LGBTQ+ ลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้ได้ทั้งคุณและคู่

LGBTQ+ ลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้ได้ทั้งคุณและคู่

By Krungsri Plearn Plearn
ใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกที เรื่องสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ทั้งคนโสด และมีครอบครัว ควรทำก็คือการวางแผนลดหย่อนภาษี สำหรับคู่รัก LGBTQ+ การวางแผนภาษียิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้จะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนคู่สมรส หรือลดหย่อนบุตร แต่ถ้าวางแผนภาษีอย่างรอบคอบร่วมกับการเลือกใช้ตัวช่วยทางการเงิน คู่รัก LGBTQ+ ก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

1. วางแผนภาษีที่ต้องจ่าย


สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ประมาณรายได้ว่าในปีนี้จะมีเงินได้ต่อคนเท่าไหร่ นำมาหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และสิทธิ์หักค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท เมื่อรวมรายได้ทั้งหมดที่หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาและค่าลดหย่อนส่วนตัวออกแล้ว จะเหลือเป็น “เงินได้สุทธิ” ซึ่งบุคคลที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท (หรือมีเงินเดือน เดือนละไม่เกิน 26,583.33 บาท) ต้องยื่นภาษี แต่ไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าสูงกว่าจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราขั้นบันได ตามภาพนี้
LGBTQ+ ลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้ได้ทั้งคุณและคู่

2. ตัวช่วยประหยัดภาษี

ลดหย่อนภาษีจากประกัน
 • ประกันชีวิตแบบทั่วไปและแบบสะสมทรัพย์ คุณและคู่รัก LBGTQ+ อุ่นใจได้ด้วยการระบุชื่อ “คู่ชีวิต” ให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ของประกัน และสามารถเอาเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษี ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ประกันชีวิตแบบบำนาญ ตอบโจทย์ความมั่นคงในช่วงชีวิตวัยเกษียณ เมื่อผู้เอาประกันชำระเบี้ยตามระยะเวลาที่ระบุไว้ใน
  กรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดสัญญาบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ โดยจะเป็นรายเดือน หรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา เปรียบเหมือนกับการสร้างเงินบำนาญให้กับตัวเองหลังเกษียณ ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงโดยต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 200,000 บาท และอาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาท หากยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไป
 • ประกันสุขภาพตัวเอง เป็นตัวช่วยยามเจ็บป่วยได้ดี โดยเบี้ยประกันสุขภาพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งประกันสุขภาพเป็นตัวช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพและภาษีที่เหมาะกับทุกเพศทุกอาชีพ แนะนำ กรุงศรีประกันสุขภาพตามใจ ประกันที่คุ้มครองแบบเหมาจ่าย สามารถปรับแผนให้ยืดหยุ่นครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ สามารถเพิ่มลดความคุ้มครองได้ ทั้ง OPD, ค่าชดเชยรายวัน, คุ้มครองโรคร้ายแรง แบ่งจ่ายเบี้ยได้ 3 รูปแบบ ทั้งแบบรายเดือน, ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน ยิ่งถ้ามีแผนประกันสุขภาพอื่นแล้ว ซื้อกรุงศรีประกันสุขภาพตามใจเพิ่มจะยิ่งประหยัดค่าเบี้ยได้มากขึ้น
ลดหย่อนภาษี จากกองทุน
สามารถลงทุนและได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปพร้อม ๆ กัน กับ กองทุน SSF และ RMF
 • กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF): หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท* และสำหรับผู้ที่นำ SSF ไปลดหย่อนภาษีจะต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปี เป็นต้นไปเท่านั้น
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF): หักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อการเกษียณอื่น ๆ* ต้องไม่เกิน 500,000 บาท*
* เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
ลดหย่อนภาษี จากการกู้ร่วมซื้อบ้านในฝัน
คู่รัก หรือคู่ชีวิต LGBTQ+ ที่กู้ร่วมซื้อบ้านเพื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยกันถ้าสมัครประกันคุ้มครองสินเชื่อ MRTA* ที่คุ้มครองบ้านตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ถ้ามีเงินได้ทั้งคู่ จะสามารถลดหย่อนดอกเบี้ยบ้านได้คนละครึ่ง หรือสูงสุดคือคนละ 50,000 บาท รวมกันแล้วทั้ง 2 คนจะได้รับยกเว้นภาษีไม่เกิน 100,000 บาท
* MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) คือ ประกันชีวิตเพื่อสินเชื่อที่อยู่อาศัย หากมีเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต หรือไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้อีกต่อไปก่อนจะผ่อนบ้านหมด บริษัทประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้สินนี้แทน โดยคู่ชีวิตที่เหลือก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนบ้านอีก
LGBTQ+ ลดหย่อนภาษีอย่างไร ให้ได้ทั้งคุณและคู่
ทั้งนี้สำหรับ คู่รัก LGBTQ+ ที่จะลงหลักปักฐานและสนใจกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านกับ สินเชื่อบ้านกรุงศรี ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ แค่ต้องเตรียมพร้อมด้านหลักฐานความเป็นคู่ชีวิตตามที่ธนาคารกำหนด เพียงเท่านี้สามารถยื่นกู้ร่วมกับคนรักได้แล้ว
จะเห็นได้ว่า ถ้าวางแผนการเงินและเลือกตัวช่วยทางการเงินอย่างเหมาะสม ทุกคนก็สามารถได้รับการลดหย่อนภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือหากใครสนใจอยากปรึกษาการวางแผนการเงินเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้จากบริการ Plan Your Money และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow