10 ข้อดีของการใช้ กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay

10 ข้อดีของการใช้ กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay

By Krungsri Guru

กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay คือ เลขที่นำมาใช้แทนเลขที่บัญชีธนาคารในการทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการรับ หรือโอนเงิน โดยในช่วงแรก เลขกรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay จะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์มือถือ เนื่องจากเป็นเลขที่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคล และเบอร์มือถือก็เป็นเลขที่คนทั่วไปสามารถจดจำได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ การใช้ กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาล เพื่อสนับสนุนให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นเรื่องง่าย และแพร่หลายมากขึ้นครับ

การเริ่มใช้งาน กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay เจ้าของบัญชีจะต้องทำการลงทะเบียน เพื่อผูกหมายเลข กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay เข้ากับบัญชีธนาคาร โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังระบบกลาง Interbank Transaction Management and Exchange (ITMX) ที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนเลขที่บัญชีกับ พร้อมเพย์ - PromptPay จากทุกธนาคาร เข้าสู่ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมระหว่างตัวบุคคลกับองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจการค้า และภาคธนาคาร

คราวนี้ มาดูกันต่อครับว่า การใช้ กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay มีข้อดีอย่างไร 


 • รับง่าย จะมีสักกี่คนที่จำเลขที่บัญชีธนาคารของตัวเองได้ ยิ่งมีหลายบัญชี ยิ่งยากแก่การจดจำ ต่อจากนี้ไป เพียงแค่คอนเฟิร์มว่า เราใช้เลขบัตรประชาชนของเรา หรือหมายเลขโทรศัพท์เบอร์ใดของเรา เป็น กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay สำหรับการโอน เพื่อนก็โอนเงินให้ได้ทันทีครับ
 • โอนง่าย เพียงเช็คกับปลายทางว่าได้ผูกเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือกับบัญชีแล้วหรือยัง ไม่ว่าจะโอนเงินให้พ่อ ให้แม่ ให้ภรรยา หรือให้เพื่อน เราก็ไม่ต้องปวดหัวกับการจดจำเลขที่บัญชีของพวกเขาอีกต่อไป
 • จ่ายสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการชำระสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการโอนเงินเข้า พร้อมเพย์ - PromptPay ของร้านค้า หรือการชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ เราก็สามารถโอนเงินในบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องฝากเคาน์เตอร์ไปจ่ายให้แล้วครับ
 • สะดวก รวดเร็วในการรับบริการของรัฐ ด้วยการใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็น กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay ไม่ว่าจะเป็นการชำระภาษี หรือการรับเงินภาษีคืน ด้วย กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay กรมสรรพากรสามารถส่งเงินคืนภาษีตรงเข้าสู่บัญชีเรา ต่อไปนี้ รัฐบาลจะไม่ต้องมีการส่งเช็คให้กับเราอีกต่อไป เราก็ไม่ต้องเอาเช็คไปขึ้นที่ธนาคารแล้วครับ ทั้งสะดวก ทั้งรวดเร็ว แถมไม่ต้องเดินทางอีกด้วย
 • ลดค่าใช้จ่ายทั้งระบบ การใช้เงินสดมีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน ทั้งค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องใช้ไปกับการพิมพ์ธนบัตร ค่าดูแลคลัง ค่าขนส่งเงิน รวมถึงธนาคารที่มีค่าดูแลการเก็บเงินในตู้นิรภัย ค่าตู้ ATM และอีกสารพัด หากไลฟ์สไตล์ของทุกคนในประเทศเปลี่ยนไป โดยเน้นการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay เป็นหลัก ความต้องการการใช้เงินสดจะลดลง ปริมาณการผลิตเงินก็จะลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของทั้งระบบลดลง ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมถูกลง ด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลงในระบบการใช้เงินสด ทำให้ธนาคารสามารถลดค่าธรรมเนียมลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขต และการโอนเงินข้ามธนาคารผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจุดนี้เป็นประโยชน์กับทุก ๆ คนมาก ๆ
 • จัดเก็บ นำส่งข้อมูลภาษีไม่ยุ่งยาก กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay สามารถเชื่อมต่อเข้ากับภาคเอกชน ด้วยการทำให้การจัดส่งภาษีของร้านค้าสะดวกขึ้น ไม่ต้องมีการรวบรวมเอกสารเพื่อนำส่งข้อมูลในการเสียภาษี เนื่องจากการทำธุรกรรมล้วนอยู่ในระบบ การจัดเก็บ และนำส่งข้อมูลจึงทำได้โดยง่าย
 • ลดปัญหาอาชญากรรม ด้วยการก้าวสู่ Cashless Society หรือสังคมที่ไม่ใช้เงินสดนั่นเอง ลองคิดภาพง่าย ๆ ครับว่า เมื่อทุกคนสามารถทำทุกธุรกรรมการเงิน ทั้งการรับเงิน และใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องพกพา หรือเก็บเงินสดอีกต่อไป ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้ส่วนหนึ่ง
 • เข้าถึง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกหนึ่งการเชื่อมโยงจากภาครัฐ เมื่อทุกคนมีบัญชีเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในเขตนอกเมือง เงินสวัสดิการจากภาครัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยบำนาญ เงินช่วยเหลือเกษตรกรจะถูกส่งตรงเข้าสู่บัญชีผู้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้องผ่านคนกลาง ลดปัญหาการทุจริตในกระบวนการ ทำให้เงินช่วยเหลือไม่รั่วไหล และสามารถตรวจสอบได้
 • รัฐบาลสามารถจัดส่งความช่วยเหลือได้ตรงจุด เมื่อทุกรายรับ และรายจ่ายของแต่ละคนอยู่ในระบบ ทำให้รัฐบาลสามารถแยกแยะระดับรายได้ของแต่ละบุคคล เพื่อส่งความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน เช่น สวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็จะถูกส่งไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ เท่านั้น ทำให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เงินพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อดีที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการใช้ กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay เพื่อขับเคลื่อนการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ (Online Banking) ในประเทศให้แพร่หลายมากขึ้น นอกจากจะทำให้การทำธุรกรรมการเงินของเราง่ายขึ้นแล้ว กรุงศรี พร้อมเพย์ - Krungsri PromptPay ยังเป็นการเตรียมความพร้อมระบบสำหรับการเชื่อมโยงกับต่างประเทศหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย เรียกได้ว่าได้ประโยชน์ทั้งกับตัวเราเอง และประเทศชาติครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow