Plan Your Money ตัวช่วยวางแผนการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน

Plan Your Money ตัวช่วยวางแผนการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน

By Krungsri Guru

การที่เราจะบรรลุเป้าหมายสักอย่างได้นั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และการทำตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีวินัย เป้าหมายทางการเงินก็เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงอายุใด หรือมีเป้าหมายการออมเป็นเช่นไร ลองให้ Plan Your Money เป็นที่ปรึกษาเพื่อเริ่มวางแผนการเงินให้คุณถึงเป้าหมายกันครับ

Plan Your Money เป็นเว็บไซต์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ช่วยในการวางแผนการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนและบุคคลทั่วไปให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุน เครื่องคำนวณภาษี คำแนะนำการจัดพอร์ตตามช่วงอายุ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการลงทุน วันนี้ผมมีไอเดีย และตัวอย่างวิธีการเริ่มวางแผนการเงินจาก Plan Your Money มาฝากกันครับ
เริ่มจากมือใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มวางแผนการเงิน เราสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินออมได้ทันที ด้วยการแบ่งรายได้ในแต่ละเดือนออกเป็นสองก้อน ก้อนแรกเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน โดยนำไปฝากไว้ในบัญชี "ออมทรัพย์จัดให้" ซึ่งมีข้อดี คือ ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับการจ่ายบิล กดเงิน ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ ส่วนเงินก้อนที่สอง ใช้เก็บเป็นเงินออมไว้ในบัญชี "ออมทรัพย์มีแต่ได้" ซึ่งมีข้อดี คือ ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป และมีสภาพคล่องสูง เห็นไหมครับว่า แค่การวางแผนการเงินและบริหารบัญชีเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ได้ทันทีครับ
จากนั้น เราสามารถเริ่มวางแผนการเงินด้วยการลงทุนเพิ่มเติมให้กับเงินออม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายการออมได้เร็วขึ้น โดยเริ่มจากการเข้าไปทำแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน เพื่อตรวจสอบความคล่องตัวทางการเงิน และภาระหนี้สิน รวมทั้งทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงที่รับได้ในการลงทุน เพื่อมองหาประเภทการลงทุนที่เหมาะสม เพราะการลงทุนในแต่ละช่วงอายุ ย่อมมีเป้าหมาย และ Lifestyle ที่แตกต่างกัน เช่น
วิกานดา มือใหม่หัดวางแผนการเงิน ยังรับความเสี่ยงไม่ได้มาก แนะนำให้ลงทุนใน:
 • เงินฝาก 30%
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ 60%
 • และประกันภัย 10%
วิศรุต อยู่ในวัยทำงาน มีรายได้คงที่ รับความเสี่ยงได้มาก ต้องการได้รับผลประโยชน์ทางภาษี แนะนำให้ลงทุนใน:
 • เงินฝาก 5%
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ 5%
 • กองทุนรวมตราสารทุน 70%
 • ประกันภัย 20%
วิวัฒน์ อยู่ในวัยสร้างครอบครัว ทำงานประจำ มีรายได้คงที่ รับความเสี่ยงได้พอสมควร และต้องการได้รับผลประโยชน์ทางภาษี แนะนำให้ลงทุนใน:
 • เงินฝาก 10%
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ 20%
 • กองทุนรวมตราสารทุน 50%
 • ประกันภัย 20%
นอกจากจะวางแผนการเงินตามช่วงวัยตามตัวอย่างข้างต้นแล้ว เรายังสามารถใช้เครื่องคำนวณใน Plan Your Money เพื่อวางแผนการลงทุนสำหรับเป้าหมายการออมในระยะสั้นได้ด้วย เช่น
วิสูตร มีเป้าหมายการออมในระยะสั้น ต้องการวางแผนการเงินฉบับมนุษย์เงินเดือนเพื่อนำเงินไปดาวน์คอนโด โดยตั้งใจออมเงิน 8,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน หลังการทำแบบประเมิน พบว่าวิสูตรสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำมาก และจากการคำนวณ Plan Your Money แนะนำให้ลงทุนในเงินฝากประจำ 40% และกองทุนรวมตราสารหนี้ 60% โดยประเมินผลตอบแทนที่ 3.30% ต่อปี จากการลงทุนเช่นนี้ วิสูตรจะมีเงินออม ประมาณ 97,465 บาท ในอีก 12 เดือนข้างหน้า
แต่เนื่องจากวิสูตรต้องการสำรองเงินไว้ให้มากกว่า 1 แสน จึงปรับแผนการลงทุน โดยเพิ่มเงินออมเป็น 8,500 บาทต่อเดือน และยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำ ทำให้ Plan Your Money ปรับการลงทุนเป็นเงินฝากประจำ 20% กองทุนรวมตราสารหนี้ 60% และกองทุนรวมตราสารทุน 20% เพื่อผลตอบแทนการลงทุน 5.30% ต่อปี ด้วยระยะเวลาการออมเท่าเดิม วิสูตรจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นเป็น 104,515 บาท จากการคำนวณข้างต้น วิสูตรสามารถวางแผนการออมได้ชัดเจนขึ้นว่า เขาควรจะลงทุนด้วยเงินเท่าไหร่ และนำไปลงทุนอย่างไร
นี่เป็นเพียงตัวอย่างการใช้โปรแกรมวางแผนการเงินใน Plan Your Money เพื่อช่วยให้เรามีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และเริ่มต้นการลงทุนได้อย่างมั่นใจ เพื่อน ๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการเงิน และลองใช้เครื่องคำนวณได้ที่ Plan Your Money
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow