สร้างชีวิตเกษียณ ที่มีสุขด้วย LTF RMF

คนเรามีความฝันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ มีรถคันงาม มีบ้านแสนอบอุ่น ส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆ เกษียณอายุใช้ชีวิตสบายๆ และมีความสุข แถมยังมีเงินเหลือเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลาน ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่คนจำนวนไม่น้อยมักเก็บและนำเงินไปเติมเต็มความฝันอันใกล้ก่อน ทำให้หลายต่อหลายครั้งเราจะลืมนึกถึงความฝันอื่นๆ ที่ดูเหมือนอีกนานกว่าจะมาถึง เช่น เมื่ออายุยังน้อย คิดเพียงแค่อยากไปเที่ยวอยากมีรถ พอมีครอบครัวและมีลูก ก็คิดถึงเงินทุนเพื่อการศึกษาของลูกก่อน ส่วนเรื่องเกษียณของตัวเองก็ยังไม่เตรียมตัวหรือเก็บไว้ทีหลัง เพราะคิดว่าอีกนานกว่าจะถึงวันนั้น ในความเป็นจริงแล้ว เราสามารถออมเงินเพื่อความฝันหรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไปได้พร้อมๆ กัน เพราะเวลาไม่เคยรอใคร พอใกล้เกษียณแล้ว เราอาจจะพบว่ามีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่คาดหวังไว้
สร้างชีวิตเกษียณที่มีสุขด้วย LTF , RMFF
สร้างชีวิตเกษียณที่มีสุขด้วย LTF , RMF
(หมายเหตุ : ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รวมถึงค่าครองชีพที่จะสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจไม่คาดฝัน เช่น ค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งนั่นแปลว่าเราต้องมีเงินเก็บมากกว่านี้) สร้างชีวิตเกษียณที่มีสุขด้วย LTF - RMF
การลงทุนทำให้เงินเราโตขึ้น และแน่นอนว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาพร้อมกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน (High risk, high return) ปีนี้เราอาจจะลงทุนได้ 5% ปีหน้าได้ 8% ปีถัดไปอาจขาดทุน -10% ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกการลงทุนอะไร แต่ครั้นจะไม่ลงทุนเลย ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน คือ ความเสี่ยงที่จะไปไม่ถึงเป้าหมาย หรือความเสี่ยงที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างในขณะที่ต้องเพิ่มเงินออมให้มากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง เลือกลงทุนให้หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษาระดับผลตอบแทนให้เพียงพอที่จะนำเราสู่เป้าหมายได้

การลงทุนที่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนทำงานประจำ ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเราๆ คือ กองทุนรวม ซึ่งบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพที่มีข้อมูล มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในปัจจุบันมีกองทุนรวมให้เลือกมากมายหลายวัตถุประสงค์ โดยกองทุนรวมที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ คือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ที่สนับสนุนให้ลงทุนต่อเนื่องไปจนถึงอายุ 55 ปี มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายตามความคาดหวังเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง กองทุนอีกประเภทที่น่าสนใจสำหรับคนที่คาดหวังผลตอบแทนสูง รับความไม่แน่นอนได้ ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term Equity Fund: LTF) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 65% ของมูลค่าเงินลงทุน เนื่องจากการลงทุนในหุ้นระยะสั้นมีความไม่แน่นอน แต่ให้โอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มากหากลงทุนนานขึ้นดังนั้น กองทุน LTF จึงกำหนดให้ลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน

นอกจากการเป็นตัวช่วยให้เราเก็บออมเงินและเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตให้กับเงินของเราแล้ว การลงทุนใน RMF และ LTF ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากลงทุนถูกต้องตามเงื่อนไข ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อ LTF 50,000 บาท สามารถนำจำนวนเงินนั้น มาลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่ลงทุน หากฐานภาษีสูงสุดเราอยู่ที่ 10% เราจะประหยัดภาษีได้ 5,000* บาท ขณะที่ ถ้าฐานภาษีเราอยู่ที่ 20% เราจะประหยัดภาษีได้ถึง 10,000* บาท อีกทั้งกำไรจากการลงทุนยังได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย (*เป็นตัวเลขประมาณการ ซึ่งอาจแตกต่างในแต่ละบุคคลเมื่อคำนวณจริง โปรดศึกษาเงื่อนไขในการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ทั้งนี้ LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเกษียณอายุ)

ในการเลือกกองทุนรวม RMF และ LTF เราแนะนำให้เลือกกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ และศึกษานโยบายการลงทุนให้ดี โดยอาจเลือกลงทุนมากกว่า 1 กองทุนก็ได้เพื่อกระจายความเสี่ยง หรือเลือกกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนให้ภายในกองทุนเดียวก็ได้ เช่น ผู้ที่รับความเสี่ยงได้มาก อาจเลือกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นคุณภาพในประเทศ คู่กับกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ อย่างละครึ่ง หรือ เลือกลงทุน ในกองทุนแบบผสมเพียง 1 กองทุน ที่ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น

หมายเหตุ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) สามารถลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสิ้นสุดปี 2562 เท่านั้น ตั้งแต่ปี 2563-2567
สามารถลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ (SSF) ลดหย่อนภาษีได้ เงื่อนไขลดหย่อนภาษีตามกรมสรรพากรกำหนด

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน