ลงทุน LTF | RMF กองไหนดี???

ลงทุน LTF | RMF กองไหนดี
ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมลงทุนในกองทุน SSF | RMF มาลดหย่อนภาษีกันนะคะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้คัดเลือกกองทุนคุณภาพจาก หลากหลาย บลจ.ชั้นนำ มาดูกันสิว่ามีกองทุนอะไรบ้าง

  SSF RMF
กองทุนรวมตราสารหนี้ KFAFIXSSF
ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ
KFSINCRMF
ลงทุนตราสารหนี้ระยะกลางทั่วโลก
กองทุนรวมผสม KFHAPPYSSF
เน้นลงทุนหลายสินทรัพย์ในไทย ทั้งตราสารหนี้ หุ้น REITs ง่าย ครบ จบในกองเดียว
KFHAPPYRMF
เน้นลงทุนหลายสินทรัพย์ในไทย ทั้งตราสารหนี้ หุ้น REITs ง่าย ครบ จบในกองเดียว
KKP SG-AA-SSF
ลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ และปรับสัดส่วนตามคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุน
 
กองทุนรวมหุ้นไทย MS-CORE SSF
ลงทุนหุ้นไทย ปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตสูงที่อยู่นดัชนี SET50
KFS100RMF
ลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของไทยตามดัชนี SET100
กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ KFGBRANSSF
ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
KFGBRANRMF
ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
  ONE-UGERMF
ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก
กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก PRINCIPAL iPROPEN-SSF
ลงทุนในตราสารในหมวดอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย-แปซิฟิก
PRINCIPAL iPROPERMF
ลงทุนในตราสารในหมวดอสังหาฯทั้งในและต่างประเทศ (เน้นไทยและสิงคโปร์)
ก่อนจะลงทุนอย่าลืม!! ศึกษาเงื่อนไข SSF | RMF
 
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี SSF และ RMF 2020

ไม่ว่าจะตัดสินใจลงทุนรูปแบบไหนก็ตาม ต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนและความเสี่ยงของการลงทุนทุกๆครั้งด้วยนะคะ โดย SSF | RMF มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวและสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หากไม่ต้องการลดหย่อนภาษีสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ได้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุน SSF RMF อยากได้ที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนภาษี สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money โทร 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 หรือเพียงกรอกชื่อ เบอร์โทรและคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินติดต่อกลับค่ะ

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • SSF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออม และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFGBRANRMF, KFGBRANSSF, KKP SG-AA-SSF, ONE-UGERMF และ PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้โดยปกติ KFGBRANRMF, KFGBRANSSF จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • KFGBRANRMF, KFGBRANSSF เป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) หรือที่นี่
ลงทุน LTF | RMF กองไหนดี

ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมลงทุนในกองทุน LTF | RMF และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีกันนะคะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้คัดเลือกกองทุนคุณภาพจาก 5 บลจ.ชั้นนำ มาดูกันสิว่ามีกองทุนอะไรบ้าง

Krungsri Asset Management Principal Phatra Manulife One
 
 
4 LTF ชั้นนำ
กองทุน
นโยบายการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
KFLTF50 ลงทุนหุ้นไทยตามดัชนี SET50 (Passive Fund) 6
เสี่ยงสูง
PHATRA LTFD ลงทุนหุ้นไทย ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ในระยะกลางถึงยาว
MS-CORE LTF ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเน้นหุ้นในดัชนี SET50 (Active Fund)
1SG-LTF ลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ขนาดกลาง-ใหญ่

มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
 
5 RMF โดดเด่น
กองทุน
นโยบายการลงทุน
ระดับความเสี่ยง
KFSINCRMF ลงทุนตราสารหนี้ระยะกลางทั่วโลก 5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
KFHAPPYRMF ลงทนุตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV
และอาจลงทุนในกองทุนหุ้น กองทุนอสังหาฯ REITs และ INFRAs
KFS100RMF ลงทุนหุ้นไทยตามดัชนี SET100 6
เสี่ยงสูง
KFGBRANRMF ลงทุนหุ้นของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงมีฐานลูกค้าทั่วโลก
PRINCIPAL iPROPRMF เน้นลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs ไทยและสิงคโปร์ 8
เสี่ยงสูงมาก
มูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ( RMF)


ก่อนจะลงทุนอย่าลืม!! ศึกษาเงื่อนไข LTF | RMF
 
LTF
RMF
คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
นโยบาย ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 นโยบายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำ จนถึงความเสี่ยงสูงมาก
ลงทุน ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บาท
(เมื่อนับรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. และ ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 500,000 บาท)
เงื่อนไข
 • ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่อง
 • ถือครอง 7 ปีปฎิทิน
 • ลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์
 • ปีที่ลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
เงินปันผล มีทั้งแบบจ่ายและไม่จ่าย ไม่มีจ่ายเงินปันผล

ไม่ว่าจะตัดสินใจลงทุนรูปแบบไหนก็ตาม ต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนและความเสี่ยงของการลงทุนทุกๆ ครั้งด้วยนะคะ โดย LTF | RMF มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวและสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หากไม่ต้องการลดหย่อนภาษีสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ได้

หมายเหตุ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสิ้นสุดปี 2562 เท่านั้น ตั้งแต่ปี 2563-2567
สามารถลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ เงื่อนไขลดหย่อนภาษีตามกรมสรรพากรกำหนด

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุน LTF RMF อยากได้ที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนภาษี สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money โทร 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 หรือเพียงกรอกชื่อ เบอร์โทรและคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินติดต่อกลับค่ะ

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFGBRANRMF และ PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้โดยปกติ KFGBRANRMF จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือที่นี่