8 กองทุน DCA น่าสนใจ ปี 2022

8 กองทุน DCA น่าสนใจ ปี 2022 การลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging หรือ DCA กองทุนประเภทต่างๆ เป็นเทคนิคการซื้อกองทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนเป็นงวดๆ โดยไม่สนใจราคาและความผันผวนของสภาวะตลาด เน้นที่ความสม่ำเสมอและวินัยในการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ใช่ว่าคุณจะ DCA กองทุนอะไรก็ได้แบบไม่ต้องคิด เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลกองทุนต่างๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน

บทความนี้ Plan Your Money ได้รวม 8 กองทุน DCA ที่น่าสนใจประจำปี 2022 มาแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนสาย DCA ทุกคน
 
8 กองทุน DCA น่าสนใจ ปี 2022
   

รวม 8 กองทุน DCA น่าสนใจประจำปี 2022

การลงทุนแบบ DCA ในกองทุนรวมมีให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้แต่ละกองทุนยังมีค่าใช้จ่ายและจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำที่แตกต่างกันด้วย ถ้ายังไม่รู้จะเลือกกองทุนไหนดี เรามี 8 กองทุน DCA ที่น่าสนใจประจำปี 2022 มาแนะนำ ดังนี้
 

1. KFSMART

ระดับความเสี่ยง: 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • มีนโยบายการลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงสูงจากการเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน
 • เน้นลงทุนในตราสารคุณภาพดี มีความมั่นคง และความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
 • สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ
 • ผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี 15% (สำหรับบุคคลธรรมดา)

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน KFSMART
 

2. PRINCIPAL iPROPEN-A

ระดับความเสี่ยง: 8 (เสี่ยงสูงมาก)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพดี ที่มีรายได้ค่าเช่ามั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 • มีนโยบายการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเน้นการคัดเลือกตราสารที่ปัจจัยพื้นฐานดี เพื่อให้ได้หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดี และสามารถสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ
 • บริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก Principal Real Estate Investors LLC บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา (Outsourced fund manager)

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน PRINCIPAL iPROPEN-A
 

3. KFESG

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทคุณภาพดีทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
 • กองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD จะเน้นลงทุน 3 กลุ่มธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย (Health) สภาพภูมิอากาศ (Climate) และการเพิ่มศักยภาพคนในสังคม (Empowerment) ซึ่งเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก จึงช่วยสร้างโอกาสที่แตกต่างในการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว
 • มีกระบวนการคัดหลักทรัพย์ที่เข้มข้น เฟ้นหาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งบนระดับราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารกองทุนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจึงช่วยสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความยั่งยืนมากขึ้น

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน KFESG-A ชนิดสะสมมูลค่า   
 
8 กองทุน DCA น่าสนใจ ปี 2022
 

4. KKP SG-AA

ระดับความเสี่ยง: 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • กระจายการลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทีมผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุนคอยคัดเลือกสินทรัพย์และปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุน
 • ใช้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset Allocation - SAA) ร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ทั้งแบบ Top-Down Approach และ แบบ Bottom-Up Approach เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากขึ้น
 • บริหาร Asset Allocation โดย บล.เกียรตินาคินภัทร ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนซึ่งมากด้วยประสบการณ์และนักวิเคราะห์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีทีมการลงทุนและนักวิเคราะห์ของ บลจ.ภัทร ร่วมบริหารการคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วย

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน KKP SG-AA
 

5. KFGBRAND

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • ลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นผู้นำทางธุรกิจและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น
 • มุ่งสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีที่มีความทนทานต่อภาวะตลาด (Defensive stock) เป็นหลัก จึงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงตลาดขาขึ้นและยังช่วยป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนในช่วงตลาดขาลงได้อีกด้วย
 • กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (Class Z) มีผลการดำเนินงานในอดีตที่โดดเด่นในระยะยาว โดยได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar (ที่มา: Morningstar rating จาก Morningstar ณ 31 มี.ค. 63)

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน KFGBRAND-A ชนิดสะสมมูลค่า และ KFGBRAND-D ชนิดจ่ายเงินปันผล  
 
8 กองทุน DCA น่าสนใจ ปี 2022
 

6. KFACHINA

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • ลงทุนในหุ้น A-Shares เพิ่มโอกาสเข้าถึงการลงทุนในเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน เช่น อุตสาหกรรมการอุปโภคบริโภค, การให้บริการ, การแพทย์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
 • กองทุนมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้นและการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงระดับราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับศักยภาพในการเติบโต
 • กองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity Fund (USD) P-acc มีผลการดำเนินงานในอดีตที่โดดเด่นในระยะยาว โดยได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar (ที่มา: Morningstar rating จาก Morningstar ณ 31 มี.ค. 63)

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน KFACHINA-A ชนิดสะสมมูลค่า
 

7. UGQG

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี (Quality) มีการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในหลากหลายประเทศและกลุ่มอุตสาหกรรม
 • นโยบายการลงทุนไม่มีข้อจำกัดทั้งประเภทหุ้น มูลค่าหุ้น ประเทศที่ลงทุน หรือกลุ่มอุตสาหกรรม จึงสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์หุ้นที่ลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์ Bottom-Up ในการคัดเลือกหุ้น โดยพิจารณาคุณภาพหุ้นรายตัวเป็นหลัก และจัดลำดับความน่าสนใจของหลักทรัพย์ เพื่อให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark)
 • บริหารโดย Wellington Management Company บริษัทจัดการลงทุนสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 9.04 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งทีมผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์กว่า 100 คนที่มีประสบการณ์เฉลี่ยกว่า 20 ปี

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน UGQG
 

8. ONE-UGG-RA

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)
จุดเด่นที่น่าสนใจ:
 • เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโต (Potential Upside) ระดับสูงในระยะยาว และสามารถปรับตัวตามเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป
 • ใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนที่สุด (Best stock ideas) โดยเน้นเฉพาะหลักทรัพย์ที่เติบโตสูง ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับประเทศที่เข้าลงทุนและไม่อิงกับดัชนีชี้วัด เพื่อเฟ้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว (competitive advantage)
 • เลือกลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ระยะยาวในอัตราที่สูงอย่างแท้จริง โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะใช้เวลาวิเคราะห์บริษัทเชิงลึกก่อนตัดสินใจลงทุนประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้มุมมองและระยะเวลาต่อการลงทุนในหุ้นบริษัทนั้นๆ นานกว่า 5-10 ปี ซึ่งต่างจากกองทุนหุ้นทั่วไปที่อาจเน้นวิเคราะห์ภาพระยะสั้นแค่ในอีก 1 ปีข้างหน้า
 • บริหารจัดการกองทุนโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบริหารการลงทุนในลักษณะ “Bottom-Up Growth Investing”

สนใจอ่านข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวน ONE-UGG-RA  
 
สรุป
DCA เป็นหนึ่งในเทคนิคการลงทุนที่จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและรอบด้านไม่ต่างจากการลงทุนด้วยเทคนิคอื่นๆ เพราะการตัดสินใจลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสม อาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้และเสี่ยงที่จะขาดทุนอีกด้วย

หากคุณสนใจ DCA กองทุน เริ่มทยอยลงทุนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่าน KMA – Krungsri Mobile App นอกจากนี้ ยังสามารถปรึกษาทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับที่ บริการที่ปรึกษาทางการเงินจาก Plan Your Money