Tips การบริหารความมั่งคั่ง Vol.1

 

“เมื่อไหร่จะรวย”

เป็นคำถามยอดนิยมของคนในสมัยนี้ ที่ชีวิตวิ่งไปข้างหน้าอย่าง รวดเร็วตลอดเวลา ก่อนที่จะมารวย เรามาวัดความสามารถ ในการอยู่รอดของเราง่ายๆ ด้วย "อัตราส่วนความอยู่รอด" กันก่อนดีกว่า
 

Tips การบริหารความมั่งคั่ง
*รายได้จากการประกอบอาชีพ
**รายได้จากการลงทุนหรือดอกผลของทรัพย์สิน เช่น เงินปันผล ค่าเช่า ดอกเบี้ย

ถ้าอัตราส่วนต่ำกว่า 1

หมายถึง เราไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ต้องปรับปรุงโดยการ เพิ่มรายได้หรือลดค่าใช้จ่าย

ถ้าอัตราส่วนมากกว่า 1

หมายถึง คุณสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้แล้วเมื่ออยู่รอดได้แล้ว วิธีที่จะทำให้รู้ว่าคุณมีความมั่งคั่งหรือมีอิสรภาพทางการเงินดูง่ายๆ ได้จาก
 
Tips การบริหารความมั่งคั่ง

ถ้าคุณมีอัตราส่วนความมั่งคั่งมากกว่า 1 แล้วละก็

คุณก็คือผู้มีอิสรภาพทางการเงิน หรือ ผู้ที่มีหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะช่วยได้อย่างสุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินทองเพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไรก็ตามแม้คุณจะมั่งคั่งแค่ไหน หากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนหมด ความมั่งคั่งนั้นก็หมดไป ซึ่งการบริหารความมั่งคั่ง สามารถช่วยให้คุณไม่ประมาทในการใช้จ่าย และทำให้ทรัพย์สินงอกเงยได้อีกด้วย ฉบับหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีสร้างความมั่งคั่ง ง่ายๆ ด้วยตนเองกัน
 

10 อุปสรรคความมั่งคั่ง

1. ไม่วางแผนการเงิน
ไม่มีเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ใช้จ่ายแบบไม่วางแผน
ทั้งการจ่ายซื้อของชิ้นใหญ่ และซื้อของกิน ของใช้ในชีวิตประจำวัน
 
3. ไม่รู้ว่าใช้เงินเดือนละเท่าไหร่
เพราะได้เงินมาก็ใช้ไป เงินหมดก็กด ATM ไปเรื่อยๆ
4. ไม่รู้ว่าใช้เงินเดือนละเท่าไหร่
ไม่รู้ว่าใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง
 
5. เหนียวหนี้
โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต เพราะการจ่ายหนี้ขั้นต่ำจะทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ย
6. ใช้ก่อนเก็บ
เพราะมักลงเอยด้วยการใช้เงินจนหมดไม่เหลือเก็บ
 
7. จนแต่ไม่เจียม
ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัวมีรสนิยมสูงเกินรายได้
8. ไม่สนใจภาระดอกเบี้ย
รวมทั้งค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่าย
 
9. ลงทุนแบบไม่มีความรู้
ลงทุนตามข่าว ตามกระแส ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการลงทุนดีพอ

10. ไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ หรือ Asset Allocation

ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง
 

“อุปสรรคเหล่านี้จะหายไป เพียงแค่เราใส่ใจ, ใฝ่หาความรู้ และมีวินัยทางการเงิน”


ที่มา : www.tsi-thailand.org

ปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินสำหรับทุกช่วงวัย ได้ที่ planyourmoney@krungsri.com หรือ โทร 1572 กด 5


เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารกลยุทธ์ และผลิตภัณฑ์การลงทุน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูล และบทความ รวมถึงการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เปิดเผย และพิจารณาแล้วว่าน่าเชื่อถือ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นความรู้และสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำชี้ชวนให้ลงทุนและจัดทำขั้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือการคาดการณ์ความเห็นหรือประมาณการ ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยแพร่ช้ำทางสือมวลชน หรือโดยทางอื่นใด โดยธนาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้ข้อมูลและเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้