SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนในช่วงหลังวิกฤตโควิด ต้องทำยังไง?

SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนในช่วงหลังวิกฤตโควิด ต้องทำยังไง?

By สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดหลังจากช่วงโควิดที่ผ่านมา แต่ไม่มีสินทรัพย์ ควรทำอย่างไรดี

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเพื่อนำมาจัดการกับปัญหาของกิจการที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านช่วงโควิดมา แต่ไม่มีสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือยื่นกู้เงินจากธนาคารใด ๆ ก็โดนปฏิเสธมานักต่อนักจนเริ่มอ่อนระทวยและเหนื่อยใจในการยื่นเอกสารการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินต่าง ๆ วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการกู้เงินในกรณีที่ไม่มีสินทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกู้เงินมาฝากกัน
ธุรกิจ SMEs หรือ Small and Medium Enterprises คือธุรกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของ ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีผลประกอบการทางธุรกิจไม่สูงมาก มีการบริหารธุรกิจเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจใด ๆ อีกทั้งช่วยกระจายรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงชุมชนระดับฐานราก ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน อาทิ สินค้าโอทอป (OTOP) เป็นต้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็มีจำนวนพนักงานไม่มาก และมีต้นทุนต่ำ จึงทำให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนเกิดความกังวลใจและมีคำถามเกี่ยวกับการกู้เงินในธุรกิจ SMEs ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีสินทรัพย์ว่า เราจะสามารถกู้ได้หรือไม่ เราต้องเตรียมตัวก่อนการขอสินเชื่อ SME เพื่อเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร เป็นสิ่งที่เราควรหาคำตอบและทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้น

1. จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด เป็นต้น เพราะเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของธนาคารแต่ละแห่งในการขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินกิจการว่าเราดำเนินธุรกิจ SMEs อยู่จริง และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามทวงหนี้ในกรณีที่ไม่คาดฝัน ดังนั้น ก่อนการขอสินเชื่อ หากยังไม่มีทะเบียนการค้า อย่าลืมดำเนินการในข้อนี้ให้เรียบร้อยก่อน

2. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

สิ่งที่ผู้อยากได้เงินลงทุนสักก้อนต้องทำกันเป็นลำดับต่อมา ได้แก่การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีบัญชีทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับยอดขาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสต๊อกสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบว่าเรามีแหล่งรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจที่ธนาคารจะใช้พิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อให้ SMEs ในการเริ่มต้นธุรกิจ

3. เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ

โดยธนาคารจะใช้ประกอบพิจารณาร่วมกับบัญชีรายรับ-รายจ่าย (ข้อที่ 2) หากเรามียอดเดินบัญชีบ่อย ๆ ไม่ถอนเงินออกจากธนาคารก้อนเดียวทั้งหมด หรือถอนเงินออกหมดในคราวเดียวกันภายในวันเดียวกัน ก็เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจให้กับเจ้าของกิจการที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราต้องแจ้งธนาคารเกี่ยวกับยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน

4. มีประวัติการจ่ายหนี้ที่ดี

การสร้างเครดิตที่ดีก็เปรียบเสมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนดูมีความน่าเชื่อถือ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเครดิตที่ดี มีประวัติการเป็นหนี้แต่จ่ายเงินตรงตามเวลาการชำระเงิน และไม่มีประวัติติดเครดิตบูโรเพราะหากธนาคารตรวจพบรายงานการติดเครดิตบูโรก็อาจทำให้คุณเสียประวัติได้ ซึ่งส่งผลสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินของคุณที่ธนาคารใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการจ่ายหนี้ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั่นเอง

5. ขอสินเชื่อให้เหมาะกับตัวเอง

โดยผู้กู้ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระเงินแก่ธนาคาร ซึ่งพิจารณาจากรายได้ ภาระหนี้สิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ดังนั้นก่อนคิดจะกู้เงิน ผู้ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนควรจะวางแผนการชำระหนี้ให้ดีเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระเงิน ที่สำคัญไม่ควรกู้เงินเกินความจำเป็น เพราะสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารอีกด้วย

อยากได้เงินลงทุนสักก้อน จะกู้ได้จริงไหม?


หากใครทำตามและเตรียมตัวก่อนการกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ตามที่เราแนะนำ รับรองว่าเรื่องการกู้เงินเป็นเพียงเรื่องง่ายดายขึ้นมาทันที เพราะทุกวันนี้มีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่สำคัญดอกเบี้ยต่ำ กู้สินเชื่อได้ง่าย ซึ่งเจ้าของธุรกิจ SMEs ที่อยากปรับปรุงธุรกิจสามารถกู้ได้ง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
 • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน
 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
 • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง
สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากบอกเจ้าของกิจการ SMEs ที่อยากได้เงินลงทุนสักก้อนว่า การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากกำลังตัดสินใจว่าจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไหนดี โปรดศึกษาข้อมูลสินเชื่อเพื่อการลงทุนขนาดเล็กหรือ สินเชื่อ SMEs ให้เข้าใจก่อน หรือปรึกษาได้ที่ 02-208-2900
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow