สรุปข้อมูลกองทุนจากกรุงศรี ตัวไหนดีที่เหมาะกับคุณ

สรุปข้อมูลกองทุนกรุงศรี ตัวไหนดีที่เหมาะกับคุณ

คนส่วนใหญ่จะนึกถึงการลงทุนว่าต้องใช้เงินจำนวนมาก ต้องมีต้นทุนเยอะ แต่รู้หรือไม่ว่า...แค่หลักร้อยคุณก็เริ่มต้นลงทุนได้! ด้วยการลงทุนใน “กองทุนรวม (Mutual Fund)” ซึ่งเป็นการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก จนได้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่าง “ผู้จัดการกองทุน” คอยบริหารจัดการเงินลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้นกองทุนรวมจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุน แต่ไม่มีเงินก้อน ไม่มีเวลาศึกษาหรือติดตามตลาด หรือยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุน

เวลาอ่านข้อมูลกองทุนรวมในเอกสารต่างๆ เรามักจะเห็นข้อความ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” ทิ้งท้ายหรือตามหลังเครื่องหมาย * อยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง แม้กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องหรือความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารจะไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ หรือกองทุนหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นโดยตรง เพียงแต่ลงทุนในกองทุนจะมีการกระจายในหุ้นได้หลากหลายด้วยเงินลงทุนจำนวนเท่ากัน
 
ดังนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนอะไร จึงควรพิจารณาตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน สถานะทางการเงินของเราเหมาะสมกับการลงทุนแบบไหน รวมถึงมีเป้าหมายการลงทุนเป็นอย่างไร เช่น ลงทุนเพื่อแค่ชนะเงินเฟ้อ ลงทุนเพื่อเป็นเงินใช้หลังเกษียณ ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี เป็นต้น ยิ่งเราวิเคราะห์ตัวเองได้ดีมากเพียงใด ยิ่งทำให้เราสามารถเลือกกองทุนรวมที่เหมาะกับตนเองได้มากขึ้นเท่านั้น
 
กองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหนึ่งที่มีความหลากหลายของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ตัวอย่างเช่น เงินฝากประจำ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภททรัพย์สินก็จะให้ “ผลตอบแทน” และ “ความเสี่ยง” ที่แตกต่างกันออกไป การทำความรู้จักกองทุนรวม ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราค้นหากองทุนที่สามารถตอบโจทย์ทางการเงินของเราได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนยังไม่รู้จักกองทุนหรือยังไม่มั่นใจ แนะนำเริ่มลงทุนด้วยกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) กองทุนนี้จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวมตลาดเงิน นโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้เอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร ความเสี่ยงระดับ 1 เสี่ยงต่ำ มีสภาพคล่องสูงมากและความเสี่ยงต่ำที่สุดในการลงทุนกองทุนรวม
 
สำหรับลูกค้าที่ลงทุนมาได้ซักพักแล้วสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น แนะนำลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดีหรือเงินฝากธนาคาร โดยมีความเสี่ยงระดับ 4 หมายถึงเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ กองทุนนี้สำหรับการพักเงินช่วงสั้นๆ หรือหากรอการลงทุนในระยะประมาณ 1 เดือน กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกรับรองรับอาวัลหรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและ/หรือภาคเอกชน ความเสี่ยงระดับ 4 คือเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งสองกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีที่ออกโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน เป็นต้น
          
หากลูกค้าสามารถลงทุนได้นาน 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ต้องการลงทุนในหุ้น แนะนำให้ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFAFIX-A) มีนโยบายลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออกรับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มีความเสี่ยงระดับ 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  การลงทุนในตราสารหนี้ระยะปานกลางที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 5 ปี มีสไตล์การลงทุนที่ยืดหยุ่นสามารถลงทุนได้ทั้งตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายการลงทุนและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

สำหรับลูกค้าที่เข้าใจการลงทุนพอควร และรับความผันผวนจากราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปได้ แต่ยังไม่อยากลงทุนหุ้นเยอะเกินไปเพราะยังมีความกังวลใจอยู่ สามารถพิจารณากองทุนผสมที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น REITs เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน กองทุนที่แนะนำ เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV และอาจลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิน 25% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 0 -100% ของ NAV และอาจลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 0- 50% ของ NAV มีความเสี่ยงระดับ 5 คือเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

หรือหากลูกค้าสนใจกองทุนผสมที่ลงทุนในต่างประเทศที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนชั้นนำของต่างประเทศ เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วภูมิภาคเอเชีย เราก็มีทางเลือกให้พิจารณา เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และหน่วยลงทุน REITs ในเอเชีย ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Funds เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV มีความเสี่ยงระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามกองทุน KFAINCOM-A จะมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

สำหรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการสร้างเงินให้เติบโตในระยะยาวและสามารถลงทุนได้นาน 5 ปีขึ้นไป กองทุนหุ้นจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม กองทุนหุ้นของกรุงศรีมีให้เลือกลงทุนหลากหลาย ทั้งที่ลงทุนในหุ้นไทย เช่น กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A) มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV มีความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง โดยผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนได้ในหุ้นทุกประเภท ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ หุ้นที่จ่ายปันผลสูง หุ้นเติบโตโดยขึ้นอยู่กับมุมมองการเติบโตของหุ้นแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ มีให้เลือกทั้งการลงทุนหุ้นทั่วโลก หุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว หรือ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

เมื่อรู้จักตัวเอง รู้จักกองทุน เข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนแล้ว การเลือกกองทุนที่ใช่จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป
 
เครื่องมือคำนวณ จัดสินทรัพย์แบบมืออาชีพ

คำเตือน
  • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
  • ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมต่อเมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนรวมนั้น มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
  • KFHAPPY-A, KFGOOD, KFAINCOM-A อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการเท่านั้น
  • ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือบริษัทจัดการ