แนวคิดการบริหารเงินของ Baby Boomer กับ Millenniums

แนวคิดการบริหารเงินของ Baby Boomer กับ Millenniums

By Krungsri Guru
แนวทางการบริหารเงินของประชากรสองกลุ่มใหญ่ๆ ในปัจจุบัน แบ่งได้ง่ายๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Baby Boomer กับ Millenniums ซึ่งคนสองกลุ่มนี้มีการเลี้ยงดู การเติบโต และสภาพสังคมที่ต่างกันมาก ทั้งสองกลุ่มวัยนี้ มีวิธีบริหารเงินที่แตกต่างกันอย่างไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ตามมาดูกันเลยครับ
ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงคำว่า Baby Boomer กับ Millenniums กันครับ โดยตามหลักสากลจะมีการแบ่งช่วงอายุของประชากรเป็น Generation ต่างๆ ซึ่งแต่ละกลุ่ม Generation จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยผมจะกล่าวถึง 2 กลุ่มGeneration ที่เป็นประชากรหลักๆ ก็คือ
1. คนกลุ่ม Baby Boomer คือ คนที่เกิดช่วงปี 2489 – 2507 หลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ ภาวะสงครามทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้คนที่มีชีวิตรอดจากสงครามต่างต้องเร่งฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีความเจริญอีกครั้ง ซึ่งเป็นเหตุจำเป็นที่คนยุคนั้นต้องการแรงงานจำนวนมาก จึงนำมาซึ่งค่านิยมของการมีลูกหลายๆคนเพื่อมาช่วยเป็นแรงงานฟื้นฟูประเทศ ยุคนี้จึงเป็นที่มาของคำว่า “ลูกดก” หรือ “Baby Boom” เราจึงเรียกเด็กที่เกิดในยุคนั้นว่า “Baby Boomer”
เพื่อนๆ คงสังเกตได้จากคุณตาคุณยายเราที่มีลูกกันเยอะๆ ก็มาจากยุค Baby Boom นี้เองหละครับ โดยในปัจจุบันนี้คนกลุ่ม Baby Boomer คือคนที่มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และก็เริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่ม Baby Boomer นี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับคนวัยเดียวกันเพื่อให้ได้งาน เนื่องจากในยุคนั้นประเทศต่างๆ ก็ต่างกำลังพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม คนกลุ่ม Baby Boomer ก็เลยจำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้น คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงานกันเลยทีเดียวนะครับ เป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกา มีความอดทนสูง สู้งาน ทุ่มเทให้กับการทำงานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะเป็นพวกกอนุรักษ์นิยม เป็นคนที่ชอบประเพณีที่ดีงาม ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย จากการสำรวจคนกลุ่มนี้ถือว่าน่าจะมีจำนวนมากที่สุดในสังคมปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับ
2. คนกลุ่ม Millennium คือ คนที่เกิดปี 2524 เป็นต้นมา โดยในปัจจุบันจะมีอายุตั้งแต่ 13 – 33 ปี ถือว่าเป็นยุครุ่นลูกรุ่นหลานของชาวเบบี้บูม คนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และค่านิยมที่แตกต่างระหว่างรุ่นปู่ย่าตายาย กับ รุ่นพ่อแม่ ซึ่งในยุคนี้จะเป็นยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้พ่อแม่ที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วจะดูแลเอาใจใส่ลูกๆ เป็นอย่างดี
เด็กยุคนี้จึงมักจะถูกตามใจตั้งแต่เด็ก มีการศึกษาดี มีลักษณะนิสัยชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง รักอิสระ ปรับตัวเก่ง และคล่องแคล่วเรื่องเทคโนโลยี ที่สำคัญคนกลุ่มนี้เกิดมาก็มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้กันอย่างกว้างขวางแล้ว Social Network จึงมีอิทธิพลกับคนกลุ่มนี้มากเลยทีเดียวครับ เนื่องจากการเติบโตของ Social Network ทำให้การติดต่อกันทั่วโลกเป็นสิ่งที่สะดวกมากขึ้น คนกลุ่มนี้จึงมีความเป็นสากลมากขึ้น การมีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติและต่างวัฒนธรรมถือเป็นเรื่องปกติ ในด้านของงานอาชีพ คนกลุ่มนี้ชอบทำงานในด้านของ IT และธุรกิจทางด้านความบันเทิง ในเรื่องการทำงาน ชอบทำงานเป็นทีม ชอบการระดมความคิดเห็น แต่สิ่งที่แตกต่างจากคนยุคก่อนๆ ก็คือ พวกเขามักจะไม่ค่อยอดทน ไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับงานเหมือนกับคนรุ่นก่อน
แนวคิดการบริหารเงินของคนสองกลุ่มเป็นอย่างไร มาดูกันครับ
คนกลุ่ม Baby Boomer
คนกลุ่มนี้มักจะถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ที่สำคัญคนกลุ่มนี้เริ่มเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว พวกเขาจึงมีแนวทางการบริหารเงิน ไปในในทาง เพื่อดูแลสุขภาพ เพื่อท่องเที่ยว พักผ่อนกับครอบครัว เน้นให้เงินออมทำงานเพื่อสร้างรายได้ประจำ คนกลุ่มนี้มักมีฝันที่จะมีหลานตัวน้อยๆ ให้อุ้ม พร้อมมีมรดกเหลือไว้ให้ใช้ พวกเขามักจะวางแผนการเกษียณโดยให้มีเงินเหลือใช้ในการดูแลสุขภาพตัวเอง ไว้ท่องเที่ยวกับลูกหลาน และมีเงินเหลือเป็นมรดกให้ลูกให้หลาน
ผมจึงอยากจะแนะนำการบริหารเงินสำหรับคนกลุ่ม Baby Boomer เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือให้เน้นลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ซึ่งทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็มีข้อแนะนำทางการเงินและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสำหรับคนกลุ่ม Baby Boomer ทั้งการออมและการลงทุน ตัวอย่างก็คือ บริการเงินฝาก เช่น ออมทรัพย์จัดให้ ออมทรัพย์มีแต่ได้ บริการตราสารหนี้ เช่น ตลาดเงิน – KFCASH ตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา บริการประกันภัย เช่น กรุงศรี สุดคุ้ม 11/5 (มีเงินปันผล) กรุงศรี คุ้มค่า 10/5 กรุงศรี สมาร์ท การันตี ไลฟ์ 11/5 บริการตราสารทุน เช่น ตราสารทุนเน้นหุ้นปันผล – KFSDIV หุ้นระยะยาวเน้นหุ้นปันผล – KFLTFDIV
คนกลุ่ม Millennium
เด็กในยุค Millennium นี้ก็คือกลุ่มคนที่เริ่มต้นชีวิตในวัยทำงานกัน พวกเขาเติบโตมากับการนั่งแช่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และมือถือ พฤติกรรมการบริโภคจึงเรียกได้ว่า รักง่ายหน่ายเร็ว เช่น มักเปลี่ยนมือถือเป็นว่าเล่น ซึ่งพวกเขาเพิ่งอยู่ในวัยเริ่มทำงาน การใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ถือเป็นสิ่งอันตรายมาก พวกเขามักไม่ค่อยอดออม มีการบริหารการเงินที่ไม่ดีเอาเสียเลย มักจะนิยมการเป็นหนี้มากกว่าการรู้จักเก็บออม ผมจึงให้ความสำคัญการบริหารเงินของคนกลุ่มนี้มาก
ผมอยากให้เพื่อนๆ ที่เป็นคนกลุ่ม Millennium หันมาบริหารการเงินให้ดี โดยผมแนะนำบริการ Plan Your Money ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่จะช่วยวางแผนการบริหารการเงินที่ดี เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยทำงานสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน มีเงินเหลือให้รางวัลตัวเองด้วยการท่องเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศ ช้อปปิ้ง การซื้อบ้านหลังแรกหรือรถยนต์คันแรก หรือการเริ่มมีกิจการหรือธุรกิจเป็นของตนเอง
โดยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสำหรับคนกลุ่ม Millennium ตัวอย่างก็คือ บริการเงินฝาก เช่น ออมทรัพย์จัดให้ ออมทรัพย์มีแต่ได้ บริการตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลา บริการประกันภัย เช่น กรุงศรี คุ้มสบาย 12/7 (มีเงินปันผล) กรุงศรี เกรท ฟิวเจอร์ 18/7 (มีเงินปันผล) กรุงศรี สมาร์ท เซฟวิ่ง ไลฟ์ 12/6 กรุงศรี พีเอ เอ็กซ์ตร้า พร้อม และ กรุงศรี โฮม พร้อม บริการตราสารทุน เช่น ตราสารทุนเน้นหุ้นเติบโตสูง – KFSEQ ตราสารทุนเน้นหุ้นปันผล – KFSDIV หุ้นระยะยาวเน้นหุ้นปันผล –KFLTFDIV หุ้นระยะยาวเน้นหุ้นเติบโตสูง - KFLTFEQ
ผมหวังว่าคำแนะนำต่างๆ ในการบริหารการเงินจะทำให้คนกลุ่มวัยต่างๆ ได้จัดสรรและบริหารการเงินของตัวเองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต ให้มีความสุขกันนะครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow