Krungsri Plearn เพลิน Podcast l เปลี่ยนวิธีจ่ายเงินนิด..ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ

Krungsri Plearn เพลิน Podcast l เปลี่ยนวิธีจ่ายเงินนิด..ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ

by krungsri Plearn เพลิน PODCAST
 

เปลี่ยนวิธีจ่ายเงินนิด..ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ l เรื่องเงินย่อยง่าย EP.5 เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต มีสิ่งไหนที่เราควรต้องกังวล วันนี้มาฟังข้อคิดดีๆ แล้วมุมมองการใช้เงินของคุณจะเปลี่ยนไป


โดยคุณณญาณี เผือกขำ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์

ติดตามได้ใน Krungsri Plearn เพลิน Episode นี้

 

ติดตาม Krungsri Plearn เพลิน Podcast เรื่องเงินย่อยง่าย
ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
 

spotify
soundcloud
youtube podcast
apple podcasts
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow