เมืองในอนาคต เมื่อระบบทำงานแทนคนจริง ๆ ได้

เมืองในอนาคต เมื่อระบบทำงานแทนคนจริง ๆ ได้

By Krungsri Guru
ถ้าได้ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีในช่วงปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ หรือตั้งระบบให้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวคิดและการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์นี้ ทำให้ภาพที่เราเคยคิดฝัน หรือเห็นแต่ในหนังไซไฟ (Sci-Fi) อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในอนาคตอันใกล้นี้

ในอดีต หุ่นยนต์ หรือ “โรบอท” (Robot) มีรากศัพท์ที่มีความหมายว่า “ทาสผู้รับใช้” (ภาษาเช็ก) ได้ถูกวางรูปแบบให้เป็นเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คนส่วนใหญ่จะมีภาพของหุ่นยนต์ในลักษณะของเครื่องจักรกลที่มีรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต เช่น คน หรือสัตว์ต่าง ๆ เช่น คนเหล็ก หรือสุนัขหุ่นยนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว หุ่นยนต์สามารถมีรูปร่างได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานนั่นเอง โดยแขนกลที่ใช้ในการหยิบจับชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม น่าจะเป็นหุ่นยนต์ในยุคแรก ๆ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง หรือเครื่องจักรที่อยู่ในรูปแบบของยานพาหนะ เช่น รถยนต์ หรือเครื่องบิน ที่ใช้ในการเดินทางของมนุษย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือในวงการการเงินการธนาคาร หุ่นยนต์แบบบ้าน ๆ ที่เราพบเจอกันทุก ๆ วัน และมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนที่มีเงินฝากในธนาคารก็คือ ตู้เอทีเอ็มนั่นเอง ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนพนักงานตรงเคาน์เตอร์ธนาคาร เพื่อฝาก ถอน โอนเงิน และในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าความสามารถของตู้เอทีเอ็มได้ถูกปรับปรุงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเราสามารถทำธุรกรรมการเงินได้หลากหลายประเภทมากขึ้น โดยการใช้งานผ่านตู้เอทีเอ็มเพียงตู้เดียวเท่านั้นเอง

ในอดีต หุ่นยนต์อาจจะทำงานได้อย่างจำกัดภายใต้คำสั่งของมนุษย์เท่านั้น และมีขนาดที่ใหญ่โต เทอะทะ ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเลย แต่จากความก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้เราเริ่มเห็นว่า หุ่นยนต์เริ่มจะมีความคิด และตัดสินใจเองได้ จากความก้าวหน้าในการทดสอบระบบรถยนต์ที่สามารถบังคับตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้คนขับอีกต่อไป หรือการทดสอบใช้งานรถบรรทุกอัตโนมัติแบบไร้คนขับข้ามทวีปในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่ลงในนิตยสาร Time นั้น ถ้าทำได้สำเร็จและสามารถเปิดใช้งานจริงได้ จะเป็นการพลิกโฉมความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีและโลกอุตสาหกรรมได้เลยทีเดียว ซึ่งความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาความรู้เดิมที่มีอยู่ และการต่อยอดความรู้ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ร่วมกับความก้าวหน้าของระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถคำนวณในสิ่งที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น และมีขนาดที่ลดลงอย่างมาก ทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มมีความเป็นไปได้ที่แน่นอนขึ้น

โดยในปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

1. ด้านการสำรวจ


การสำรวจอวกาศ หรือสถานที่ที่มนุษย์ไม่สามารถไปเองได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในปัจจุบันนี้ สามารถทำได้โดยการทำงานของหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ หุ่นยนต์ยังช่วยเราได้มากทั้งในสนามรบและและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น ก็ได้มีการส่งหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจพื้นที่เสียหายแทน เนื่องจากกัมมันตภาพรังสีที่สูงจนมนุษย์ไม่สามารถเข้าไปได้ เป็นต้น

2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ


จากจำนวนประชากรบนโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้มีความต้องการอาหารและสิ่งของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการทำงานของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ จะช่วยทำให้มนุษย์ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ และมีความสามารถในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวโน้มที่หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทต่อด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของต่าง ๆ จึงมีมากขึ้นอย่างแน่นอน

3. ด้านการแพทย์


ในปัจจุบัน มีการพัฒนานำหุ่นยนต์มาใช้งานในด้านการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ในการช่วยงานผ่าตัดของศัลยแพทย์ (Robotic Surgery) เพื่อให้คนไข้มีการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้รวดเร็ว และช่วยทำให้การผ่าตัดมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ในกรณีของผู้พิการ หุ่นยนต์มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาการเดินของผู้พิการ การพัฒนาของแขนเทียม และขาเทียม ทำให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้น หรือนำมาใช้ช่วยผ่อนแรงของนักกายภาพบำบัด ที่ต้องคลุกคลีกับคนไข้ที่เข้ามาทำกายภาพบำบัดในทุก ๆ วัน นั่นเอง

4. ด้านการบริการ


การจราจรและการขนส่ง การทำความสะอาดบ้าน และ/หรืออาคารที่มนุษย์ใช้ในการทำงาน การดูแลผู้สูงอายุ เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อมารองรับความต้องการของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งการทำงานของหุ่นยนต์ จะสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของมนุษย์ในโลกอนาคตได้อย่างแท้จริง

5. ด้านการเงิน


ในอนาคตนั้นบริการด้านการเงินจะถูกพัฒนาไป และอาจจะถึงขั้นไม่มีการใช้เงินสดอีกต่อไป ในปัจจุบันระบบทางการเงินก็เริ่มพัฒนาไปในทางที่กล่าวมา ยกตัวอย่างเช่น พร้อมเพย์ ที่ทำให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่าย และด้วยระบบดังกล่าวจะทำให้ธุรกรรมทางการเงินพลิกโฉมใหม่หมด พร้อมทั้งยังมีความปลอดภัย เป็นระบบการโอนเงินแห่งอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยเลย โดยระบบการทำธุรกรรมทางการเงินที่ใช้ระบบผ่านทางมือถือ เว็บไซต์ พร้อมเพย์ แทนการไปที่เคาน์เตอร์ จะกลายเป็นเทรนด์ในอนาคตแน่นอน

นอกจากนี้ จากความสามารถต่าง ๆ ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เมืองในจินตนาการที่จะมีหุ่นยนต์ หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานอยู่ไม่ไกลเกินจริงอย่างแน่นอน อ่านบทความด้านนวัตกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow