3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเป็นแหล่งเงินทุนให้ Startup

3 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเป็นแหล่งเงินทุนให้ Startup

By Krungsri Plearn Plearn
ธุรกิจ Startup ในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่จับตามองของเหล่านักธุรกิจที่ต้องการลงทุนกับไอเดียเจ๋ง ๆ ที่มีทีท่าว่าจะไปได้ดีในอนาคตและเลือกลงทุนในฐานะ Angel Investor หรือนักลงทุนใจดี ซึ่งหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังคิดจะมอบแหล่งเงินทุนให้กับ Startup อยู่ เรามี 3 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ก่อนตัดสินใจเป็น Angel Investor

Angel Investor คือใครAngel Investor คือ ผู้ที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กด้วยการมอบแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจ Startup ที่ตนสนใจ ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร หรือมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) หากผู้มีเงินได้รายใดได้จ่ายเงินเป็นแหล่งเงินทุน Startup เพื่อจัดตั้งหรือลงทุนในหุ้นเพิ่มของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นธุรกิจ Startup จะสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมา ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงได้สูงสุดถึง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) ทำให้ปัจจุบันนักลงทุนจึงหันมาเป็น Angel Investor กันมากขึ้น

หน้าที่ของ Angel Investor ในธุรกิจ Startup
ปัจจัยสำคัญในการเริ่มทำธุรกิจขนาดเล็กก็คือแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจStartup ซึ่งเงินลงทุนก้อนแรกอาจเป็นเงินจากการเก็บออมของเจ้าของธุรกิจ หรืออาจเป็นเงินที่หยิบยืมจากญาติพี่น้อง กระทั่งถึงจุดที่ธุรกิจ Startup เติบโตมากขึ้นจึงเกิดการขายไอเดียให้แก่ผู้ที่สนใจร่วมลงทุน เพื่อเป็นการสานต่อธุรกิจให้เดินหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น
แต่การทำธุรกิจขนาดเล็กหรือการเริ่มต้นธุรกิจใดก็ตาม อาจไม่เพียงพอต่อการได้รับพิจารณาจากบรรดาองค์กรขนาดใหญ่ (Venture Investor) และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ต้องการได้ จึงเป็นโอกาสของนักลงทุนใจดีที่แม้ไม่ได้มีทุนสูงเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ Startup มาก่อน และพร้อมเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ Startup ที่ตัวเองเล็งเห็นแล้วว่าจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาว อาจกล่าวได้ว่า Angel Investor คือผู้ที่คอยพยุงให้ธุรกิจขนาดเล็กเดินหน้า ซึ่งนอกจากผลกำไรแล้วยังเป็นการช่วยให้ธุรกิจนั้นงอกงามยิ่งขึ้น

4 คุณสมบัติควรรู้สู่การเป็น Angel Investorแม้ว่าการเป็น Angel Investor จะไม่ใช่เรื่องยาก แต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและอาจไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจอาจต้องพิจารณาคุณสมบัติของการเป็น Angel Investor ให้รอบคอบเสียก่อน ดังนี้
ใจกว้างพร้อมเป็นผู้ให้ - แม้ว่าการลงทุนเช่นนี้จะสามารถลงทุนได้ในราคาที่ไม่สูงมากนัก แต่ในทางกลับกันการลงทุนดังกล่าวกลับมีความเสี่ยงในเรื่องของระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน และต้องพร้อมที่จะเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ Startup โดยที่ไม่รู้เลยว่าธุรกิจที่ตนเลือกจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ดังนั้นผู้ลงทุนต้องมีความใจกว้าง คอยให้คำแนะนำตลอดการทำธุรกิจ ช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ และมุ่งสนับสนุนเพื่อสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่มากกว่าการคาดหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว
วิสัยทัศน์กว้างไกล - Angel Investor ที่จะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยเริ่มจากการมอบแหล่งเงินทุนกับทีม Startup ที่มีโมเดลธุรกิจตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อได้ดี มีการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ซึ่งหากเริ่มต้นไปพร้อมกับทีมที่ดี โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมเป็นไปได้สูง
มีความเข้าใจในธุรกิจ - นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว คุณสมบัติสำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็น Angel Investor ที่ดีคือ ความเข้าใจ ผู้ลงทุนควรมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจที่เลือก เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่นิยม ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีในอนาคต
มีเงินทุนเพียงพอ - ความชื่นชอบและสนใจในธุรกิจเพียงอย่างเดียวอาจยังน้อยไป เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือแหล่งเงินทุนที่จะมอบให้ทีม Startup โดยผู้ลงทุนจะต้องประเมินว่าตนเองมีเงินทุนมากพอต่อการลงทุนในธุรกิจที่เลือกหรือไม่ สอดคล้องและสมเหตุสมผลกับธุรกิจที่เลือกมากน้อยเพียงใด เพื่อความราบรื่นของการประกอบธุรกิจนั้น ๆ ในระยะยาว
การลงทุนในฐานะ Angel Investor อาจยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก แต่หากลองพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Startup ที่กำลังเติบโตเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีให้หลัง จะเห็นได้ว่าการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับ Startup นับว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจไม่น้อย ทั้งนี้การศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนก่อนการลงทุนอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ธุรกิจที่เลือกลงทุนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: moneyandbanking.co.th, startupthailand.org, prachachat.net
ขอบคุณข้อมูลจาก: www.moneyandbanking.co.th ,www.startupthailand.org ,www.prachachat.net
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2567 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow