แลกของกำนัลโดนใจ
บัตรกำนัลร้าน MK (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลร้าน BAR B-Q PLAZA (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลร้าน The Pizza Company (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลร้าน Swensen's (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลห้าง Central (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลห้าง The Mall (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัลร้าน Sizzler (Very Surprise Sale) มูลค่า 500 บาท
5,000 แต้ม
บัตรกำนัลร้าน Starbucks (Very Surprise Sale) มูลค่า 200 บาท
2,000 แต้ม
บัตรกำนัล KFC มูลค่า 200 บาท
2,700 แต้ม
บัตรกำนัล TESCO Lotus มูลค่า 300 บาท
3,900 แต้ม
บัตรเติมน้ำมัน คาลเท็กซ์ มูลค่า 1,000 บาท
12,000 แต้ม
บัตรเติมเงิน One2Call! มูลค่า 100 บาท
1,440 แต้ม
บัตรเติมเงิน Happy มูลค่า 100 บาท
1,440 แต้ม
บัตรเติมเงิน True Move มูลค่า 90 บาท
1,440 แต้ม
แลกความสุขใจ
แลกของกำนัลพิเศษ
100
เงินสด 100 บาท
1,680 แต้ม
ลูกค้าในโครงการ