Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ใช้แค่เลขบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือก็ทำการเงินได้หลายอย่าง

Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ใช้แค่เลขบัตรประชาชนกับเบอร์มือถือก็ทำการเงินได้หลายอย่าง

By Krungsri Guru

ปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่าธุรกรรมทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจะการรับเงินเดือนเข้าบัญชี โอนเงินให้แม่ โอนเงินเพื่อซื้อสินค้า โดยทุกวันนี้ เรายังคงใช้เลขที่บัญชีธนาคารเป็นเลขอ้างอิงเพื่อแสดงตัวตนในการทำธุรกรรม แต่ทั้งที่เลขที่บัญชีเป็นสิ่งสำคัญเช่นนี้ กลับเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่จะจำเลขที่บัญชีไม่ได้ พอเพื่อนจะโอนเงินให้แต่ละครั้ง ก็ต้องไปเปิดดูสมุดบัญชี เพื่อคอนเฟิร์มเลขที่ ประเภทบัญชี ชื่อธนาคาร/สาขา หากใครมีสมุดบัญชีหลายเล่ม การจำเลขที่บัญชียิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก จริงไหมครับ

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยในการสนับสนุนการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รัฐบาลและกลุ่มธนาคารพาณิชย์จึงร่วมมือกันพัฒนาระบบเพื่อรองรับการใช้ Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) โดยเราสามารถใช้ Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) แทนเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการรับ จ่าย โอนเงิน เพียงแค่ทำการลงทะเบียนเพื่อผูกเลขที่บัญชีธนาคารเข้ากับเลข Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ของเรา ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเลขที่บัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือทั้งสองอย่าง นอกจากจะช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินง่ายขึ้นแล้ว Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ยังเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงเราเข้ากับบริการของรัฐบาลอีกด้วย วันนี้ เรามาดูกันครับว่า Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง

Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) กับการรับบริการจากภาครัฐ

 
หลังจากลงทะเบียนบัญชีของเราเข้ากับ Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ที่เป็นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ข้อมูลบัญชีของเราจะถูกเชื่อมโยงกับระบบของสรรพากร ซึ่งทำให้จากนี้ไป เราไม่ต้องนั่งรอเช็ค แล้วนำเช็คไปขึ้นเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารเหมือนแต่ก่อนแล้วครับ เพราะเงินคืนภาษี จะถูกส่งตรงเข้าบัญชีของเราทางออนไลน์ เช่นเดียวกับเงินสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเกษตรกร การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอื่น ๆ ก็จะถูกส่งตรงเข้ากับบัญชีผู้รับโดยตรง และผู้รับก็สามารถใช้เงินในบัญชี สำหรับการใช้จ่ายต่อไปผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาถอนเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่าย ซึ่งจะเห็นได้ว่า Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ช่วยให้ภาครัฐส่งความช่วยเหลือได้ตรงจุด ทั้งยังลดขั้นตอนในการจ่ายเงินช่วยเหลือ เพิ่มความโปร่งใสตลอดกระบวนการเลยครับ

Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) กับการทำธุรกรรมการเงิน

 
การใช้หมายเลข Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ที่จำได้ง่าย ๆ ย่อมตอบโจทย์กิจกรรมรับ จ่าย โอน ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเราสามารถผูกเลขที่บัญชี เข้ากับเบอร์มือถือ ซึ่งเรามักจะจำได้ หรือมีบันทึกอยู่ในโทรศัพท์กันอยู่แล้ว ดังนั้น เวลาจะรับเงินโอนจากเพื่อน ก็เพียงแค่คอนเฟิร์มเบอร์มือถือเท่านั้น ไม่ต้องไปเปิดตู้หาสมุดบัญชีกันอีกแล้วครับ ทั้งนี้ หากเรามีบัญชีที่ใช้อยู่ประจำเพียงบัญชีเดียว เราอาจผูกเบอร์มือถือนี้ เข้ากับบัญชีที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชนก็ได้ครับ เวลาติดต่อทำธุรกรรมการเงินกับราชการ ก็แจ้ง Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ที่เป็นเลขที่บัตรประชาชน ส่วนเวลาจะรับเงินโอนจากเพื่อน ก็ใช้เบอร์มือถือ ซึ่งธุรกรรมทั้งหมดก็จะเข้าหรือออกจากบัญชีเดียวกันนั่นเองครับ
ทั้งนี้ หากเรามีหลายบัญชี เช่น บัญชีส่วนตัว บัญชีสำหรับการทำธุรกิจ เราก็สามารถมีได้หลาย Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ครับ ตัวอย่างการตั้ง Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) เช่น ใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็น Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) แรก เพื่อผูกเข้ากับบัญชีส่วนตัวที่ใช้ติดต่อกับธุรกรรมกับรัฐบาลและใช้สำหรับการใช้จ่ายทั่วไป, จากนั้น ใช้เบอร์มือถือเป็น Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) ที่สอง ผูกเข้ากับบัญชีที่ใช้ทำธุรกิจ โดยในช่วงแรก บุคคลทั่วไปจะสามารถผูกเข้ากับบัญชีธนาคารได้ใน 1 บัญชี โดย Any ID (PromptPay - พร้อมเพย์) 1 หมายเลข จะสามารถผูกกับ 1 บัญชีธนาคารเท่านั้น โดยระบบจะไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียนซ้ำ หากเลขที่บัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือได้เคยถูกลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559)
 
ที่มา : http://www.epayment.go.th
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow