ธุรกิจติดตลาด คุณภาพต้องมาก่อน

ธุรกิจติดตลาด คุณภาพต้องมาก่อน

By Krungsri GURU SME

หากถามผู้ประกอบการทั้งหลายว่าอะไรยากที่สุดในการทำธุรกิจ เชื่อว่าส่วนใหญ่คงตอบตรงกันว่า เรื่องการตลาด แต่ถ้าทำการตลาดเป็น สินค้าโดนใจผู้บริโภค ธุรกิจนั้นก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแม้จะมีคู่แข่ง

อย่างไรก็ตามการที่จะทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ติดตลาดก็มีหลายปัจจัยด้วยกัน ประการแรกเลย คือ ต้องเป็นสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล ซึ่งจะทำให้มีการบอกต่อหรือมีการประชาสัมพันธ์ไปในตัว อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ สินค้านั้นต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต่างที่ไม่เหมือนใคร อันจะเป็นจุดเด่นจุดแข็ง ทำให้ลูกค้าเกิดการจดจำแบรนด์และตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ความต่างนี้เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ตัวสินค้า และแพกเกจจิ้ง ขณะที่โลกในยุคปัจจุบันกระแสทั้งหลายต่างมุ่งไปในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นหากสินค้าหรือบริการนั้นมีส่วนลดปัญหาโลกร้อนก็ถือเป็นจุดขายที่โดดเด่น ควรนำมาประชาสัมพันธ์ด้วย ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในกรณีที่คู่แข่งทางการตลาดไม่มีปัจจัยเหล่านี้
สำหรับสินค้าใหม่นอกจากจะมีปัจจัยที่กล่าวไปแล้ว ช่วงแรกอาจจะต้องทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม หรือมีการชิงโชค เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้หรือบริโภคสินค้านั้นก่อน ซึ่งสามารถทำขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ทำไว้แจกฟรีโดยเฉพาะ พร้อมกันนั้นอาจจะออกบูธในงานแสดงสินค้าของหน่วยราชการของรัฐและภาคเอกชน ที่มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย หรือเสียเป็นบางส่วนเท่านั้น และถ้าเป็นไปได้อาจจะขออนุญาตเข้าไปตั้งบูธประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการขายในสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งนี้การจะทำให้สินค้าหรือบริการติดตลาดนั้น ถ้าบริษัทหรือห้างร้าน ๆ มีงบประมาณพอก็อาจจะมีการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี วิทยุ รวมทั้งในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อีกวิธีการหนึ่ง คือ เชื้อเชิญนักข่าวมาทำข่าว ซึ่งในส่วนของสื่อมวลชนก็ยังมีช่องทางที่ไม่ต้องเสียสตางค์อยู่บ้าง
กรณีเป็นสินค้าที่กลุ่มลูกค้าเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน อาจจะต้องเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์คให้มากขึ้นในทุกช่องทางทั้งทางตรงและทางอ้อม
ว่าไปแล้วในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ทำได้ในหลายรูปแบบ อีกวิธีการหนึ่ง คือ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัวด้วย ส่วนการจะเลือกทำกิจกรรมประเภทใดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับสินค้าและวัตถุประสงค์ด้วย อย่างเช่น บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์การศึกษา อาจจะเลือกทำกิจกรรมร่วมกับทางสถานศึกษาต่าง ๆ อาทิ นำอุปกรณ์การศึกษาไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในป่าหรือบนดอย

 
การจะทำให้สินค้าติดตลาดได้นั้น ต้องเริ่มต้นที่คุณภาพและมาตรฐานก่อนเป็นอันดับแรก
ซึ่งหากมีคุณสมบัตินี้เป็นใบเบิกทางที่สำคัญ ช่องทางการตลาดอื่น ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนัก
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow