6 สิ่งต้องรู้เมื่อคิดจะกู้เงินสร้างบ้าน

บทความ กู้เงินสร้างบ้าน

การจะกู้เงินสร้างบ้านสักหลังคือภาระระยะยาวที่หลายคนต้องยอมรับ และด้วยจำนวนเงินมหาศาลที่บางครั้งอาจใช้เวลาหลายสิบปี ทำให้หลายคนชะงัก ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี บทความนี้จึงมาอธิบายสิ่งที่ต้องรู้เมื่อคิดจะกู้เงินสร้างบ้านครับ โดยมีเรื่องที่จำเป็นดังนี้

  1. สำรวจตัวเอง
  2. สำรวจที่ดิน
  3. วางแผนผ่อน ทดลองผ่อน
  4. รู้จักกฎหมายลดหย่อนภาษี
  5. รู้แหล่งเงินกู้ ต่างแหล่งต่างราคา
  6. สิ่งที่ต้องเตรียมหากตัดสินใจกู้สร้างบ้าน
ถ้าเรารู้ 6 อย่างนี้ การกู้เงินสร้างบ้านไม่ใช่เรื่องยากเกินไปอย่างแน่นอน

1. สำรวจตัวเอง

สิ่งแรกก่อนเริ่มการกู้เงินคือการสำรวจฐานะทางการเงินตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรายรับ หนี้สินที่มีอยู่แล้ว คำนวณว่ารายรับของเรานั้นเหมาะสมกับบ้านราคาเท่าไหร่ มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่ หลังเล็ก ใกล้ใจกลางกรุงมากแค่ไหน นอกจากจะทำให้ทราบความเหมาะสมแล้ว การสำรวจตนเองจะช่วยให้เรามีความพร้อมมากขึ้น มั่นใจในการกู้เงินสร้างบ้านมากขึ้นอีกด้วย

2. สำรวจที่ดิน

สองคือการสำรวจที่ดิน เลือกแหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะ Lifestyle ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นระยะทาง ความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน ในเมือง นอกเมือง ราคา รวมไปถึงแบบบ้านที่เราอยากได้ ไปจนถึงการหาผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านให้เราด้วย และอย่าลืมว่าการสร้างบ้านเองนั้นต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานเขตหรือเทศบาลที่ที่ดินนั้นสังกัดอยู่ แล้วจึงนำเอกสารใบประเมินราคาก่อสร้างและในอนุญาตก่อสร้างไปยื่นขอกู้กับธนาคารได้

3. วางแผนผ่อน ทดลองผ่อน

หลังจากการสำรวจตนเองว่าจะกู้เงินสร้างบ้านราคาเท่าไหร่ ก็คือการวางแผนที่จะ “ผ่อน” เงินกู้ของเรา ในกรณีนี้สามารถสมมติการผ่อนได้ง่ายๆ ด้วยการทดลองผ่อน
 
การทดลองผ่อนทำได้โดยการออมเงินในจำนวนเดียวกับที่ต้องผ่อนบ้านนั่นเอง โดยการคำนวณว่าจะต้องผ่อนบ้านกี่ปี ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับชีวิต และรายรับรายจ่าย เช่น ถ้าเราคิดจะผ่อนบ้านเดือนละ 5,000 บาท ก็ลองออมเงินฝากประจำเดือนละ 5,000 ว่าสามารถทำได้หรือไม่
 
โดยการทำแบบนี้จะทำให้ได้กำไรสองต่อ นอกจากจะรู้ความสามารถในการออมเงิน เพิ่มวินัยทางการเงินแล้ว ยังได้เงินก้อนอีกต่างหาก
 
คุณสามารถประมาณการกู้เงินสร้างบ้านหรือสินเชื่อบ้านได้ง่ายๆ ด้วย เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้านจากกรุงศรี เลยครับผม

4. รู้จักกฎหมายลดหย่อนภาษี

สำหรับการกู้เงินสร้างบ้านแล้วสิ่งพิเศษคือการลดหย่อนภาษีครับ โดยดอกเบี้ยจากการกู้เงินสร้างบ้าน หรือซื้อบ้าน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แต่ถ้ามีการกู้ร่วมสิทธิประโยชน์ก็จะเฉลี่ยไปตามจำนวนผู้กู้นะครับ เช่น นาย ก และ นาง ข กู้ร่วมมีดอกเบี้ย 100,000 บาท สิทธิลดหย่อนจะได้ คนละ 50,000 บาท

5. รู้แหล่งเงินกู้ ต่างแหล่งต่างราคา

แหล่งการกู้เงินสร้างบ้านก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญครับ เพราะสถาบันการเงินแต่ละแห่งล้วนมีการให้บริการที่แตกต่างกันรวมถึงดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
 
หลายคนอาจเห็นว่าดอกเบี้ยบางที่แตกต่างกัน 0.5-2% คงไม่น่าจะมีประเด็นอะไร แต่สำหรับเงินที่ใช้ซื้อบ้านที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เงินจำนวนดังกล่าวมีความหมายอย่างมาก เพราะเป็นตัวกำหนดภาระที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะยาวได้เลย
 
ซึ่งในบางครั้งทางธนาคารอาจมีการอนุมัติการกู้เงินสร้างบ้านไม่เต็มจำนวน หรือไม่อนุมัติ ขึ้นอยู่กับการประเมินเอกสารและการดำเนินการในแต่ละส่วน ดังนั้นต้องมีการเตรียมเอกสารและคุยกับทางผู้รับเหมาให้ครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง
 
กู้เงินสร้างบ้าน

6. สิ่งที่ต้องเตรียมหากตัดสินใจกู้สร้างบ้าน

สิ่งสำคัญสำหรับการกู้เงินสร้างบ้านคือความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินหรือธนาคารครับ ดังนั้นต้องมีเอกสารสำหรับเตรียมการสร้างอย่างครบถ้วน
  1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) เป็นต้น
  2. เอกสารแสดงรายได้
  3. เอกสารแสดงด้านหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, แบบบ้าน, สัญญาผู้รับเหมา, ใบอนุญาตปลูกสร้าง, แบบพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ, เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นต้น
โดยทางสถาบันการเงินอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา การยื่นเอกสารทั้งหมดจะช่วยให้การกู้มีแนวโน้มในทางบวกมากขึ้น และจะมีการตรวจสอบจากทางสถาบันการเงินอีกครั้งเมื่อบ้านนั้นสร้างเสร็จแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันว่าเงินที่ได้ไป เป็นการใช้เพื่อสร้างบ้านจริงๆ

นั่นคือ 6 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนดำเนินการกู้เงินสร้างบ้านครับ รู้ตัวเอง ความสามารถในการผ่อน ข้อกฎหมาย แหล่งเงินกู้ และเอกสาร หากคุณมีสิ่งที่ต้องใช้ครบถ้วน ย่อมสามารถดำเนินการได้อย่างไม่ติดขัดแน่นอน