แนะนำ GURU

สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

ผู้ก่อตั้ง vcommerce ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง vcommerce ที่ปรึกษาธุรกิจ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ประกอบการและเศรษฐีหน้าใหม่กว่า 500 ราย สอน E-commerce ในระยะเวลากว่า 8 ปี ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศมากว่า 4,000 ราย และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 8 ปี ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาได้คลุกคลีกับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดย่อมและในปัจจุบันประเทศไทย ก็มีเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ เกิดขึ้นมากมายผมจึงได้นำประสบการณ์จริงและความรู้ที่ผมมีอยู่ในด้านนี้ มาถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจได้นำไปใช้
"ในการทำธุรกิจ ถ้าอยากใช้เงินน้อย ๆ ก็ต้องใช้ความคิดเยอะ ๆ"
เพิ่มเติม
บทความของ Guru ท่านนี้
ดูทั้งหมด
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow