เคล็ด(ไม่)ลับอยากกู้เงินธนาคาร

เคล็ด(ไม่)ลับอยากกู้เงินธนาคาร

By ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วและกำลังไปได้สวยแต่ธุรกิจก็สะดุดด้วยปัญหาจากภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม) อย่างอยากที่จะหลีกเลี่ยง แต่เพื่อให้ธุรกิจที่ก่อร่างสร้างมากับมือนั้นอยู่รอดได้อย่างสวยงามนั้น นอกจากฝีมือด้านการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร (เจ้าของกิจการ) แล้วย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของความต้องการเงินทุนเพิ่ม หรือเงินทุนหมุนเวียน และการติดต่อขอกู้เงินธนาคารก็เป็นทางเลือกที่ดี ที่จะทำให้ธุรกิจยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืน แต่ธนาคารก็คงไม่ให้เงินกู้หรือให้สินเชื่อกับทุกคน เพราะธนาคารเองก็คงมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาประกอบ

ดร.สิริกานต์ อ้นสน
ดังนั้น ก่อนที่จะเดินเข้าไปขอสินเชื่อจากทางธนาคาร เราผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพควรมีความพร้อม เพื่อแสดงให้กับทางธนาคารเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการทำธุรกิจและสามารถนำเงินมาต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะนำเงินมาคืนธนาคารได้ตามเงื่อนไข ด้วยเหตุนี้มาดูกันว่า อยากกู้เงินธนาคารผู้ประกอบการ SMEs ควรทำหรือเริ่มต้นที่ไหน และทำอย่างไร
 1. แม้ธุรกิจที่ทำจะผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในช่วงก่อนหน้า แต่เมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการต้องหาข้อมูลหรือหาความรู้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งจากนักวิชาการ นักการตลาด และนักการเงิน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าเหมาะสมกับธุรกิจที่ทำหรือไม่
 2. ในการขอสินเชื่อกันทางธนาคารนั้น แผนธุรกิจต้องมีความชัดเจน และผู้ประกอบการจำเป็นต้องเป็นนักการสื่อสาร เพื่อที่จะอธิบายให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั้นเข้าใจ พูดง่ายๆ คือ ธุรกิจต้องมีความชัดเจน และผู้บริหารก็จะต้องเป็นนักการสื่อสารที่ดีด้วย หรือค้าขายเก่งแล้ว การสื่อสารก็ต้องเก่งด้วย
 3. ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำรายละเอียดแผนการใช้เงินกู้ธนาคารในครั้งนี้ ซึ่งจะต้องครอบคลุมว่ากู้ไปเพื่ออะไร
 4. ระหว่างที่ดำเนินการขอสินเชื่อกับธนาคารนั้น ผู้ประกอบการจะต้องขอความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ ขอชะลอหรือยืดเวลาการชำระเงิน และขอให้คู่ค้าส่งลูกค้ามาให้ เช่น หากเป็นธุรกิจโรงแรม ก็ขอความร่วมมือกับคู่ค้าส่งลูกค้ามาให้ต่อนื่อง เราในฐานะบริหารและจัดการ ก็ต้องคิดแผนการตลาด การจัดโปรโมชั่นมาช่วยเสริมและ
 5. จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นกระแสเงินสด ระบบการชำระเงิน ประวัติทางการเงินนั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากว่าธนาคารต่างๆ รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆ ล้วนเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ดังนั้น ผู้ประกอบการนอกจากจะมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานหรือการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีความซื่อสัตย์ การชำระหนี้ให้ตรง หรือการไม่ผิดนัดชำระหนี้กับทางธนาคารก็ถือว่าเป็นความซื่อสัตย์อย่างหนึ่ง เพราะนั่นหมายถึงโอกาสในการขยายธุรกิจได้ในอนาคต
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow