ผลิตภัณฑ์ประกัน

ธนาคารกรุงศรีดูแลคุณได้มากกว่า ทั้งบริการทางการเงิน สินเชื่อ และประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ
 
ประกันชีวิต (กรุงเทพ&ปริมณฑล)
รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต กรุงเทพ&ปริมณฑล
กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure
รับประกันภัยโดย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
Simple Sure
ประกันชีวิต (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)
รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 COVID-19
รับประกันภัยโดย บริษัท
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Simple Sure
ประกันวินาศภัย
รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันวินาศภัย

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ