เครือข่ายและมิตรภาพ

เครือข่ายและมิตรภาพ

By Krungsri GURU SME

เคยสงสัยหรือไม่ว่าในบางครั้งความพยายามของคุณจะไปได้ไกลขึ้นถ้าคุณมีแวดวงสังคมที่ดี ที่ว่ากันว่า เครือข่าย เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะผู้ที่อยู่ในวงการเดียวกันจะพูดคุยภาษาเดียวกัน อีกทั้งเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยสนับสนุนให้เพิ่มการติดต่อค้าขาย เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนกำไร

ในขณะเดียวกันก็ทำให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกช่องทางหนึ่ง เห็นได้จากกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่แวดวงธุรกิจในปัจจุบัน หันมาใช้มาสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนส่วนบุคคลหรือที่เรียกกันติดปากว่า “นักลงทุนอิสระ” นักลงทุนประเภทนี้สามารถให้ทุนได้โดยทันทีเช่นกันเพียงแต่ว่า ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่หวังพึ่งทุนจากเครือข่ายนักลงทุนอิสระนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมดังนี้
 1. ต้องวางแผนการเงินที่ดี ชัดเจน และมีระบบ
 2. ต้องจัดทำแผนธุรกิจให้เป็นที่น่าสนใจ
 3. ธุรกิจต้องมีเป้าหมายชัดเจนทั้งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 4. ต้องมีการกำหนดทิศทางการเติบโตธุรกิจ
 5. แผนธุรกิจที่ทำจะต้องมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
 6. จะต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินและเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ในอดีตการเลือกใช้รูปแบบการลงทุนดังกล่าวของผู้ประกอบการ SME ไม่ค่อยปรากฏมากนักต่างจากปัจจุบันที่ถึงแม้รูปแบบการหาแหล่งทุนจากนักลงทุนประเภทนี้จะเป็นเรื่องใหม่ แต่นับว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ในขณะที่บทบาทในการบริหารจัดการยังเป็นอำนาจของเจ้าของธุรกิจอยู่ แถมยังได้รับความช่วยเหลือในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้ตลอดเวลา อย่างมิตรภาพทำให้ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่มีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ได้มากขึ้น ไม่ว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการทำการตลาด การค้าภายในประเทศ หรือโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก อย่างชนิดที่เรียกว่า มิตรภาพมา การค้าสะดวก เพราะมิตรภาพสามารถสร้างสัมพันธ์ได้กับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow