ญี่ปุ่นสุดล้ำ! ใช้ ChatGPT ผลักดันธุรกิจให้เติบโตดีหลายอุตสาหกรรม

ญี่ปุ่นสุดล้ำ! ใช้ ChatGPT ผลักดันธุรกิจให้เติบโตดีหลายอุตสาหกรรม

By Japan salaryman
หลังจากที่ผมเขียนบทความ “คนญี่ปุ่นมองอย่างไร? กับการเข้ามาใหม่ของ ChatGPT แช็ตบอทอัจฉริยะ” กับ Plern เพลิน by Krungsri Guru เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็มีคนทักเข้ามาสอบถามมากมายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ ChatGPT ในแวดวงต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น ในบทความนี้ผมจึงคัดเอาตัวอย่างการเอา ChatGPT ไปปรับใช้ในภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น เผื่อจะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้อ่านที่กำลังสนใจใช้ประโยชน์จาก ChatGPT โดยจะขอแบ่งเป็นภาครัฐ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน สถาบันทางการเงิน และธุรกิจโรงแรม ตามลำดับ
การนำ ChatGPT มาใช้ในญี่ปุ่น

ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นกับการใช้ ChatGPT

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ช่วยตอบคำถาม และช่วยเหลืองานด้านต่าง ๆ โดยได้เริ่มต้นใช้กับงานบางส่วนของกระทรวงฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 ที่ผ่านมา

งานแรกที่กระทรวงฯ ตัดสินใจเอา ChatGPT มาช่วยเหลือ คือ การปรับปรุงแก้ไขคู่มือการยื่นขอเงินสนับสนุนกับภาครัฐ โดยปกติในทุก ๆ ปี กระทรวงฯ ต้องปรับปรุงแก้ไขคู่มือจำนวนหลายพันหน้านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของปีนั้น ๆ

โดยจะใช้วิธีการจัดจ้างงานกับผู้รับการว่าจ้างภายนอกซึ่งนำมาซึ่งความยุ่งยากที่ข้าราชการต้องมานั่งอธิบาย คู่มือที่ทำออกมาบางส่วนก็เข้าใจยาก และกว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลานานพอสมควร ทางกระทรวงฯ จึงเชื่อว่าการเอา ChatGPT เข้ามาช่วยงานในครั้งนี้จะช่วยประหยัดเวลา ลดภาระงานให้กับทุกภาคส่วน รวมถึงได้คู่มือที่เข้าใจง่ายขึ้นด้วย

ตัวอย่างสถาบันการศึกษาญี่ปุ่นกับการใช้ ChatGPT

มหาวิทยาลัย Ritsumeikan มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้คิดค้น “เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ชื่อว่า Transable ที่รวบรวมเอาฟังก์ชั่นแช็ตบอทปัญญาประดิษฐ์ของ ChatGPT ในการอธิบายข้อมูล เชื่อมเข้ากับเทคโนโลยีแปลภาษาอัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น
การนำ ChatGPT มาใช้แปลภาษา
ยกตัวอย่างจากรูปนี้ผู้ใช้งาน TRANSABLE จะพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นที่อยากให้แปลเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปในโปรแกรม TRANSABLE ก่อน จากนั้น ChatGPT จะอ่านผลลัพธ์เบื้องต้นจากการแปล นำไปประมวลผลในระบบ และแนะนำประโยคการแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงอธิบายสาเหตุที่เลือกแนะนำประโยคเหล่านั้นด้วย เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกเหนือจากแต่ก่อนที่ใช้เครื่องมือนี้เพียงเพื่อหวังผลลัพธ์ปลายทางคือการแปลสำเร็จรูปเท่านั้นแต่ไม่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้เลย ซึ่งมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ได้เอา TRANSABLE มาเริ่มต้นใช้ในคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีประยุกต์ และคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 6 เมษายนที่ผ่านมา แล้วจะทดสอบการใช้งานจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ด้วย การเอา ChatGPT ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก

ตัวอย่างบริษัทเอกชนญี่ปุ่นกับการใช้งาน ChatGPT

ในเคสของ Benesse บริษัทผลิตสื่อเพื่อการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นน่าสนใจมาก โดยบริษัทเลือกใช้ AI Chat Service ของ Microsoft Azure พัฒนาเป็น Benesse GPT เปิดให้พนักงานบริษัทในเครือร่วม 15,000 คนเข้ามาใช้งาน
หน้าตาของระบบ Benesse GPT
หน้าตาของระบบ Benesse GPT
โดยจุดประสงค์ของการพัฒนา AI ChatBot ตัวนี้ให้พนักงานใช้คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้พนักงานใช้เวลาในการทำงานน้อยลง รวมถึงเป็นตัวช่วยในการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ให้กับบริษัทด้วย
การนำ ChatGPT มาใช้ในแช็ตบอท

ตัวอย่างจาก Chat การพูดคุยระหว่างพนักงาน Benesse กับ AI Chatbot

พนักงาน: ถ้าจะสอบเข้าชั้นมัธยมตอนต้นในโรงเรียนเอกชน โดยทั่วไปควรเริ่มอ่านหนังสือเตรียมสอบตั้งแต่ตอนไหน?

Chatbot: หากต้องการสอบเข้าชั้นมัธยมต้นโรงเรียนเอกชน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนและพื้นที่ด้วยนะ แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกันตั้งแต่ตอนเรียนประถม 6 หลังวันหยุดภาคฤดูร้อน แต่ก็มีนักเรียนที่เตรียมตัวไวกว่านั้น คือจะไปเรียนพิเศษ หรือสถาบันกวดวิชาตั้งแต่ตอนประถม 5 ก็มี ฉะนั้น หากนักเรียนต้องการสอบเข้าโรงเรียนที่เข้ายาก การแข่งขันสูง ก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ

พนักงาน: อาชีพอะไรที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนประถม?

Chatbot: อาชีพที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนประถม คือ พนักงานดูแลสวนสัตว์, เชฟเบเกอรี่, นักกีฬาเบสบอลมืออาชีพ, ไอดอล, ยูทูปเบอร์, ตำรวจ, พนักงานดับเพลิง, หมอ, ครู เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ความสนใจส่วนบุคคลของเด็ก ๆ ด้วย จึงไม่สามารถเหมารวมอาชีพเหล่านี้กับเด็กทุกคน

ตัวอย่างสถาบันทางการเงินญี่ปุ่นกับการใช้งาน ChatGPT

สถาบันทางการเงินในญี่ปุ่นจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ก็จะเห็นว่าสถาบันทางการเงินหลายแห่งในญี่ปุ่นเริ่มต้นพิจารณาใช้งาน ChatGPT หรือ AI Chatbot อื่น ๆ โดยเชื่อว่าการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประโยชน์มหาศาลที่ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ และช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยปัจจุบัน Sumitomo Mitsui Financial Group ได้เริ่มต้นทดลองการใช้งานระบบ AI Chatbot แล้ว หรือ Mitsubishi UFJ Financial Group ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ภายในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นปีนี้ เป็นต้น

ธุรกิจโรงแรมกับการใช้ ChatGPT

ในส่วนของโรงแรมเครือ Tokyu ประเทศญี่ปุ่นมองความสามารถของ ChatGPT ล้ำไปมากกว่านั้น คือ เขาใช้ระบบ Chatbot ของ ChatGPT เป็นคอนเซียส (Concierge) หรือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือลูกค้า โดยผสมผสานเอาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของโรงแรมเข้ากับระบบ Chatbot ของ ChatGPT ในการพูดคุยและนำเสนอที่พักที่เหมาะสมในเครือ Tokyu 110 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับข้อมูลการท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้กับลูกค้าที่สนใจเข้ามาพักกับ Tokyu เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระตุ้นให้เกิดโอกาสตัดสินใจเข้าพักสูงขึ้น
การนำ ChatGPT มาใช้ธุรกิจนำเที่ยว
ยกตัวอย่างบทสนทนาตามภาพข้างบนนี้ เมื่อคุณพิมพ์ไปว่า “รู้สึกอยากเที่ยวภูเขา” AI Concierge Service จะตอบกลับมาทันทีว่า “คุณชอบภูเขาใช่มั้ย! ฉันก็ชอบภูเขาเหมือนกัน ฉะนั้น ฉันอยากแนะนำโรงแรมที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาให้กับคุณ” จากนั้น AI Concierge ก็จะถามต่อว่า “แล้วเวลาไปภูเขา ชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างล่ะ?”

เมื่อเราตอบอะไรไป เค้าจะแนะนำโรงแรมที่เหมาะสมให้ที่มีบรรยากาศที่เราชอบ มีกิจกรรมที่เราอยากทำ และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวใกล้เคียงให้ด้วย เรียกได้ว่า มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับลูกค้า และลดภาระงานให้กับพนักงานโรงแรม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างการใช้ ChatGPT ในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่า ญี่ปุ่นเองก็มีความตื่นตัว และปรับตัวเปิดรับเรื่องใหม่ ๆ ในแวดวง AI อย่าง ChatGPT เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรมในด้านต่างได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับคุณผู้อ่านทุกท่านลองเอาไปใช้เพื่อการพัฒนางาน หรือธุรกิจของตัวเองด้วย อย่างผมเองก็ใช้ ChatGPT เป็นเสมือนเลขาส่วนตัวในการช่วยตอบคำถาม ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมาก และช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจริง ๆ หวังว่าบทความนี้จะเป็นสะพานช่วยให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกับ ChatGPT มากขึ้น และหวังว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จาก ChatGPT ได้เยอะ ๆ ครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow