อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 
 
04 ส.ค. 57 5 สิงหาคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.26 mb. ]
14 ก.ค. 57 15 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.26 mb. ]
17 มิ.ย. 57 18 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด [ 0.25 mb. ]
10 มิ.ย. 57 11 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลด [ 0.25 mb. ]
01 เม.ย. 57 2 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
24 มี.ค. 57 25 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
20 มี.ค. 57 21 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
07 มี.ค. 57 10 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
13 ก.พ. 57 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
11 ก.พ. 57 12 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
03 ก.พ. 57 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
09 ม.ค. 57 10 มกราคม 2557 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
11 ธ.ค. 56 12 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
06 ธ.ค. 56 9 ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
08 พ.ย. 56 11 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลด [ 0.27 mb. ]
03 ต.ค. 56 4 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.27 mb. ]
30 ก.ย. 56 2 ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.27 mb. ]
02 ก.ย. 56 4 กันยายน 2556 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
14 ส.ค. 56 15 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
30 ก.ค. 56 1 สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 1.00 mb. ]
08 ก.ค. 56 9 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
03 ก.ค. 56 4 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
19 มิ.ย. 56 20 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
07 มิ.ย. 56 10 มิถุนายน 2556 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
18 เม.ย. 56 19 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
12 เม.ย. 56 17 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด [ 1.00 mb. ]
27 มี.ค. 56 28 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
14 ก.พ. 56 15 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลด [ 0.97 mb. ]
19 ธ.ค. 55 20 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
03 ธ.ค. 55 4 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
30 พ.ย. 55 1 ธันวาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
22 พ.ย. 55 26 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.98 mb. ]
08 พ.ย. 55 9 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.97 mb. ]
02 พ.ย. 55 5 พฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.97 mb. ]
26 ต.ค. 55 29 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
27 ก.ย. 55 1 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.99 mb. ]
21 ส.ค. 55 22 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.26 mb. ]
31 ก.ค. 55 1 สิงหาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.27 mb. ]
01 มิ.ย. 55 5 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
30 เม.ย. 55 2 พฤษภาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
10 เม.ย. 55 11 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
03 เม.ย. 55 4 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
30 มี.ค. 55 1 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
05 มี.ค. 55 12 มีนาคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
24 ก.พ. 55 27 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
13 ก.พ. 55 14 กุมภาพันธ์ 2555 ดาวน์โหลด [ 0.25 mb. ]
26 ม.ค. 55 27 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
11 ม.ค. 55 13 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
28 ธ.ค. 54 1 มกราคม 2555 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
16 ธ.ค. 54 19 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
08 ธ.ค. 54 9 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
01 ธ.ค. 54 2 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
30 พ.ย. 54 1 ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
04 พ.ย. 54 7 พฤศจิกายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
12 ต.ค. 54 14 ตุลาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
22 ก.ย. 54 23 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
16 ก.ย. 54 19 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
06 ก.ย. 54 7 กันยายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.21 mb. ]
01 ส.ค. 54 2 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.21 mb. ]
29 ก.ค. 54 1 สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
22 ก.ค. 54 26 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.22 mb. ]
13 ก.ค. 54 14 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.22 mb. ]
11 ก.ค. 54 12 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.23 mb. ]
04 ก.ค. 54 5 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
30 มิ.ย. 54 1 กรกฎาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
21 มิ.ย. 54 22 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
09 มิ.ย. 54 10 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
26 พ.ค. 54 27 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.23 mb. ]
29 เม.ย. 54 3 พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
25 เม.ย. 54 26 เมษายน 2554 ดาวน์โหลด [ 0.22 mb. ]
28 มี.ค. 54 29 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
21 มี.ค. 54 22 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.22 mb. ]
15 มี.ค. 54 16 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
04 มี.ค. 54 7 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
28 ก.พ. 54 1 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
15 ก.พ. 54 16 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
01 ก.พ. 54 1 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
24 ม.ค. 54 25 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
17 ม.ค. 54 18 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
06 ม.ค. 54 7 มกราคม 2554 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
23 ธ.ค. 53 24 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
09 ธ.ค. 53 10 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
30 พ.ย. 53 1 ธันวาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
19 ต.ค. 53 20 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.90 mb. ]
15 ต.ค. 53 16 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.90 mb. ]
05 ต.ค. 53 6 ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.90 mb. ]
06 ก.ย. 53 7 กันยายน 2553 ดาวน์โหลด [ 0.88 mb. ]
21 ก.ค. 53 22 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
19 ก.ค. 53 20 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
12 ก.ค. 53 13 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
30 มิ.ย. 53 1 กรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
31 พ.ค. 53 1 มิถุนายน 2553 ดาวน์โหลด [ 0.93 mb. ]
25 มี.ค. 53 26 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.95 mb. ]
17 มี.ค. 53 18 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
10 มี.ค. 53 11 มีนาคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.24 mb. ]
24 ก.พ. 53 25 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด [ 0.93 mb. ]
09 ก.พ. 53 9 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด [ 0.93 mb. ]
05 ก.พ. 53 8 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด [ 0.93 mb. ]
29 ม.ค. 53 1 กุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
26 ม.ค. 53 27 มกราคม 2553 ดาวน์โหลด [ 0.92 mb. ]
30 พ.ย. 52 1 ธันวาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.91 mb. ]
16 ต.ค. 52 17 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.89 mb. ]
30 ก.ย. 52 1 ตุลาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.97 mb. ]
15 ก.ย. 52 16 กันยายน 2552 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
28 ส.ค. 52 31 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
17 ส.ค. 52 18 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.96 mb. ]
31 ก.ค. 52 3 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.94 mb. ]
29 ก.ค. 52 1 สิงหาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.87 mb. ]
24 ก.ค. 52 28 กรกฎาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.57 mb. ]
29 มิ.ย. 52 1 กรกฏาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.17 mb. ]
29 พ.ค. 52 1 มิถุนายน 2552 ดาวน์โหลด [ 0.18 mb. ]
24 เม.ย. 52 27 เมษายน 2552 ดาวน์โหลด [ 0.59 mb. ]
24 มี.ค. 52 25 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.57 mb. ]
16 มี.ค. 52 17 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.60 mb. ]
10 มี.ค. 52 11 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.78 mb. ]
27 ก.พ. 52 2 มีนาคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.78 mb. ]
23 ม.ค. 52 23 มกราคม 2552 ดาวน์โหลด [ 0.79 mb. ]
11 ธ.ค. 51 11 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.80 mb. ]
10 ธ.ค. 51 10 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.62 mb. ]
09 ธ.ค. 51 9 ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.62 mb. ]
20 พ.ย. 51 20 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.62 mb. ]
03 พ.ย. 51 3 พฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.80 mb. ]
22 ต.ค. 51 22 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.81 mb. ]
13 ต.ค. 51 13 ตุลาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.79 mb. ]
22 ก.ย. 51 22 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.68 mb. ]
04 ก.ย. 51 4 กันยายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.79 mb. ]
21 ส.ค. 51 21 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.80 mb. ]
06 ส.ค. 51 6 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.46 mb. ]
05 ส.ค. 51 5 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.46 mb. ]
04 ส.ค. 51 4 สิงหาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.44 mb. ]
21 ก.ค. 51 21 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.25 mb. ]
03 ก.ค. 51 3 กรกฎาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.26 mb. ]
09 มิ.ย. 51 9 มิถุนายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.23 mb. ]
26 พ.ค. 51 26 พฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.23 mb. ]
02 พ.ค. 51 2 พฤษภาคม 51 ดาวน์โหลด [ 0.15 mb. ]
01 เม.ย. 51 1 เมษายน 2551 ดาวน์โหลด [ 0.53 mb. ]
10 มี.ค. 51 10 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.44 mb. ]
03 มี.ค. 51 3 มีนาคม 2551 ดาวน์โหลด [ 0.36 mb. ]
05 ก.พ. 51 5 กุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลด [ 0.41 mb. ]
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel