Creative tech เทรนด์นวัตกรรมใหม่เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

Creative tech เทรนด์นวัตกรรมใหม่เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย

By Krungsri Plearn Plearn
รู้ไหม…ตอนนี้ประเทศไทยกำลังผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น ศิลปะการป้องกันตัว และเทศกาลประเพณีไทย มาส่งเสริมเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม นอกจากความสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้มากขึ้นคือการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจมาใช้ขับเคลื่อนในการทำธุรกิจ “Creative Tech” จึงกลายเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจไทย

วันนี้น้องเพลินเพลินจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Creative Tech ว่าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับเราในอนาคต และจะช่วยให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างไร
นวัตกรรม creative text คืออะไร

Creative Tech คืออะไร?

ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่า แม้โลกเราจะมีการพัฒนาไปไกลจนถึงยุคนี้ที่เราเรียกว่า 4.0 เรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learning, Robot, Metaverse, VR, AR และ Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะเข้ามาช่วยมนุษย์ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพต่าง ๆ ในการทำงาน

แต่สิ่งที่เทคโนโลยีไม่มีเท่ามนุษย์ก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

เทคโนโลยีไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าจะเอาเรื่องไหนไปต่อยอดอะไร แต่มนุษย์จะต้องเป็นผู้ช่วยคิดในเรื่องนี้ ดังนั้น Creative Tech มาจากการผสมผสานกันระหว่าง Creative (ความคิดสร้างสรรค์) และ Tech (เทคโนโลยี) ที่มนุษย์เราจะนำเทคโนโลยีไปสรรค์สร้างสิ่งใหม่ ๆ และต่อยอดให้เกิดสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
บทบาทของนวัตกรรม creative tech

บทบาทของ Creative Tech ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันมีบริษัท Startup มากมาย ที่ใช้แนวคิดของ Creative Tech ที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1. การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ

เมื่อมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจ ก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความแตกต่างกับคู่แข่งได้

2. สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ลูกค้า

ช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ทำให้ลูกได้รับประสบการที่ดีจนนำไปสู่การสร้างความประทับใจ ซึ่งเป็นผลดีต่อแบรนด์ได้อีกด้วย

3. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ย่อมทำให้ช่วยลดต้นทุนต่าง ๆ ได้ เช่น ค่าแรง อีกทั้งยังสามารถลดความผิดพลาดต่าง ๆ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น

4. สร้างพื้นที่ในการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมอื่น ๆ

เมื่อเรามีพื้นที่ให้คนมาสร้างเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ย่อมทำให้เกิดการต่อยอด ปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

รู้จักกับหน่วยงานที่สนับสนุน Creative Tech ในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุน ชุมชน สาธารณชนและสถาบันการศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตต่อไปได้ ผลงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ คือ เป็นหน่วยงานที่จัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week 2024 โดยในปีนี้ถ่ายทอดเรื่องราวกรุงเทพมหานคร ผ่านนวัตกรรม 3D เรียกความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

จะเห็นได้ว่า Creative Tech สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้หลายแง่มุมเลย ทั้งการเกิดสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เพิ่มมูลค่า และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการต่อยอดให้เกิดการพัฒนากับประเทศอีกด้วย
นวัตกรรม creative tech สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Tips by น้องเพลินเพลิน

4 ตัวอย่างน่าสนใจในการนำ Creative Tech ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยก็มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจอย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น น้องเพลินเพลินจะพามาดูตัวอย่างกันว่ามีอะไรบ้าง

1. App Pannana

เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้ใช้ดูภาพยนตร์ ผู้พิการสามารถเดินเข้าไปในโรงภาพยนตร์และกดค้นหา โดยระบบจะทำการฟังเสียงภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ เพื่อโหลดข้อมูลบรรยายสำหรับผู้พิการ หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อความบรรยายเหตุการณ์ในภาพยนตร์ว่าใครกำลังทำอะไร ซึ่งทางผู้พิการสามารถเข้าใจ ทำให้สามารถชมภาพยนตร์ร่วมกับคนโดยทั่วไปได้ ตัวอย่างนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่างสร้างสรรค์ ทำให้สร้างโอกาสในธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้

2. Drone แปรอักษร

ก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นประโยชน์ของโดรน ในการใช้เพื่อบินขึ้นไปเก็บภาพถ่ายต่าง ๆ ในมุมต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์นี้ถูกนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้โดรนจำนวนมากสามารถบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อแปรอักษรในงานประเพณีสำคัญ ๆ หลาย ๆ อย่างได้

3. การใช้เทคโนโลยี AR และ VR สำหรับการท่องเที่ยว

เดี๋ยวนี้เวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งก็มีการฝังเทคโนโลยีที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น เช่น เราสามารถนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่องสถานที่ท่องเที่ยว แล้วระบบจะจำลองภาพต่าง ๆ ให้เราได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ การจำลองเเอนิเมชันให้มีตัวละครเดินไปเดินมา ซึ่งทำให้เกิดการสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวได้อีกมากมาย

จากตัวอย่าง เพื่อน ๆ ก็พอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่านวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจ โดยเฉพาะ Creative Tech สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจได้อีกหลายรูปแบบ ทำให้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า ช่วยในการพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจไทยได้อย่างมากเลยทีเดียว
เทคโนโลยี ar และ vr สำหรับการท่องเที่ยว

4. การใช้แอปพลิเคชันในการช่วยขยายตลาดและให้บริการ

อาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งอาหารและของกินก็ว่าได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีนั้นก็สามารถช่วยขยายตลาดและให้บริการได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันวงใน ที่นำเสนอข้อมูลร้านอาหารทั่วไทย เพียงแค่เราค้นหาร้านอาหารตามประเภท ตามราคา ตามสถานที่ที่เราต้องการ แอปพลิเคชันก็จะแสดงข้อมูลร้านอาหารให้เราได้เลือก ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้หลายคนก็อาจจะเคยใช้แอปพลิเคชัน QueQ ในการจองร้านอาหาร ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวหน้าร้านและมีเวลาไปทำธุระของตัวเองก่อนได้

โดยสรุปแล้ว Creative Tech หรือเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ น่าสนใจที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจได้หลากหลาย สามารถช่วยให้เข้าถึงการลงทุนใหม่ ๆ รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล นอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานที่สนับสนุน Creative Tech อย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมศักยภาพให้กับประเทศไทยอีกด้วย
เทคโนโลยีสร้างสรรค์นั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow