ประกันชีวิตแบบบำนาญมีดีอย่างไรเหมาะกับใครบ้าง?

ประกันชีวิตแบบบำนาญมีดีอย่างไรเหมาะกับใครบ้าง

หากพูดถึงประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆ แล้วล่ะก็ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ย่อมมาเป็นอันดับต้นๆ อย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากค่านิยมการเกษียณที่ไวขึ้นกว่าปกติของคนรุ่นใหม่ และจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น การวางแผนชีวิตหลังช่วงอายุ 55-60 จึงเป็นเรื่องสำคัญ

แต่รู้หรือไม่ว่าการทำประกันชีวิตแบบบำนาญไม่จำเป็นที่ต้องจะต้องทำตอนอายุเยอะ กลับกัน การทำตั้งแต่อายุน้อยๆ ยิ่งเป็นผลดีเสียกว่าและนี่คือข้อดีของประกันบำนาญที่คุณควรรู้
 

ข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญ

นิยามของประกันชีวิตแบบบำนาญ คือประกันที่การันตีเงินได้ เมื่อเกษียณอายุคุณจะมีเงินใช้แน่นอน เป็นการออมเงินระยะยาวซึ่งผู้ออมจะต้องมีวินัยการออมเป็นอย่างมาก โดยมีความคุ้มครองชีวิต และมีการจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุเป็นรายงวดเท่าๆ กัน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบแล้ว นั่นแสดงว่าผลประโยชน์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อคุณเริ่มแก่ตัวลง ความสามารถในการหาเงินอาจไม่สม่ำเสมอเท่าเดิม ไปจนถึงความต้องการพักผ่อนอย่างสบายใจหลังจากทำงานมานาน ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้

นั่นแสดงว่าผลประโยชน์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นชัดเจนเมื่อคุณเริ่มแก่ตัวลง ความสามารถในการหาเงินอาจไม่สม่ำเสมอเท่าเดิม ไปจนถึงความต้องการพักผ่อนอย่างสบายใจหลังจากทำงานมานาน ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเข้ามาเติมเต็มในจุดนี้
 
ประกันชีวิตแบบบำนาญมีดีอย่างไรเหมาะกับใครบ้าง

การทำประกันชีวิตแบบบำนาญมีข้อดีที่ชัดเจน 3 ข้อด้วยกัน
 

1. เบาใจได้หลังวัยเกษียณอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับประเทศไทยเริ่มต้นเมื่ออายุ 60 ปี โดยเริ่มต้นที่ 600 บาทต่อเดือน แน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตทั่วไป

ประโยชน์หลักของการทำประกันบำนาญ คือ การสร้างหลักประกันรายได้ของผู้เอาประกันภัยหลังเกษียณอายุงาน โดยจะได้รับผลประโยชน์จ่ายเป็นรายเดือน หรือรายปีอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ประกันชีวิตแบบบำนาญบางประเภทสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้
 

2. สามารถลดหย่อนภาษีได้

การทำประกันชีวิตแบบบำนาญจะสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี หากไม่ได้ซื้อประกันชีวิตแบบทั่วไปก็สามารถซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญได้สูงสุด 300,000 บาทเลยทีเดียว
 

3. เป็นหลักประกันให้คนข้างหลัง

แม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้ว ประกันชีวิตแบบบำนาญก็จะชดเชยกลับไปให้ทางครอบครัว โดยหากเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบประกันและเงื่อนไขที่คุณได้ซื้อไว้ หากคุณซื้อประกันชีวิต กรุงศรี บำนาญ ไฮบริด พลัส หากเสียชีวิตก่อนครบอายุ 55 ปี คุณจะรับทุนประกันสูงสุด 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

แต่หากเสียชีวิตช่วงระหว่างรับเงินบำนาญ ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 55 – 85 ปี จะรับเงินจำนวนที่สูงกว่า ระหว่างผลต่างของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด กับจำนวนเงินบำนาญที่รับแล้ว หรือมูลค่าเงินปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ)

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประกันชีวิตแบบบำนาญเพิ่มเติมได้ ที่นี่
 

ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใครบ้าง

ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใครบ้าง
 

1. เหมาะกับกลุ่มคนที่ต้องการซื้อประกันเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี

เนื่องจากการทำประกันชีวิตแบบบำนาญจะสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้อัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท สูงกว่าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปที่สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าทำประกันแบบบำนาญรวมกับประกันชีวิตทั่วไปแล้วล่ะก็ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยทีเดียว
 

2. เหมาะกับกลุ่มที่ไม่ได้ลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Provident Fund เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างจัดทำกันโดยสมัครใจ ที่กฎหมายกำหนดให้มีการสะสมตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือน ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างมีเงินก้อนสำหรับเกษียณอายุ ซึ่งบริษัทก็ไม่ได้มีการรับรองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การหาหลักประกันอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเกษียณของตัวเองอย่างประกันชีวิตแบบบำนาญจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไม่น้อย
 

3. เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหลักประกันอย่างยั่งยืน

ประกันชีวิตแบบบำนาญไม่ได้เหมาะแค่สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้น คนรุ่นใหม่ก็สามารถซื้อประกันชีวิตกรุงศรีบำนาญไฮบริดพลัส ได้เพราะอายุยังน้อยค่าเบี้ยประกันก็ต่ำกว่าทำตอนอายุมาก และอีกทั้งยังเป็นหลักประกันในชีวิต และมีเงินบำนาญใช้แน่นอนเมื่อยามเกษียณ ทำให้วางแผนเกษียณระยะยาวได้สบายใจหายห่วง

สรุป
ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคนอยากสร้างความมั่นคงหลังเกษียณอายุการทำงาน เป็นการรับประกันรายได้ว่าคุณจะมีเงินใช้แน่นอน หากอยู่ไม่ครบกำหนดอายุสัญญาก็มีเงินบางส่วนที่สามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และการทำประกันชีวิตแบบบำนาญยังช่วยให้คุณวางแผนเกษียณได้อย่างมีคุณภาพ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันชีวิตแบบบำนาญหรือต้องการการวางแผนประกันชีวิตอย่างเป็นระบบ สามารถติดต่อทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น.- 17.00 น. หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก