[เจาะลึกกองทุน] เข้าใจอย่างถูกต้องก่อนเลือกซื้อ RMF

เจาะลึกกองทุน เข้าใจอย่างถูกต้องก่อนเลือกซื้อ RMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการเข้าใจผิดมากในเงื่อนไข และสินทรัพย์ในการลงทุนมากที่สุดกองทุนหนึ่ง เพราะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นกอง “เพื่อวัยเกษียณ” แต่แท้จริงแล้ว RMF เน้นการลงทุนที่หลากหลายเพื่อ​ “รับมือกับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ” ต่างหาก

ก่อนที่จะเลือกซื้อ RMF เรามารู้จักกองทุนนี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องกันก่อนดีกว่าครับ

รวมมิตรสิ่งที่คนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับ RMF

 1. RMF เป็นกองทุนสำหรับคนแก่ อายุมากแล้วค่อยลงทุนก็ได้
  กองทุน RMF สามารถลงทุนได้ทันทีที่มีความพร้อม ไม่จำเป็นต้องรอจนใกล้เกษียณ กลับกัน ยิ่งลงทุนใน RMF ไวยิ่งมีโอกาสสร้างเงินก้อนในอนาคตได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
 2. RMF เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
  แท้จริงแล้วกองทุน RMF นั้นมีให้เลือกลงทุนมากมายทุกระดับความเสี่ยง ตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง นักลงทุนสามารถเลือกที่จะจัดสรรการลงทุนให้เป็นสัดส่วนให้เหมาะสมกับตัวเองได้
 3. RMF จะต้องลงทุนเท่ากันเป็นประจำทุกปี
  RMF ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกปี สามารถลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องลงทุนเป็นประจำทุกปีเว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกันครับ
 4. RMF จะลงทุนได้ 30% ของรายได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท
  RMF สามารถลงทุนได้ 30% ของรายได้พึงประเมินจริง แต่เป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีดัวยนะ สำหรับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อลงทุนใน RMF ได้ และลงทุนได้ไม่เกิน 500,000 บาท โดยจำนวนเงินลงทุนนี้จะรวมกับกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เบี้ยประกันแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนด้วย ทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 5. RMF จำเป็นต้องมีการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เดียวกันทุกปี
  ในแต่ละปีการลงทุน RMF ผู้ลงทุนสามารถลงทุน บลจ.เดียวหรือหลาย บลจ.ก็ได้ แต่เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนใน บลจ.เดียวกันจะทำได้ง่ายกว่า
 6. RMF มีการจ่ายเงินปันผล
  กองทุน RMF จะไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล แต่จะเน้นในการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนเก็บเป็นเงินก้อนเพื่อใช้ยามเกษียณ

เพียงเท่านี้หลายคนคงหายเข้าใจผิดเกี่ยวกับ RMF แล้ว มาดูกันดีกว่าว่าถ้าสนใจจะซื้อกองทุน RMF จะต้องเลือกอย่างไรดี

เลือกซื้อ RMF ให้เหมาะกับตัวคุณ

สำหรับผู้ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ RMF แสดงว่าตัวคุณนั้นอาจมีการเตรียมตัวลงทุนระยะยาว หรือเตรียมตัวเกษียณมาแล้ว ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม โดยมีหลักการใหญ่ๆ 5 ข้อดังนี้
 1. ตรวจสอบความเสี่ยงของตนเอง ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และก่อนเลือกซื้อกองทุนใหม่ๆ ควรมีการตรวจสอบและอัพเดทความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อายุ รายรับต่อปี รวมถึงประสบการณ์และความรู้ในการลงทุน

  สำหรับคนที่ไม่เคยประเมินความเสี่ยงของตัวเอง สามารถตรวจสอบความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการลงทุน ก่อนลงทุน
 2. เช็คความเสี่ยงของกองทุนที่สนใจ หลังจากประเมินความเสี่ยงของตัวเองแล้ว ก็ลองดูความเสี่ยงของกองทุนว่าเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้มากแค่ไหน โดยแต่ละกองทุนก็จะมีตัวเลขความเสี่ยงนี้บอกในหนังสือชี้ชวนลงทุนเสมอ
 3. ดูนโยบายการลงทุนของกองทุน กองทุน RMF ที่สนใจมีการลงทุนแบบไหนบ้าง เนื่องจากจริงๆ แล้ว RMF นั้นมีการลงทุนที่หลากหลายมาก การจะเลือกซื้อ RMF จึงต้องมีการแบ่งรายละเอียดลงไปในการลงทุนเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อ

  หากต้องการลงทุนในต่างประเทศ อาจเลือกลงทุนในกองทุนที่มีการลงทุนตราสารหนี้หรือบริษัทต่างประเทศ แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยอาจใช้การจัดสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนในกองทุน RMF ที่ลงทุนตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
 4. วางแผนการลดหย่อนภาษี RMF และการลดหย่อนภาษี เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกอีกต่อไป ดังนั้นผู้ลงทุนควรมีการวางแผนภาษีขั้นต้น และคำนวณการลดหย่อน ก่อนดำเนินการเลือกซื้อ RMF เพื่อทำให้การลดหย่อนของตนเองคุ้มค่ามากที่สุด และลงทุนได้เกิดประโยชน์ที่สุด
 5. จัดการพอร์ตอย่างมีคุณภาพ พอร์ตที่ดีจะไม่ใช่พอร์ตที่ทำกำไรสูงสุดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แต่เป็นพอร์ตที่มีความหลากหลาย สามารถรับความเสี่ยงด้านการลงทุนได้ และทำกำไรได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

  ดังนั้นเราควรมีการตรวจสอบพอร์ตของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการกระจายการลงทุน (Asset Allocation) เพื่อลดความเสี่ยงและความผันผวนจากการลงทุน
สรุปการเลือกซื้อ rmf ให้เหมาะกับตัวคุณ
สรุป
จะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วกองทุน RMF มีความสำคัญ เพียงแต่ความคุ้มค่านั้นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะเห็นผลงอกเงยขึ้นมาเท่านั้น การเลือกซื้อ RMF จึงเป็นอีกหนทางที่น่าสนใจ เพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนให้เงินงอกเงยแล้ว ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาท เลยทีเดียว

หากท่านสนใจที่จะลงทุน อยากได้ข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถาม สามารถส่งข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์ Plan Your Money เพื่อรับการติดต่อกลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 1572 กด 5 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.