“ลดหย่อนภาษี” อย่างมีคุณภาพด้วยการเลือกกองทุนที่เหมาะสม

ลดหย่อนภาษี อย่างมีคุณภาพด้วยการเลือกกองทุนที่เหมาะสม

“การเสียภาษี” เป็นหน้าที่ที่ผู้มีรายได้ทุกคนต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งคุณมีรายได้มากขึ้น ภาษีที่ต้องจ่ายก็เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัว


การวางแผน “ลดหย่อนภาษี” จึงเป็นเรื่องน่ารู้ แต่หลายคนกลับไม่ค่อยรู้ว่าการลงทุนให้ถูกวิธีก็สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้นอกเหนือไปจากการซื้อประกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน

บทความนี้ Plan Your Money ขอแนะนำวิธีเลือกซื้อกองทุน SSF และ RMF ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้คุณสามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างคุ้มค่า แถมต่อยอดการลงทุนไปพร้อมกันด้วย
 
ลดหย่อนภาษี อย่างมีคุณภาพด้วยการเลือกกองทุนที่เหมาะสม
 

ทำความรู้จัก SSF และ RMF กองทุนรวมที่ลดหย่อนภาษีได้

 • SSF (Super Savings Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม จัดตั้งขึ้นมาทดแทนกองทุน LTF ซึ่งสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 โดยผู้ลงทุนสามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุน SSF มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

  กองทุน SSF สามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง สามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา จึงมีนโยบายการลงทุนที่เน้นหุ้นในประเทศไทยร่วมกับการขยายโอกาสการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศด้วย ซึ่งแตกต่างจากกองทุน LTF ที่เน้นลงทุนเฉพาะหุ้นในไทย

 • RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภทเช่นกัน แต่นโยบายส่วนใหญ่เน้นการลงทุนที่หลากหลายทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุนหุ้นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุน รวมทั้งความเสี่ยงในระดับต่างๆ ที่นักลงทุนยอมรับได้
 

ใครบ้างที่ควรซื้อ SSF/RMF เพื่อลดหย่อนภาษี

กองทุน SSF และ RMF ไม่ใช่การลงทุนที่เหมาะสำหรับทุกคน หากคุณมีฐานภาษีที่ไม่สูง และยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 
ลดหย่อนภาษี อย่างมีคุณภาพด้วยการเลือกกองทุนที่เหมาะสม

แต่ถ้าคุณเป็นคนวัยทำงานที่…
 • มีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ไม่อยากจ่ายหรืออยากขอเงินคืนภาษี
 • มีฐานภาษีสูง 20% ขึ้นไป
 • อยากลดหย่อนภาษีด้วยการลงทุนโดยหวังผลตอบแทนในระยะยาว
 • ต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ในระดับกลางถึงสูง
 • ต้องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเกษียณอายุจากการทำงาน

การซื้อกองทุน SSF หรือ RMF เพื่อลดหย่อนภาษีอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคุณถ้ารู้จักเลือกซื้อให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของตัวเอง
 

เลือกลดหย่อนภาษีด้วยกองทุน SSF หรือ RMF ที่เหมาะกับคุณ

แม้ว่ากองทุนทั้งสองแบบจะมีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้เหมือนกัน แต่ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนี้
 
ลดหย่อนภาษี อย่างมีคุณภาพด้วยการเลือกกองทุนที่เหมาะสม
 
 1. เป้าหมายในการลงทุน
  ระหว่าง “กองทุน SSF” กับ “กองทุน RMF” จะเลือกพิจารณากองทุนไหนก่อนดี หากเป้าหมายในการลงทุนของคุณคือ
  • เน้นการออมเงินระยะยาวประมาณ 10 ปี ควรเลือกลงทุนใน SSF เพราะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อครบ 10 ปี โดยไม่ต้องรอจนอายุถึง 55 ปีเหมือน RMF
  • ถ้าคุณมีเป้าหมายเพื่อเตรียมเงินสำหรับการเกษียณอายุ ควรเลือก RMF เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีแล้ว ยังตอบโจทย์การทยอยเก็บเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ เนื่องจากเป็นการลงทุนต่อเนื่องทุกปี เพราะการลงทุนตั้งแต่อายุน้อย ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยในระยะยาว
  • ถ้าคุณมีอายุ 50 ปีขึ้นไปการเลือกลงทุนในกองทุน RMF จะใช้ระยะเวลาในการลงทุนที่สั้นกว่า เพียง 5 ปีก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ไม่ต้องถือจนครบกำหนด 10 ปีเหมือน SSF
 2. ระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่รับได้
  • ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระดับความเสี่ยงต่ำ สามารถเลือกลงทุนได้ทั้งกองทุน SSF หรือ RMF ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในสัดส่วนที่สูง เช่น พันธบัตร เงินฝาก เป็นต้น
  • ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระดับความเสี่ยงสูง สามารถเลือกลงทุนได้ทั้ง SSF หรือ RMF ที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้ เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศหรือทองคำ เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรศึกษาข้อมูล เงื่อนไข และผลการดำเนินงานของแต่ละกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งติดตามปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจและระดับความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงวัย
 

ตัวอย่างกองทุน SSF และ RMF ที่ช่วยลดหย่อนภาษี

Plan Your Money ภูมิใจเสนอ 3 กองทุน SSF และ RMF ที่น่าสนใจ ดังนี้
สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แนะนำกองทุนลดหย่อนภาษี (SSF, RMF) ประจำปี 2021 หาลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ

สรุป
ภาษีเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกหนีไม่ได้ แต่เลือกหาวิธีลดหย่อนภาษีให้จ่ายน้อยลงหรืออาจไม่ต้องจ่าย แถมได้เงินคืนอีกด้วย เพียงแค่รู้จักวิธีเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออม พร้อมเพิ่มโอกาสการลงทุนทั้งในและต่างประเทศแบบง่ายๆ ได้ผลตอบแทนในระยะยาวด้วยการเลือกซื้อกองทุน SSF และ RMF ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีหรือการวางแผนลงทุนกองทุน สามารถติดต่อทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 17.00 น. หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก