เครื่องมือวางแผนทางการเงิน

ถึงเวลา Refinance แล้วหรือยัง?
สินเชื่อปัจจุบันของคุณ
จำนวนเงินสินเชื่อของคุณ
กรุณากรอกจำนวนเงินสินเชื่อของคุณ กรุณากรอกจำนวนเงินสินเชื่อของคุณ ให้มากกว่า 0 วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำของสินเชื่อบ้านกรุงศรี 1 ล้านบาทขึ้นไป
ระยะเวลากู้ของสินเชื่อ
ปีแรกที่คุณขอสินเชื่อ
กรุณากรอกปีแรกที่คุณขอสินเชื่อ ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขระหว่าง 1900 - 2100 ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณากรอกใหม่อีกครั้ง
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปัจจุบันของคุณ
กรุณากรอกอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของคุณ กรุณากรอกอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของคุณ ให้มากกว่า 0
รายละเอียดสินเชื่อรีไฟแนนซ์
ยอดสินเชื่อบ้านคงค้าง ณ ปัจจุบัน
บาท
กรุณากรอกยอด Refinance กรุณากรอกยอด Refinance ให้มีค่ามากกว่า 0
อัตราดอกเบี้ยใหม่เฉลี่ย 3 ปีแรก
กรุณากรอกอัตราดอกเบี้ยใหม่ กรุณากรอกอัตราดอกเบี้ยใหม่ ให้มีค่ามากกว่า 0
ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์
กรุณากรอกค่าธรรมเนียมในการรีไฟแนนซ์ กรุณากรอกค่าธรรมเนียมในการรีไฟแนนซ์ให้มากกว่า 0
ระยะเวลากู้
กรุณากรอกระยะเวลากู้ กรุณากรอกระยะเวลากู้ให้มากกว่า 0