การมาเยือนของนักท่องเที่ยวอินเดียกับโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทย

การมาเยือนของนักท่องเที่ยวอินเดียกับโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทย

By ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ

การแสวงหาตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวจีน จะเพิ่มการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทย ซึ่งช่วยลดความผันผวนของรายได้จากการท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุการณ์ซึ่งกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนในอนาคต ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวอินเดียอาจเป็นหนึ่งในคำตอบของนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของไทย จากการที่อินเดียมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง นักท่องเที่ยวอินเดียที่ไปเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และคาดว่าประชากรที่มีรายได้ปานกลางจะเติบโตเฉลี่ยถึง 7.4% ต่อปี นอกจากนี้ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานยังเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจ เพราะคนอินเดียส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแต่งงานมาก และใช้เงินสำหรับการแต่งงานเฉลี่ยคิดเป็น 1 ใน 5 ของรายได้สะสมตลอดชีวิต

นักท่องเที่ยวอินเดียคือคำตอบ
เมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ จำนวนประชากร หรือแม้แต่การเติบโตของจำนวนประชากรที่มีรายได้ปานกลางแล้ว อินเดียเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก และจะยังคงสูงต่อเนื่องในช่วง 5 ปีถัดไป (IMF, 2560) นอกจากนี้ อินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่ง United Nations คาดว่าจะขึ้นเป็นอันดับ 1 แทนจีนในปี 2565 และ National Council of Applied Economic Research ยังคาดว่าจำนวนประชากรอินเดียที่มีรายได้ปานกลาง (สะท้อนถึงความสามารถในการจ่าย) จะมีจำนวนถึง 547 ล้านคนในปี 2569
การมาเยือนของนักท่องเที่ยวอินเดียกับโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวอินเดียกับโอกาสของไทย
ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอินเดีย ด้วยจุดเด่นด้านความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และอาหาร รวมทั้งใช้เวลาไม่นานนักในการเดินทางจากอินเดียมาไทย
แม้อินเดียอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ (Lower middle income) และมีรายได้ต่อหัวน้อย แต่กลับมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสูงเป็นลำดับที่ 19 ของโลกในปี 2559 เช่นเดียวกับไทยที่นักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายมากที่สุดเป็นลำดับที่ 8 รองจากนักท่องเที่ยวจีน โดยเฉลี่ย 5,849 บาทต่อวัน และอยู่ครั้งละประมาณ 7-8 วัน
จุดเด่นซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคการท่องเที่ยวไทย คือ นักท่องเที่ยวอินเดียมาเยือนไทยมากที่สุดในช่วงไตรมาส 2 ซึ่งเป็นช่วง low season ของไทย จึงช่วยชดเชยนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่หายไปในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี
การมาเยือนของนักท่องเที่ยวอินเดียกับโอกาสของภาคการท่องเที่ยวไทย
อีกสิ่งที่น่าจับตามอง คือ การจัดงานแต่งงาน ซึ่งไทยสามารถดึงดูดคู่แต่งงานชาวอินเดียได้จากความคุ้มค่าของเงินที่จ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่างบประมาณจัดงานแต่งงานแบบอินเดียในไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 10-50 ล้านบาทต่อคู่ (ต่ำกว่าที่ใช้จัดในอินเดีย 2-3 เท่า) โดยในปี 2558 มีคู่แต่งงานที่จัดงานในไทยกว่า 300 คู่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตตามจำนวนประชากรวัยแรงงานที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การไขว่คว้าโอกาสจากตลาดที่มีศักยภาพย่อมไม่สามารถนั่งรอเพียงอย่างเดียว ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอินเดียได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความเข้าใจวัฒนธรรม พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวอินเดียอย่างลึกซึ้ง โอกาสการทำธุรกิจได้มากมาย
อ่านบทความวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึกได้ที่ วิจัยกรุงศรี
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow