กองทุนแบบไหนตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

กองทุนแบบไหนตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน

By Krungsri Guru
ในคำจำกัดความของ "มนุษย์เงินเดือน” ที่รายได้หลักจะได้มาจากการรับเงินเดือนในแต่ละเดือนนั้น จะเห็นได้ว่า รายได้จะเป็นจำนวนที่คงที่ในทุก ๆ เดือน ซึ่งเมื่อทำงานไประยะหนึ่ง มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลาย อาจจะเริ่มสังเกตว่า รายได้มีคงที่ทุกเดือน แต่รายจ่ายทำไมถึงไม่คงที่บ้าง โดยอาจจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จากความต้องการของทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนตัวเลขเงินเก็บในธนาคารไม่ได้มีเพิ่มขึ้นตามอายุการทำงานเลย ซึ่งจะทำให้ชีวิตในอนาคตมีแนวโน้มเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้ ดังนั้น การหันมามองเรื่อง
นอกจากนั้นแล้ว การซื้อบ้านหลังแรกยังทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีผ่านหลาย ๆ มาตรการจากรัฐบาล เช่น นำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือนโยบายภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลังแรก หวังว่าเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุน คงจะเห็นแล้วว่าการซื้อบ้านหลังแรกนับเป็นการลงทุนระยะยาว ที่ให้ผลประโยชน์ในระยะสั้นในด้านภาษีอีกด้วยครับ การลงทุน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์เงินเดือน ซึ่งสามารถทำได้โดยอาศัยความรู้ในเรื่องการลงทุนเพื่อมองหากองทุนที่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ก่อน
 

แนวคิดสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้นการลงทุนที่อาจจะไม่คุ้นชินกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ๆ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้ คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในรูปของอัตราดอกเบี้ย และราคาของหุ้นกู้หรือพันธบัตร แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะ เพียงแต่ว่าความผันผวนของราคาหุ้นกู้หรือพันธบัตรจะไม่มากเท่ากับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหุ้น คือเรียกได้ว่ามีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่านั้นเอง ซึ่งกองทุนรวมตราสารหนี้จะมีสองแบบ เรียกว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
 

ความแตกต่างของกองทุนรวมทั้งสองแบบความแตกต่างของกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว โดยกองทุนทั้งสองแบบนี้ จะเป็นเรื่องของระยะเวลาในการถือครอง โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีอายุไม่เกิน 1 ปี ในขณะที่กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวจะมีอายุมากกว่า 1 ปีนั่นเอง ซึ่งความเสี่ยงในการถือครองทั้งสองกองทุนจะมีเหมือนกัน คือ จะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้นั้น ๆ ซึ่งในฐานะที่เราจะเป็นผู้ลงทุน เราจำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องความเสี่ยง และดูอัตราผลการตอบแทนโดยรวมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ แต่แน่นอนว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ แม้จะมีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นลงทุนและอยากได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินหรือกองทุนรวมตลาดเงิน และผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้เล็กน้อย ลองลงทุนดูก่อน เพราะยังไงก็ได้ผลการตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังสามารถทำการซื้อขายได้ทุกวันทำการ ทำให้เรายังคงมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในมือเหมือนเดิมนั่นเอง
แต่จะเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น หรือระยะยาว คำตอบอาจจะบอกได้ยากนิดนึง เพราะผลตอบแทนจากกองทุนตราสารหนี้ต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก ซึ่งถ้าดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า แต่ถ้าดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาลง ก็ควรเลือกลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว ซึ่งแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันนี้ ยังคาดการณ์ได้ยาก ดังนั้นเอาเป็นว่า ถ้าอยากจะลองลงทุนในระยะสั้น ให้เงินอยู่ในระบบการลงทุนไม่นานมากนัก เช่น ให้เงินอยู่ในระบบการลงทุนไม่เกิน 6 เดือน ให้มองหากองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อดูแนวโน้มและทิศทางการลงทุน แต่ถ้าไม่อยากยุ่งยากและสามารถคงเงินจำนวนนี้ในระบบการลงทุนได้นานกว่า 6 เดือน การลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เพราะเราสามารถลงทุนได้นานขึ้น และยังขยับตัวไปลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มเติมได้อีกด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเองเป็นแค่นักลงทุนทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ตัวจริง การลงทุนทุกประเภท เราจำเป็นต้องศึกษาและเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเวลาที่เราต้องการ การลงทุนระยะยาว โดยส่วนใหญ่จะมีความผันผวนบ้างตามอัตราดอกเบี้ยที่มีการขึ้นและลง แต่โดยส่วนมากผลตอบแทนจะดีกว่าการนำเงินไปลงทุนในระยะสั้น และมีความยุ่งยากน้อยกว่าการสลับสับเปลี่ยนกองทุนไป ๆ มา ๆ ด้วย แต่ถ้าต้องการเริ่มต้นศึกษาแนวโน้มและมีเวลาในการติดตามผลการประกอบการของกองทุนรวมต่าง ๆ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการลงทุนมากกว่า
 

การเปิดกองทุนเพื่อลงทุนสำหรับการเปิดกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาว ในปัจจุบันนี้สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการซื้อขายผ่านระบบของตัวแทนจากธนาคารต่าง ๆ ถ้าสนใจซื้อกองทุนของธนาคารไหนสามารถไปเปิดบัญชีซื้อขายที่ธนาคารนั้นได้เลย แต่ต้องศึกษาการซื้อขั้นต่ำของแต่ละธนาคารไว้ด้วย รวมถึงค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการขายคืนที่ไม่เหมือนกัน ลองศึกษาดูก่อน แล้วเริ่มต้นให้เงินออมช่วยทำงานให้คุณมากกว่าเดิมอีกนิด เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาได้เองในบัญชีที่เราถือครองอยู่ ไม่ได้ลำบากจนเกินความสามารถที่จะทำได้ ขอเพียงมีวินัยในการใช้เงิน และมองหาการลงทุนที่เหมาะสม มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ย่อมสามารถที่จะมีเงินเก็บเงินออมเพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow