กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Good Health

ฉีกกฎประกันสุขภาพแบบเดิม...
ด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย

 • หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด เหมาจ่ายตามจริง
 • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก สูงสุด 3 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองเต็มๆ กรณีเสียชีวิต 100,000 บาท
เงื่อนไขการพิจารณาและรับประกันภัย
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย : 
  • สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี : อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี
  • สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี : อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
  • สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 30 ปี : อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน - 50 ปี
 • ระยะเวลาความคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ซื้อแพคเกจนี้ได้เพียง 1 ฉบับ
 • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และ รายปี
หมายเหตุ : กรุงศรี กู๊ด เฮลธ์ เป็นชื่อแพคเกจทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย คือ สัญญาหลักแบบ กรุงศรี โพรเทค ไลฟ์ พลัส 10/10, 20/20, 30/30 และสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ แบบอีซี่ พลัส 

Call 1572 / www.krungsri.com / Krungsri Simple
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขได้จากสื่อต่างๆ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

ผลิตภัณฑ์ประกัน

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ