3 ข้อดีของการมีบัญชีเงินฝากประจำ

3 ข้อดีของการมีบัญชีเงินฝากประจำ

By Krungsri Guru
การออมเงินมีหลายวิธี แต่บางครั้ง การออมเงินวิธีเดิม ๆ ก็สามารถช่วยเราได้ หลายคนอาจมองข้ามความสำคัญของบัญชีออมทรัพย์ แต่การออมทรัพย์ที่ดีและมีวินัยจะช่วยให้คุณมีความพร้อมต่อชีวิตในอนาคตได้ แม้ว่าการออมด้วยบัญชีออมทรัพย์อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนกับที่เคยเป็น แต่การทราบรายละเอียด ข้อดี และผลประโยชน์ของการมีบัญชีออมทรัพย์จะสามารถช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมาก

ประเภทของบัญชีออมทรัพย์

บัญชีออมทรัพย์ เป็นบัญชีที่รวบรวมเงินให้กับคุณ โดยมีทั้งรูปแบบบัญชีส่วนบุคคล บัญชีร่วม แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงบัญชีออมทรัพย์ประเภทที่คุณอาจจะไม่ทราบ แต่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพราะอาจจะสามารถช่วยสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้ เรามาดูรายละเอียดกันเลยครับ
บัญชีออมทรัพย์แบบให้ผลตอบแทนสูง
 
บัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ ก็เหมือนชื่อ คือ ให้อัตราดอกเบี้ยสูง เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ดีพอควร เพราะมีความเสี่ยงต่ำ แต่ข้อเสียก็คือ มีการกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำไว้ค่อนข้างสูง แต่ว่าบัญชีออมทรัพย์แบบให้ผลตอบแทนสูงนี้ สามารถให้ผลประโยชน์แก่ผู้ฝากได้อย่างมากเลยทีเดียว
บัญชีออมทรัพย์แบบดอกเบี้ยคงที่
 
บัญชีออมทรัพย์ประเภทนี้ คือ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป แต่จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการเบิกถอนเงินจากบัญชี โดยคุณสามารถเลือกระยะเวลาระหว่าง บัญชีฝากประจำทั่วไประยะสั้น (1-3 เดือน) หรือบัญชีฝากประจำระยะยาวที่เลือกฝากได้นานสูงสุดถึง 5 ปี
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 
บัญชีประเภทนี้ เป็นบัญชีที่มีกระแสความคล่องตัวสูง สามารถเบิกถอน และโอนให้ผู้อื่นได้ผ่านการสั่งจ่ายเช็ค เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการความสะดวก ส่วนใหญ่แล้วบัญชีประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย เพราะถือว่าเป็นบัญชีที่มีประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับผู้ฝาก และผู้ฝากก็สามารถขอเปิดวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือวงเงิน O/D ได้โดยผู้กู้สามารถใช้เงินเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เบิกเกินบัญชีในวันที่เบิกเกินบัญชีจริงเท่านั้น
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
 
บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ เป็นประเภทบัญชีที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่ทำธุรกิจ และต้องมีการโอนเงินตราต่างประเทศให้บุคคลอื่น ๆ ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศอีกด้วย ผู้ฝากสามารถนำฝากได้ด้วยเช็ค ดราฟท์ เช็คเดินทางต่างประเทศ คำสั่งโอนเงินจากต่างประเทศผ่าน SWIFT หรือ Telex โดยตั๋วสินค้าจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วบัญชีเงินฝากประเภทนี้จะมีค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน โดยจะมีค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน 1% ของจำนวนเงินที่ฝากถอนขั้นต่ำ 500-1,000 บาท เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วบัญชีประเภทนี้จะไม่มีการคุ้มครองเงินต้น และดอกเบี้ยจากสภาบันคุ้มครองเงินฝากอีกด้วย ดังนั้น หากต้องการเปิดบัญชีประเภทนี้ต้องตรวจสอบรายละเอียด และดูความจำเป็นในการใช้งานก่อนนะครับ
ตั๋วแลกเงิน
 
ตั่วแลกเงินเป็นการฝากเงินในรูปแบบของการกู้เงิน โดยเราเป็นเจ้าหนี้ให้ทางธนาคารกู้เงิน เราซื้อตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ ที่ปกติจะนำออกขายเพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไป หรือจากนักลงทุนสถาบัน หรือจากผู้ลงทุน โดยปกติผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์คู่ไปด้วยเพื่อเอาไว้รับเงินต้น และดอกเบี้ยจากบัญชีตั๋วแลกเงินเมื่อถึงวันครบกำหนด การจ่ายดอกเบี้ยมีทั้งตามกำหนดระยะเวลา และรายเดือน หรืออาจจะแล้วแต่ทางธนาคารกำหนดก็ได้
สลากออมทรัพย์
 
การซื้อสลากออมทรัพย์เป็นอีกวิธีการออมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมพอสมควรในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้แล้ว ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลตามที่ธนาคารกำหนดไว้ในแต่ละเดือนจนกว่าจะครบกำหนดอายุสลากอีกด้วย ผู้ฝากมีสิทธิ์รับเงินต้น และดอกเบี้ยคืนเมื่อสลากครบกำหนดเวลา โดยปกติจะอยู่ระหว่าง 3-5 ปี
พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ (bond)
 
พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจแบบนี้จะเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่การฝากเงิน แต่เป็นตัวเปรียบเทียบที่ดีกับการฝากเงิน ผู้ออกพันธบัตรจะมีความมั่นคงเทียบเท่าธนาคาร โดยพันธบัตรรัฐบาลจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนอาจจะมากกว่า หรือน้อยกว่าการฝากธนาคาร เป็นตราสารเงินที่มีกฎหมายกำกับเฉพาะ และมีคำมั่นสัญญาว่าผู้ถือพันธบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินต้นคืนพร้อมเงินดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้

3 ข้อดีของการมีบัญชี เงินฝากประจำ

ทีนี้ก็มาถึงข้อดีของการมีบัญชีเงินฝากประจำกันแล้ว
1. การมีแหล่งเงินที่แน่นอน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน แล้วเราจำเป็นจะต้องหาเงินด่วน เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และเหนื่อย แถมเครียดอีกต่างหาก การที่เรามีบัญชีเงินฝากเก็บเอาไว้ จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้คุณมีเสบียง มีเงินสำรองที่สามารถนำมาไว้ใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้ โดยที่คุณไม่ต้องลำบากไปขอสินเชื่อ ขอกู้ยืมที่ไหนให้ลำบากนั่นเอง
2. การสร้างเครดิตที่ดีให้ตัวเอง การมีเครดิตที่ดี เป็นสิ่งสำคัญหากเราต้องการขอสินเชื่อก้อนใหญ่ในอนาคต และจะทำได้ง่ายกว่ามาก หากคุณมีบัญชีออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินออมเป็นกอบเป็นกำ โดยบัญชีนี้ยังสามารถเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงิน สถาบันที่ปล่อยเงินกู้ ว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ หากทางสถาบันอนุมัติเงินสินเชื่อกู้ยืมให้คุณ แม้ว่าเงินที่คุณมีอยู่ในบัญชีออมทรัพย์นั้นจะมีน้อยกว่าจำนวนเงินที่คุณต้องการขอกู้ก็ตาม
3. การลงทุนที่ดี การมีบัญชีออมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว แต่ข้อเสียของการออมโดยใช้บัญชีออมทรัพย์ คือ ปริมาณผลตอบแทนที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่ว่าการลงทุนประเภทนี้จะสามารถสร้างโอกาสในการมีเงินสั่งสมอย่างสม่ำเสมอได้นั่นเอง
เริ่มวันนี้ เก็บวันละนิดวันละหน่อย สร้างวินัยในการออมให้ตัวเองก็ยังไม่สายเกินไปนะครับ วางแผนการฝากเงินเริ่มตั้งแต่จำนวนเล็ก ๆ น้อย ๆ ฝากเป็นประจำ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และการเงินของคุณครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow