เทรนด์นวัตกรรมปี 2019

เทรนด์นวัตกรรมปี 2019

By Krungsri Plearn Plearn

ยุคนี้คือยุคแห่งนวัตกรรม ดิจิทัล และเทคโนโลยี อุปกรณ์ไฮเทค AI หรือจะเป็น Smart Device ต่าง ๆ ก็ขยันผลิตกันออกมาให้เราได้อัพเดทกันตลอดเวลา เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาแทบไม่เว้นแต่ละวัน แต่อะไรจะเป็นเทรนด์ด้านนวัตกรรมที่คนต้องพูดถึงกันในปี 2019 นี้ จะต่างจากปีที่ผ่านมา หรือมีของใหม่ ๆ มาให้เราตื่นเต้น ลองมาดูกัน

เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Autonomous Things นวัตกรรมไร้คนขับ
รถยนต์ไร้คนขับมีข่าวมาให้เราเห็นมาระยะหนึ่งแล้ว ไม่ใช่เพียงเท่านั้นหลายนวัตกรรม ไม่ว่าจะเห็น หุ่นยนต์ โดรน ก็มีการนำ AI มาใช้แทนมนุษย์กันแล้ว และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้ มีการเปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI ยกตัวอย่างเช่น หากโดรนทำการบินสำรวจในฟาร์ม พบว่าพืชผลพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว โดรนก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติมีความเป็นโซลูชั่นมากขึ้น ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์เลย และเป็นการทำงานที่ซิงค์เข้าหากันหมด
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Augmented Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
ปีนี้ Augmented Analytics จะถูกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และปริมาณมหาศาลมากขึ้น ซึ่งหัวใจของการทำ Augmented Analytics หรือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากนี้เราจะเห็นภาคธุรกิจมีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้น
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
AI-Driven Development นำ AI มาช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ
AI จะแพร่หลายในทุกภาคส่วน จากแนวโน้มเดิมที่ Data Scientist เคยต้องทำงานร่วมกับ Software Developer เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่นำ AI เข้าไปเสริมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง AI จะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาต่าง ๆ โดยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เหล่า Software Developer สามารถนำ AI ไปเสริมใน Application ให้ใช้งานง่ายขึ้น ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั้นกระจายไปทั่ว และ AI จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Digital Twins การนำข้อมูลในโลกความจริงนำเสนอในแบบโลกสามมิติ
Digital Twin ถูกพูดถึงมาพักใหญ่แล้ว คือการนำข้อมูลจากวัตถุหรือระบบในโลกความเป็นจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลก Digital นั่นเอง ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น และคาดการณ์ว่าภายในปี 2020 อุปกรณ์ Connected Device กว่า 20,000 ล้านชิ้นทั่วโลกจะมีตัวตนแบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วย
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Empowered Edge การย้ายการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลไปไว้ที่ Cloud
จากที่เราเคยกลัวกันว่าข้อมูลจะล้นโลก ต้องขอบคุณเทคโนโลยีการทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลไปไว้ใกล้ ๆ กับ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ้น แล้วจึงส่งข้อมูลขึ้นไปเก็บไว้ที่ Cloud กำลังได้รับความนิยมมาก โดยในอนาคตเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น คือชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI โดยเฉพาะ และระบบโครงข่าย 5G
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Immersive Experience เปิดประสบการณ์การสื่อสารผ่าน Chat
เครื่องมือแปลงภาษามีการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งกับมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กับสัตว์ และมนุษย์กับ AI เทคโนโลยี Conversational Platform จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่าง ๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat การพูดถูกนำมาผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้เกิดวิธีการสื่อสาร และโต้ตอบรูปแบบใหม่ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี หรือ AI
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Blockchain ดึงประสิทธิภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่
แม้ปัจจุบัน เราจะพูดถึง Blockchain กันอยู่มาก แต่ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติหรือบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ Digital ซึ่ง Blockchain ยังสามารถนำมาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ให้เกิดขึ้นในอนาคต
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Smart Spaces พื้นที่อัจฉริยะ
เราอาจคุ้นชินกับคำว่า Smart City หรือ Smart Car Park มาบ้างแล้ว แต่ Smart Spaces พื้นที่อัจฉริยะเกิดขึ้นจากการผสานผู้คน กระบวนการ บริการ และสิ่งของอัจฉริยะ มีมากขึ้นทั้งในโลกจริงและในโลก Digital เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในการใช้ชีวิต และการทำงาน เป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Digital Ethics and Privacy จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวด้านดิจิทัล
เมื่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปในโลกดิจิทัล จึงเกิดประเด็นด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวขึ้นมา และได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญกับการที่บรรดาองค์กร และภาครัฐนำข้อมูลของตนไปใช้ รวมถึงการดำเนินนโยบายเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนั้นจึงต้องมีข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ดังนั้นประเด็นด้านนี้จะถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในปีนี้
เทรนด์นวัตกรรมปี 2019
Quantum Computing นำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
ดูจะไม่ใช่เรื่องอนาคตอีกต่อไป เมื่อการนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่า CIO หรือผู้นำทางด้านระบบ IT ขององค์กร เริ่มทำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี และมองหาวิธีการนำ Quantum Computing มาปรับใช้งานในองค์กรกันแล้ว เพื่อที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความพร้อม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ขอบคุณข้อมูลจาก: www.techtalkthai.com ,www.uih.co.th
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow