กองทุนรวมไทย VS กองทุนรวมต่างประเทศ เก็บไข่หลายที่ก็ดีเหมือนกันนะ

กองทุนรวมไทย VS กองทุนรวมต่างประเทศ เก็บไข่หลายที่ก็ดีเหมือนกันนะ

“อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียว”  สำหรับการลงทุนคือควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม หรือการจัดพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่ลงทุนให้ดีนั่นเอง ซึ่งนอกจากจะกระจายตามผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่างกันได้แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งคือ การกระจายการลงทุนไปตามประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ
 

ทำไมกองทุนรวมน่าสนใจ

กองทุนรวมเป็นผลิตภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวเอง ที่มีการกระจายความเสี่ยงในตัวด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ตัวในหนึ่งกอง มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้คอยดูแลการลงทุนให้ตั้งแต่ต้นจนจบ สำหรับมนุษย์ทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาด รวมถึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนดีพอ

ผู้ลงทุนที่ต้องการจะกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์หลายๆ ตัว การจะไปลงทุนด้วยตัวเองบางครั้งก็ต้องลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมที่รวมเงินจากคนหลายๆ คนมาช่วยกันลงทุนจึงเป็นอีกทางออก ที่สามารถเริ่มต้นด้วยเงินแค่หลักพันบาท

กองทุนรวมจึงเป็นเครื่องมือลงทุนเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีผู้คอยดูแลทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามที่แต่ละกองทุนกำหนด แถมยังมีสำนักงาน ก.ล.ต. คอยกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ทำให้มั่นใจไปได้อีกระดับหนึ่ง

ในประเทศไทยกองทุนรวม มีสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนทั้ง หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์  นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการหักลดหย่อนภาษีก็มีกองทุน SSF RMF ที่เป็นเครื่องมือไว้ลงทุนและบวกด้วยสิทธิทางภาษี ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ และกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งมีเป้าหมายไม่แตกต่างกันคือการรวบรวมเงินจากคนเล็กคนน้อยหลายๆ คน มาร่วมกันลงทุนตามนโยบายที่แต่ละกองทุนกำหนดไว้
 

กองทุนรวมไทยเราเข้าใจง่าย

กองทุนรวมไทย VS กองทุนรวมต่างประเทศ เก็บไข่หลายที่ก็ดีเหมือนกันนะ

สำหรับกองทุนในประเทศไทย ก.ล.ต. แบ่งกองทุนรวมตามนโยบายการลงทุนไว้ เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุนรวมเพื่อการออม SSF และ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

บลจ.ที่จัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะออกกองทุนประเภทต่างๆ ข้างต้น โดยให้ผู้จัดการกองทุนดูแลจัดสรรการลงทุนตามนโยบายที่กำหนดขึ้นมา 

ข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ คือ เราทำความรู้จักสินทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ  เพราะส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ภายในประเทศ การหาข้อมูลต่างๆ ทำได้ง่ายและสะดวก 
 

กองทุนรวมต่างประเทศคนไทยก็ลงทุนได้

กองทุนรวมไทย VS กองทุนรวมต่างประเทศ เก็บไข่หลายที่ก็ดีเหมือนกันนะ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) สามารถแบ่งได้เป็นแบบที่ บลจ. บริหารกองทุนด้วยตัวเองโดยนำเงินไปลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสินค้าทางการเงินในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รูปแบบที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่น กองทุนรวมที่ไปลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่นิยมเพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศ

อีกประเภท คือ บลจ.ไทย ไปซื้อกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง ซึ่งมีให้เลือกทั้งที่ไปลงทุนในกองทุนกองเดียวเลย (Feeder Fund) โดยมีผู้จัดการกองทุนชาวต่างชาติคอยดูแลแบบเดียวกับผู้จัดการกองทุนของบลจ. ดูแลการลงทุนของกองทุนที่จัดตั้งในประเทศ และกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ที่นำเงินไปซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่งอาจจะมีนโยบายการลงทุนคล้ายหรือต่างกันก็ได้ เช่น กองทุนที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจเลือกซื้อกองทุนหุ้นของประเทศ A และ ประเทศ B โดยบลจ. ไทยเป็นผู้กำหนดสัดส่วนและเลือกกองทุนที่จะไปลงทุน
 

กระจายไข่ในตะกร้าอย่างไรดี?

สิ่งหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศคือ เราจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนกองทุนรวมในประเทศที่ซื้อขายเป็นเงินบาทอยู่แล้ว ซึ่งในบางกองจะมีการทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
 
กองทุนรวมไทย VS กองทุนรวมต่างประเทศ เก็บไข่หลายที่ก็ดีเหมือนกันนะ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และทำให้เงินของเราสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ต้องไปเปิดพอร์ตการลงทุนในต่างประเทศด้วยตนเอง และมีโอกาสได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะไม่มีในประเทศไทย ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโต

หากไปดูผลตอบแทนกองทุนรวมเมื่อปีที่ผ่านมา กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศให้ผลตอบแทนอยู่อันดับต้นๆ สำหรับผู้ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว ก็น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเปิดกรุงศรีโกบอลแบรนด์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า เราสามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนได้ด้วยการแบ่งสัดส่วนการลงทุนไปในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม ยิ่งในช่วงที่ตลาดในประเทศลดความร้อนแรงลงแบบนี้

เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภูมิภาคไม่เท่ากัน การมองหาโอกาสการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น กระจายความเสี่ยง จัดพอร์ตการลงทุนของตัวเองด้วยการลงทุนไปตามภูมิภาคต่างๆ หรือประเทศที่น่าสนใจ เป็นการเลือกวางไข่ไว้ในตะกร้านอกประเทศ เพิ่มเติมจากแม่ไก่กองทุนในประเทศที่อยู่อีกตะกร้าหนึ่ง

โดยสัดส่วนการถือครองกองทุนรวมในและต่างประเทศ ก็ขึ้นกับสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาคและประเทศทั่วโลก หรือจะเลือกลงทุนกับกองทุนที่กระจายการลงทุนไปทั่วโลกก็มีให้เลือกลงทุนเช่นกัน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับบลจ. หรือที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อขอคำแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้

โดยสรุป กองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นที่ลงทุนในไทยหรือต่างประเทศ นั้นเหมาะกับ
  • ผู้มีเงินออมที่กำลังมองหาผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วยการลงทุนระยะยาว
  • ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
  • ผู้มีเงินทุนไม่มากแต่อยากลงทุนในสินทรัพย์ที่เปิดไว้ให้กับนักลงทุนรายใหญ่ เช่น หุ้นกู้ภาคเอกชน พันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ
  • ผู้ที่ต้องการมืออาชีพมาคอยติดตามดูแลการลงทุนให้

แต่ไม่ว่าจะเลือกลงทุนกองทุนในประเทศหรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศหรือเลือกลงทั้งคู่ หลักในการพิจารณาคัดเลือกกองทุนก็ยังคงใช้แบบเดียวกัน คือควรทำศึกษาทำความเข้าใจกองทุนที่จะลงทุนก่อนว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ ต้องดูนโยบายการลงทุน ดูผลงานในอดีตว่าเป็นอย่างไร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กองทุนเก็บเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ แบ่งสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับแผนและเป้าหมายที่วางไว้

เพียงเท่านี้ เราก็สามารถเลือกลงทุนกับกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมในประเทศหรือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคต โดยให้มืออาชีพคอยดูแลเงินลงทุนแทนตัวเราเองได้แล้ว
 
ออกแบบพอร์ตการลงทุน