ทำรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ง่ายต่อการจัดการ

ทำรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจออนไลน์อย่างไรให้ง่ายต่อการจัดการ

By Krungsri Plearn Plearn

การทำธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่แค่เพียงว่าซื้อมา-ขายไป แล้วปิดดีลก็เป็นอันจบกระบวนการทำงาน แต่เรื่องของ “การเงิน” ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะการทำรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจออนไลน์จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ว่าในแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายไปในเรื่องอะไรบ้าง รวมถึงเห็นงบดุลของธุรกิจ (Balance Sheet) และบัญชีกระแสรายวัน (Income Statement) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารต้นทุนและคำนวณกำไรธุรกิจออนไลน์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หากจะอธิบายให้เข้าใจแบบเห็นภาพ “บัญชีการเงินของธุรกิจ” มีความคล้ายกับการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือของการควบคุมการใช้จ่าย รู้ว่าเงินถูกใช้ไปในเรื่องอะไรบ้าง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการจัดสรรเงินให้อยู่ในขอบเขต
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมักมีการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์หลายชุด จึงเกิดปัญหาเวลาต้องยื่นภาษีจนทำให้บางครั้งธุรกิจที่ทำถูกลดความน่าเชื่อถือลง ดังนั้น การจัดทำบัญชีเดียวจึงเป็นคำตอบในเรื่องนี้ เพื่อให้งบทางการเงินสอดคล้องกับสภาพกิจการที่ทำอยู่อย่างแท้จริง
สำหรับประโยชน์ของการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์เพียงบัญชีเดียวนั้นจะทำให้ผู้ประกอบการรู้ข้อมูลแน่ชัดถึงสถานการณ์ของกิจการว่าเป็นอย่างไร และทำให้สามารถวางแผนที่จะดำเนินกิจกรรมในอนาคต เพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน และลดความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดเวลาให้กับตัวผู้ประกอบการเอง เพราะการทำบัญชีเดียวไม่ได้มีความยุ่งยาก ซับซ้อน จึงลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดลง
อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากการจัดทำรายรับ-รายจ่ายในธุรกิจออนไลน์เพียงบัญชีเดียวยังเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางการทำธุรกิจต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่งบทางการเงินที่ผู้ประกอบการจะรู้ แต่ยังรวมถึงข้อมูลการขายสินค้า กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาที่สินค้าขายดี ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการตลาด และกำหนดทิศทางของธุรกิจให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่ง
ในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การทำบัญชีธุรกิจออนไลน์รวมเป็นบัญชีเดียวยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐฯ รวมถึงการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินที่รวดเร็วขึ้น เพราะง่ายสำหรับการตรวจสอบ ตลอดจนการระดมทุนต่าง ๆ เพราะธุรกิจถูกมองว่ามีความโปร่งใส
หากมองภาพรวมในมุมกว้าง การทำบัญชีเดียวยังมีผลต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ เพราะจะทำให้รัฐฯ สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน รวมถึงกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
มาถึงบรรทัดนี้แล้ว ผู้ประกอบการหลายรายอาจมีความกังวลในเรื่องของการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์ เพราะน่าจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และยังมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องอีก เห็นแบบนี้แล้วเป็นงานยากแน่นอน แต่ปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้มีเครื่องมือต่าง ๆ ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวกสบาย และหากผู้ประกอบการกำลังมองหาเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการทำรายรับ-รายจ่ายให้กับธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ บทความนี้เรามีมาแนะนำกัน

“Money Flow” แอปพลิเคชันทำบัญชีสำหรับ SME

แอปพลิเคชัน Money Flow ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจ SME ในเรื่องของการจัดทำบัญชี สำหรับฟีเจอร์ภายในแอปฯ เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกเรื่องในด้านบัญชี ไม่ว่าจะเป็น การทำรายรับ-รายจ่าย ทั้งในธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ที่มีการแยกรายละเอียดอย่างชัดเจน เช่น จำนวนเงิน วันที่ ประเภทบัญชี ประเภทเงิน (เงินสด / โอน / บัตรเครดิต / เช็ค) พร้อมสรุปผลทั้งในรูปแบบรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
แอปพลิเคชัน Money Flow ยังทำสรุปแสดงผลรายรับ-รายจ่ายในรูปแบบของกราฟวงกลม โดยผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ WiFi ได้เช่นกัน
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากใช้งานสามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน Money Flow มาใช้งานได้ที่ Government Application Center
ประเด็นที่อยากจะขอเน้นย้ำในเรื่องของการทำบัญชีธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจที่มีหน้าร้านก็ตาม คือ ผู้ประกอบการต้องมีวินัยและใส่ใจกับรายละเอียดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการใส่ข้อมูลทั้งรายรับ-รายจ่ายให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการ
มักตกม้าตายกัน
จากที่กล่าวมา ผู้ประกอบการคงพอจะมองเห็นแล้วว่า การทำธุรกิจไม่ควรทำหลายบัญชี เพราะจะสร้างความสับสนแยกไม่ออกว่ารายรับ รายจ่าย หรือกำไรจากการขายของอยู่ตรงไหน ดังนั้น การทำบัญชีธุรกิจออนไลน์เพียงบัญชีเดียวจึงเป็นคำตอบและสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ เช่นเดียวกับการทำธุรกิจออฟไลน์ที่ไม่ควรแยกหลายบัญชี เพราะการมีบัญชีเดียวจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า SME ทั้งในเรื่องการยื่นขอสินเชื่อที่ได้เร็วขึ้น การยื่นเอกสารน้อยลง ลดความเสี่ยงที่จะถูกประเมินภาษีย้อนหลัง รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการที่ลงบัญชีง่ายขึ้น ไม่ต้องมานั่งปกปิดรายได้
ได้รู้เรื่องของการทำบัญชีและคำนวณกำไรธุรกิจออนไลน์กันไปแล้ว สำหรับตอนต่อไปจะมาเล่าในเรื่องของปัญหาที่คนขายของออนไลน์เจอบ่อยพร้อมกับบอกวิธีการรับมือ อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรคอยติดตามได้เลย
ที่มาของข้อมูล: แอปพลิเคชั่น Money Flow จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow