เคล็ดลับสำหรับนักศึกษาเริ่มออมและหารายได้ด้วยตัวเอง

เคล็ดลับสำหรับนักศึกษาเริ่มออมและหารายได้ด้วยตัวเอง

By Krungsri Guru
การหารายได้ในวัยเรียนอาจจะเกิดจากความจำเป็นที่แตกต่างกัน บางคนมีความจำเป็นทางการเงินของครอบครัว ในขณะที่บางคนอาจอยากหาประสบการณ์ วันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากน้องๆ ที่สนใจในการบริหารการเงินของตัวเอง และต้องการหาช่องทางการสร้างรายได้กันครับ

1. ทำบัญชีการใช้จ่ายประจำวัน

ขั้นแรกของการบริหารการเงินของตัวเอง คือ เราต้อง “รู้” ก่อนว่า การจดบันทึกรายรับ รายจ่ายจะเป็นกระจกสะท้อนตัวเราในแต่ละเดือนว่า เรามีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างไร ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คืออะไร มีรายจ่ายส่วนไหนที่ไม่จำเป็น และสามารถตัดออกได้หรือไม่ ที่สำคัญในแต่ละเดือนเรามีเงินออม หรือเรามีบัญชีติดลบในแต่ละเดือน

2. หารายได้

การหารายได้สำหรับนักศึกษามีได้หลายทาง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเปิดโอกาสให้นักศึกษาทดลองทำงานเพื่อหาประสบการณ์ นอกจากผลตอบแทนที่จะได้รับในรูปของรายได้แล้ว ยังจะได้โอกาสเรียนรู้ ทดลองทำงานเพื่อค้นหางานที่ตรงกับความชอบ และความถนัดจากการปฏิบัติงานจริง ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวัยทำงานที่มักจะมีภาระ และปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้การตัดสินใจย้ายงานไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น เราจึงควรใช้ช่วงเวลานี้ลองผิดลองถูกให้มากที่สุด
ตัวอย่างช่องทางการหารายได้อื่นๆ
 • งานที่ใช้ความรู้ที่ศึกษามาหารายได้เสริม เช่น ใครที่เรียนมาทาง Programming สามารถรับเขียนแอพพลิเคชั่นหรือเกม รับทำ Website ส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพสามารถหางานรับถ่ายภาพ ส่วนใครที่เน้นด้านวิชาการ อาจจะรับสอนพิเศษให้รุ่นน้อง
 • งานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง เช่น ขายของ Online พนักงานร้านอาหาร Fast food ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า หรือซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะเลือกสมัครงานไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม เราควรหาข้อมูลของสถานที่ทำงาน รายละเอียดของงานให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะครับ โดยอาจจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดูรายละเอียด ว่ามีข้อน่าสงสัยอะไรหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจสมัครงาน
 • สมัครเข้าแข่งขันโครงงาน นอกเหนือจากการทำงานแล้ว เราอาจจะลองหาโอกาสสมัครเข้าประกวดโครงงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงงานทางภาครัฐ หรือเอกชน เช่น การประกวดเขียนแผนธุรกิจ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือแม้แต่การประกวดเวทีต่างๆ สำหรับใครที่มีความสามารถด้านการแสดงออก การเข้าแข่งขันในรายการเหล่านี้ทำให้เราได้ลองทำงานที่ชอบ ได้รับประสบการณ์และคำแนะนำ รวมถึงโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะเริ่มหารายได้แล้ว แต่อย่าลืมว่าหน้าที่หลัก คือ ตั้งใจศึกษา และเรียนให้จบนะครับ

3. รู้จักใช้เงิน

เมื่อหารายได้ได้แล้ว อย่าลืมดูแลรักษาเงินที่หามาได้ เราคงเห็นแล้วว่า ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนในการหาเงินมากแค่ไหน เพราะฉะนั้นการใช้เงินแต่ละบาทจึงควรเป็นไปเพื่อประโยชน์และตามความจำเป็น อย่าหลงฟุ้งเฟ้อไปกับกระแสสังคม ท่องไว้ว่า เราควรใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ และเก็บออมเพื่ออนาคตครับ

4. ให้เงินออมทำงาน

นอกจากการที่น้องๆ จะใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนมาหารายได้แล้ว เรายังควรทำให้เงินช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการลงทุน มีการลงทุนหลายประเภทที่เหมาะกับนักศึกษา เช่น
 • ฝากเงินในบัญชีฝากประจำ เป็นการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีระยะเวลาให้เลือกตามความต้องการ เริ่มจาก 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน
 • ซื้อสลากออมสิน ซึ่งนอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว เรายังได้ลุ้นรางวัลจากการจับรางวัลทุกเดือน
 • ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำด้วยอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2-5% ต่อปีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการถือครอง
 • ซื้อกองทุนรวม โดยความเสี่ยงขึ้นกับนโยบายกองทุนว่ากองทุนนำเงินไปลงทุนในอะไร อย่างกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้น แต่ในทางตรงข้าม การลงทุนในกองทุนหุ้นมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนตราสารหนี้ ทั้งยังมีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพคอยดูแล และบริหารจัดการลงทุนแทนเรา แถมยังใช้เงินลงทุนไม่มากอีกด้วย
 • ซื้อหุ้น การลงทุนในหุ้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการคัดเลือกหุ้น รวมถึงมีเวลาที่จะคอยดูสภาพการณ์ตลาด และผลประกอบการบริษัทว่าเป็นไปในทางที่เราคาดหมายไว้หรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน ก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ ขาย หรือถือหุ้นต่อไป
จะเห็นว่า การลงทุนนั้นมีได้หลายช่องทาง ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนด้วยวิธีใด เราจำเป็นต้องศึกษา และหาข้อมูลเสมอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือลงทุน หาข้อมูล ความรู้ตาม Website หรือการเข้าอบรม

5. คบเพื่อนดี

การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนดีย่อมจะชักจูงเราไปในทางที่ดี อย่าลืมที่จะทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และเพื่อนต่างคณะไว้บ้าง เพราะเราอาจจะต้องพึ่งพากันข้ามสายงานหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ อย่าลืมที่จะแบ่งเวลาเพื่อการหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียน เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเราเอง เป็นการสร้างข้อได้เปรียบในการสมัครงานต่อไปในอนาคต
การทำงานไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพใด ความรู้ในสิ่งที่ทำนั้นสำคัญที่สุด นอกจากนี้ความมุ่งมั่น อดทน และวินัยก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมายนะครับ
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1572 กด 5 หรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เพียง 1,000 บาท ก็เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow