เริ่มต้นจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เคลียร์ ก่อนย้ายงานใหม่

เริ่มต้นจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เคลียร์ ก่อนย้ายงานใหม่

By Krungsri Plearn Plearn
ในช่วงปีใหม่แบบนี้หลายคนกำลังอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต เช่น เปลี่ยนงานเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต ลาออกไปทำธุรกิจส่วนตัว หรืออยากเกษียณจากงานประจำจากสารพัดเหตุผลในชีวิตและก่อนที่เราจะเปลี่ยนงานหรือเกษียณอายุงาน ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าต้องจัดการอย่างไร สิ่งนั้นก็คือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หรือ PVD สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่คนทำงานมักเลือกลงทุน เพราะสามารถใช้เป็นการออมเงินที่ดี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสามารถลงทุนได้เกิน 15% ของเงินเดือน เพียงแต่มีเงื่อนไขการลงทุน เช่น ห้ามขายก่อนอายุครบ 55 ปีและถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี แล้วถ้าวันนี้เราจะเปลี่ยนงาน ย้ายบริษัทเราจะจัดการอย่างไรกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถือครองอยู่ มาดูกันดีกว่าจะมีวิธีจัดการอย่างไรบ้าง

1. ฝากไว้กับ บลจ. เดิมก่อน


ช่วงเวลาที่เราต้องย้ายงาน หรือกำลังตัดสินใจเปลี่ยนงาน เรายังสามารถเลือกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ที่บริษัทเดิมก่อนได้ แต่อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมที่แต่ละ บลจ. ที่เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเป็นผู้กำหนด และฝากไว้ไม่ต่ำกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่เราลาออกจากงานเดิม ทั้งนี้ระยะเวลาการฝากขี้นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละกองทุนว่าฝากไว้ได้มากน้อยเท่าไหร่ ซึ่งการทำแบบนี้เป็นวิธีที่หลายคนเลือกใช้ เพราะตอนที่เราย้ายไปทำงานที่ใหม่ เราจะอยู่ในช่วงทดลองงาน อาจยังไม่ได้เลือกหรือเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่ ซึ่งอาจต้องรอการผ่านช่วงทดลองงานถึงจะเลือกกองทุนใหม่ได้ การฝากไว้ที่เดิมเผื่อเป็นหลักประกันว่าที่ใหม่ไม่เวิร์ค หรือไม่ผ่านการทดลองงาน เราก็ยังสามารถเก็บกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ได้

2. ย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่


หากตอนนี้เราได้ผ่านช่วงของการทดลองงานและได้เซ็นสัญญาเป็นพนักงานเต็มตัวแล้ว เราสามารถโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ฝากไว้จากบริษัทเก่ามาที่ทำงานใหม่ได้ โดยจะมีวิธีโอนกองทุนด้วยกัน 2 แบบคือ (1) ให้กองทุนเดิมออกเช็คแล้วนำไปยื่นให้กับ HR ของที่ทำงานใหม่เพื่อดำเนินการนำกองทุนของเราไปบริหารจัดการต่อ (2) ให้ทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราออกเช็คแล้วส่งไปที่กองทุนที่บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทใหม่ได้เลย ซึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อความชัวร์ควรรอให้เราผ่านช่วงการทดลองงานไปก่อน หากทำในช่วงทดลองงานแล้วเราไม่ผ่านขึ้นมา จะทำให้การจัดการกองทุนยุ่งยากขึ้นไปอีก
 
เริ่มต้นจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เคลียร์ ก่อนย้ายงานใหม่

3. โอนเงินเข้าไปซื้อกองทุน RMF สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 
สำหรับวิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนงานใหม่และกำลังหาทางจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเก่า โดยที่เราอาจไม่ต้องคงสภาพกองทุนไว้ที่ บลจ. เดิมแต่เราสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปซื้อกองทุนแบบ RMF ที่รองรับ PVD ได้เลย เพียงแค่ทำตามเงื่อนไขของ บลจ. ปลายทางที่กำหนดเอาไว้ซึ่งการทำแบบนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เงินของเราไปอยู่กับกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เข้ากับความชอบของเรา เช่น กองทุนหุ้นต่างประเทศ กองหุ้นไทย กองหุ้นจีน กองทุนทองคำ หรือแม้แต่กองตราสารหนี้ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงไว้เอง พอเราเลือกกองทุนปลายทางที่เราต้องการ เพียงแค่นี้เราก็บริหารกองทุนของเราได้เอง จะสลับกองทุนไปมาก็แล้วแต่เราได้เลย ในตอนนี้มี บลจ. ที่กองทุน RMF มีความเพียบพร้อมในการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้ามาจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บลจ.กรุงศรี และอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ต้องการสร้างโอกาสผลตอบแทนที่มาก วิธีนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลย

4. เปลี่ยนสภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินสด
 

หากใครที่ต้องการเกษียณตัวเองจากการประจำ หรือมีเหตุด่วนที่ต้องใช้เงินสดเราก็สามารถเปลี่ยนสภาพกองทุนสำรองเลี้ยงกลับมาเป็นเงินสดได้ เพียงแต่ว่าอาจต้องมีภาระภาษีที่ตามมาด้วย นั่นก็เพราะปกติเงินสดที่ได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะต้องเสียภาษีด้วยกัน 3 ส่วน คือ (1) เงินสมทบส่วนของนายจ้าง (2) ผลตอบแทนจากเงินสมทบส่วนของนายจ้าง และ (3) ผลตอบแทนจากเงินสะสมส่วนของตนเอง โดยที่เราอาจต้องคำนวณเงินที่จะต้องเสียภาษีหากเราแปรสภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเป็นเงินสดแบ่งเป็น 3 กรณีหลัก ๆ ดังนี้
 1.  หากอายุสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีอายุ 5 ปี ขึ้นไป เงิน 3 ส่วนที่เราเคยได้รับต้องเลือกแยกคำนวณภาษีจากรายได้อื่น ๆ ด้วยใบแนบ ภ.ง.ด.90/91
 2. หากอายุสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรามีอายุ 5 ปี ขึ้นไป เงิน 3 ส่วนที่เราได้รับต้องนำไปรวมคำนวณภาษีกับรายได้อื่น ๆ เช่น หากเดิมฐานภาษี 40% เงินที่เราได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ต้องเสียภาษีที่อัตรา 40% เป็นต้น 
 3. หากว่าเรามีอายุที่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอายุ 5 ปี ขึ้นไป เงินสดที่เราได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการลาออกจากงานประจำเพื่อตั้งใจเกษียณอายุ สำหรับวิธีนี้หากเราไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินด่วน อยากเอาไว้ให้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะนอกจากจะได้เงินสดที่น้อยลงจากการต้องชำระภาษี เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเป็นตัวช่วยที่ดีหากวันหน้าเราเกษียณอายุจากงานจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายแบบสบาย ๆ
เริ่มต้นจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เคลียร์ ก่อนย้ายงานใหม่

เราหวังว่า 4 วิธีที่เราแนะนำจะช่วยให้คุณสามารถบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งสำหรับคนที่กำลังจะมีความคิดที่จะเปลี่ยนงาน หรือกำลังเข้าสู่วัยที่ต้องเกษียณอายุงานเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองควรเช็ก หรือตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ดี เพื่อชีวิตในวันหน้าจะได้มีเงินใช้อย่างสบาย ๆ ใครชอบบทความนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อน ๆ ได้รู้ทั่วกันด้วยนะ
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow