เจาะลึก!! ที่ปรึกษาทางการเงิน อาชีพนี้ทำอะไรบ้าง

ลงทุนอย่างมีคุณภาพ ด้วยที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือนักวางแผนทางการเงิน เป็นผู้ที่คอยช่วยแนะนำวางแผนชีวิตพร้อมการวางแผนเงินให้คุณเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายมี่คุณตั้งไว้ นักวางแผนการเงินก็เหมือนเพื่อนคู่คิดอีกคนหนึ่งที่ควรมีอยู่

รู้จักที่ปรึกษาทางการเงิน
ดังที่เห็นจากในรูปว่าจริงๆ แล้วที่ปรึกษาทางการเงินนั้นไม่ใช่งานขาย แต่เปรียบเสมือนเพื่อนคู่คิดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน สามารถปรึกษาได้ทั้งการวางแผนการลงทุนระยะยาวไปจนถึงการวางแผนมรดก ซึ่งแน่นอนว่าเงินของคุณจะงอกเงยขึ้นได้ย่อมต้องให้ความร่วมมือและทำตามคำแนะนำของที่ปรึกษาคนนี้ด้วย

คุณสามารถใช้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินและขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ของตนเองได้เพียงแค่ใช้โทรศัพท์หรือรับคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ของ Krungsri Plan Your Money
 

ที่ปรึกษาทางการเงินจะมีบทบาทตอนไหน

เมื่อไหร่ถึงต้องใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน หลายครั้งหลายคราที่เราอาจได้พบความไม่มั่นใจ และไม่รู้จะถามใครดี ไม่ว่าจะ “อยากเริ่มมีเงินออมต้องเก็บเงินอย่างไร” “มีเงินเก็บไม่รู้จะเอาไปทำอย่างไรให้งอกเงย” “รายได้สูงเสียภาษีมากไม่รู้จะจัดการอย่างไร” “ตัวเองจัดการเงินไม่ได้”

นั่นคือสัญญาณว่าคุณเริ่มต้องการใครซักคนเพื่อมาแนะนำและสอนความรู้ความเข้าใจในการจัดการการเงินของตนเองเสียใหม่

หากไม่มั่นใจคุณสามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ “สัญญาณ” ที่แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างจริงจังได้ในบทความ 5 สัญญาณบ่งชี้ว่าคุณควรสร้างที่ปรึกษาทางการเงิน ครับ
 

การทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน

ขอบเขตของที่ปรึกษาทางการเงินค่อนข้างกว้าง สาเหตุเพราะสภาพการเงินของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนชีวิต ความเสี่ยง อายุ และปัจจัยอื่นๆ สิ่งที่เหล่าที่ปรึกษาทางการเงินต้องทำคือการทำความเข้าใจลูกค้าแต่ละคน วิเคราะห์แผนการต่างๆ และนำเสนอไปยังลูกค้าให้พวกเขาเหล่านั้นพิจารณาว่าสามารถทำตามแผนได้มากน้อยขนาดไหน รวมถึงการติดตามลูกค้าเป็นระยะๆ ด้วย

ซึ่งการให้คำปรึกษานั้นจะมีการวางแผนอ้างอิงจากความต้องการพื้นฐานของทางฝั่งลูกค้าเป็นหลัก ว่าตนเองมีการวางแผนการลงทุนและจัดการชีวิตอยู่ในระดับไหน

ระดับขั้นความต้องการพื้นฐานการให้คำปรึกษาทางการเงิน
จากภาพ การให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ โดยอ้างอิงตามหลักการความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาของมนุษย์ ซึ่งก็คือ

ความต้องการพื้นฐาน: ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยในการวางแผนค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่คุณมีอยู่หรือได้รับมา และจัดสรร บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น เงินออมเผื่อฉุกเฉิน 3-6 เดือน ซึ่งหน้าที่ของตัวนี้คือเมื่อเราไม่มีรายได้หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ได้

การปกป้องความมั่งคั่ง: ที่ปรึกษาทางการเงินจะมีการให้คำแนะนำ วางแผนชีวิตในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือทรัพย์สินต่างๆ

การจัดการทางการเงิน: ที่ปรึกษาทางการเงินจะมีบทบาทช่วยวางแผนควบคุมกระแสเงินสด ให้คำแนะนำในการจัดการเงินในกระเป๋าให้พอใช้ และมีเงินเก็บมากขึ้น รวมถึงการช่วยแนะนำหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินที่คุณไม่สามารถจัดการได้ เช่น การจัดการวางแผนหนี้ ทำอย่างไรให้มีเงินออม มีเงินมากไปไม่รู้จะจัดการอย่างไร

การสร้างความมั่งคั่ง: ที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องช่วยแนะนำส่งเสริมให้คุณมีการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวด้วยตนเอง เช่น วางแผนภาษี วางแผนการออม-ลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนเกษียณ เป็นต้น

การส่งต่อความมั่งคั่ง: ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยแนะนำการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานของคุณได้ตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งรากฐานมั่นคง จะยิ่งเติบโตได้ดี ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การใช้จ่าย ทรัพย์สินที่ผู้รับคำปรึกษามีอยู่อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

สรุป
จะเห็นได้ชัดเลยว่าหน้าที่ที่แท้จริงของที่ปรึกษาทางการเงินไม่ใช่การขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน แต่เป็นการช่วยแนะนำวางแผนทางการเงินในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่การใช้จ่าย เก็บออม ลงทุนให้งอกเงย จนถึงเงินเกษียณ ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักวางแผนทางการเงินก็เหมือนคู่ชีวิตอีกคนของคุณที่ดูแลสุขภาพทางการเงินจนส่งต่อให้ลูกหลาน

ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินได้ที่นี่ หรือหากคุณต้องการที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money ได้ที่เบอร์ 1572 กด 5 ภายใน จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 น. หรือติดต่อทางเว็บไซต์ Krungsri Plan Your Money โดยกรอกชื่อ เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง: