มีลูกหลายคน ลดหย่อนภาษีอย่างไร

บทความ ลดหย่อนภาษี ลูก

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังสร้างครอบครัวทั้งที่มีลูกกันแล้วและกำลังวางแผนจะมีลูก คุณรู้หรือไม่ว่าการมีลูกนั้นก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการลดหย่อนนั้นตั้งแต่เริ่มตั้งท้องฝากครรภ์ไปจนถึงคลอดเลยทีเดียว โดยเฉพาะผู้ที่ท้องลูกคนที่สองคนที่สามตามมา มาดูกันดีกว่าว่าถ้ามีลูกมากแล้วจะลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

ทางสรรพากรมีการเพิ่มสิทธิลดหย่อนบุตรสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลายคน โดยสามารถลดหย่อนบุตรคนที่ 2 ได้เพิ่มขึ้น จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนมีลูกเพิ่มมากขึ้น
 
ค่าลดหย่อนบุตร
ลูกคนที่ 1
ลูกคนที่ 1
30,000 บาท
ลูกคนที่ 2
ลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป เกิดตั้งแต่ 2561
60,000 บาท
คลอดบุตร
คลอดบุตรต่อท้อง
60,000 บาท
  • ลูกเกิดก่อนปี 2561 : ลดหย่อนแบบเหมาคนละ 30,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็ตาม
  • ลูกเกิดในปี 2561 - ปัจจุบัน : ลดหย่อนแบบเหมา ลูกคนแรกลดหย่อน 30,000 บาท ลูกคนที่สองและคนต่อๆ มาลดหย่อน 60,000 บาท
  • ในกรณีที่ลูกคนแรกเกิดก่อนปี 2561 คนที่สองเกิดในปี 2561 ก็จะสามารถลดหย่อนได้ 60,000 บาทเช่นกันไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม
ปีเกิด ลูกคนที่ 1 ลูกคนที่ 2 ลูกคนที่ 3
เกิดก่อน 2561 30,000 30,000 30,000
เกิดหลัง หรือในปี 2561 30,000 60,000 60,000
 
 

เงื่อนไขการรับสิทธิการลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีทุกรูปแบบล้วนมีเงื่อนไขอยู่ แน่นอนว่าการลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับลูกเองก็เช่นกัน โดยเงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีมีดังต่อไปนี้

สิทธิการลดหย่อนบุตรสำหรับพ่อและแม่

ในภาษากฎหมายแล้วการลดหย่อนภาษีด้วยลูกนั้นจะถูกเรียกว่า “สิทธิการลดหย่อนบุตร” โดยลูกที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นั้นต้องถูกขึ้นชื่อเป็น “บุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ไม่ใช่เพียงว่าเป็นลูกแท้ๆ แล้วจะสามารถนำมาลดหย่อนได้เลย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ดังนี้
  • สำหรับ “แม่” เมื่อลูกเกิดมาจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมายเสมอไม่ว่าแม่จะจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม           
  • สำหรับ “พ่อ” ลูกที่จะใช้สิทธิลดหย่อนได้ต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยบุตรจะเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น เกิดจากการจดทะเบียนสมรสของบิดามารดา จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

สิทธิการลดหย่อนด้วยบุตรบุญธรรม

สำหรับคนที่มีลูกบุญธรรมนั้น สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้สิทธิในการลดหย่อนลูกบุญธรรมได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งต่างจากลูกแท้ๆ ท่านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร

ข้อจำกัดในการลดหย่อนภาษีบุตร

การลดหย่อนบุตรนั้นไม่ได้สามารถทำได้ตลอดชีวิต โดยข้อกฎหมายจะมีการประเมินคุณสมบัติโดยอ้างอิงจากความสามารถและวัยของบุตร ดังนี้

1. คุณสมบัติของลูกที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  • ลูกเกิดจนถึงบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปี) หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
  • อายุ 20 – 25 ปี หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังเรียนอยู่ในระดับปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
  • ลูกอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยต้องมีคำสั่งจากศาล บัตรประจำตัวผู้พิการ นอกเหนือจากค่าลดหย่อนบุตรแล้วในกรณีสามารถนำบุตรมาลดหย่อนในกรณีทุพพลภาพได้อีก 60,000 บาท

2. กรณีลูกมีรายได้ก่อนบรรลุนิติภาวะ

ในกรณีที่ลูกมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป พ่อแม่ไม่สามารถนำลูกคนนั้นมาลดหย่อนภาษีได้ (มีรายได้เท่ากับ 30,000 บาท พอดีก็ไม่ได้นะครับ)

แต่ถ้ารายได้นั้นได้มาจาก “เงินปันผล” แม้ว่าจะเกิน 30,000 บาท ก็ตาม ผู้ปกครองสามารถนำบุตรมาลดหย่อนได้ตามปกติ เพราะรายได้จากเงินปันผลถือว่าเป็นรายได้ของพ่อแม่

นอกเหนือจากข้อมูลของการลดหย่อนตามปกติแล้ว ยังมีเกร็ดข้อมูลของการลดหย่อนอื่นๆ อีก ตามรูปด้านล่างเลยครับ

 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการลดหย่อนที่ไม่ควรมองข้าม
กรณีลูกแฝด
หากคลอดในปี 2561 เป็นต้นไป คนแรกจะสามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท คนที่สองลดหย่อนได้ 60,000 บาท รวมทั้งปีนั้น 90,000 บาท
กรณีลูกบุญธรรม
ต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม โดยจะเริ่มหักได้ตั้งแต่ปีภาษีที่จดทะเบียน โดยบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเดิม ไม่สามารถหักลดหย่อนจากคนนี้ได้อีก
ตั้งครรภ์ข้ามปี
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้ง 2 ปี แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาทต่อท้อง
สามี - ภรรยา
สามารถใช้ค่าลดหย่อนบุตรซ้ำกันได้โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งกันโดยทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้มีเงินได้ กรณีทั้งคู่มีรายได้ใกล้เคียงกันการแยกกันยื่นจะส่งผลดีมากกว่า เนื่องจากการยื่นร่วมจะทำให้รายได้สุทธิสูงขึ้น
กรณีหย่า
แม้ว่าจะทำการหย่ากับภรรยาหรือสามีเดิมไปแล้ว แต่ถ้าหากลูกมีการจดทะเบียนก็ยังสามารถใช้ลดหย่อนลูกได้อยู่ทั้งคู่หากมีการเลี้ยงดูด้วยกัน ทั้งในกรณีคนแรกและคนต่อๆ มา บางกรณีแม้จะเป็นลูกแท้ๆ แต่ไม่มีการจดทะเบียน ก็ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้
ชาวต่างชาติ
ในกรณีชาวต่างชาติมาทำงานในประเทศไทยเกิน 180 วัน จะถือว่าเป็นผู้มีเงินได้ สามารถลดหย่อนลูกได้ไม่ว่าลูกจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

อ้างอิงข้อมูลจาก หลักเกณฑ์ค่าลดหย่อนบุตร กรมสรรพากร

สรุป

การลดหย่อนภาษีคือสิทธิที่ทุกๆ คนที่จ่ายภาษีได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นเราจึงต้องมีการศึกษา ตรวจสอบ รวมถึงการอัปเดตการลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็นการลดหย่อนเกี่ยวกับลูก ลดหย่อนด้วยการลงทุน หรือลดหย่อนอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้สิทธินี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 
หากคุณมีคำถามเรื่องภาษี อยากได้ที่ปรึกษาทางการเงินมาช่วยวางแผนประหยัดภาษีให้สูงสุด ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money ได้ที่เบอร์ 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือติดต่อทางเว็บไซต์ Plan Your Money กรอกชื่อ เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ
 
บทความที่เกี่ยวข้อง :