ผลิตภัณฑ์ประกัน

ธนาคารกรุงศรีดูแลคุณได้มากกว่า ทั้งบริการทางการเงิน สินเชื่อ และประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งประกันชีวิต ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ
 
ประกันชีวิต (กรุงเทพ&ปริมณฑล)
รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต กรุงเทพ&ปริมณฑล
กรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure
รับประกันภัยโดย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
Simple Sure
ประกันชีวิต (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)
รับประกันโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด
ประกันวินาศภัย
รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันวินาศภัย

กรุงศรี พร้อมเพย์ ผูกกันไว้ให้ใช้ง่าย

บริการโอนเงิน และรับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคาร กับ เลขบัตรประชาชน และ/หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ