การวางแผนการเงินก่อนที่จะเกษียณ

การวางแผนการเงินก่อนที่จะเกษียณ

By Krungsri Guru
เดี๋ยวเราก็อายุ 30 แล้ว เผลอแป๊บเดียวก็ 40 อ้าว มารู้ตัวอีกทีอีก 5 ปีก็จะเกษียณแล้ว คงไม่ดีแน่ ถ้าเมื่อถึงวันนั้น คุณเปิดสมุดบัญชีดูยอดเงินฝากแล้วกลับไม่แน่ใจว่าเงินที่มีจะเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิตหรือเปล่า ดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนทำให้เรื่องเกษียณเป็นเรื่องที่น่ากลัว ด้วยการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณกันตั้งแต่วันนี้เลยครับ
ขั้นแรก วางเป้าหมายการเกษียณ
โดยเป้าหมายที่ควรคำนึงถึงได้แก่
 • อายุที่จะเกษียณ ปัจจุบันนี้หน่วยงานส่วนมากในประเทศไทย กำหนดอายุเกษียณที่ 60 ปี หากแต่หลายๆ คนอาจมีเป้าหมายที่จะ early retired ใช่แล้วครับ เราสามารถกำหนดอายุเกษียณของเราเองได้ เป้าหมายอายุที่จะเกษียณคือเมื่อไรก็ตามที่เรามีทรัพย์สินเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ มีกินมีใช้ โดยไม่ต้องทำงาน
 • จำนวนปีหลังเกษียณ ช่วงชีวิตโดยเฉลี่ยของผู้ชายคือ 72 ปี และของผู้หญิงคือ 75 ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ นอกจากนี้ เราอาจจะพิจารณาจากสุขภาพของเรา หรืออายุเฉลี่ยของคนในครอบครัวประกอบครับ
 • รายจ่ายในวัยเกษียณ ได้แก่
  1. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน โดยเทียบจากค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนี้ก็ได้ครับ หลังเกษียณเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงนิดหน่อย เพราะน่าจะใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลครับ
  2. ค่ารักษาพยาบาลต่อเดือน
  3. งบอื่นๆ เช่น งบท่องเที่ยว งานอดิเรกต่างๆ
 • รายได้หลังจากเกษียณจากระบบสวัสดิการ (ถ้ามี) เช่น ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนจะมีเงินบำนาญจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือสวัสดิการจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ลูกจ้างและนายจ้างสมัครใจร่วมกันสมทบเข้ากองทุน หรือสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ
ขั้นที่สอง ตั้งคำถาม
จากเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ในข้อแรก เราจะนำมาใช้ในการตั้งคำถามดังต่อไปนี้ครับ
 • เราจะมีเวลาทำงานอีกกี่ปีก่อนจะเกษียณ
 • ตลอดชีวิตหลังเกษียณ เรามีส่วนต่างของรายรับจากสวัสดิการ และรายจ่ายเป็นเท่าไหร่
 • เพื่อที่เติมเต็มเงินส่วนต่าง เราต้องออมเงินเดือนละเท่าไร และผลตอบแทนจากการออมควรจะเป็นเท่าไร
เราสามารถหาโปรแกรมคำนวณการวางแผนเกษียณได้จาก กรุงศรี Plan Your Money โดยเราสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงเงินออมที่มีอยู่และเงินออมที่เราจะเก็บในแต่ละเดือน โดยโปรแกรมจะช่วยคำนวณผลตอบแทนเป้าหมายให้ด้วย
ขั้นที่สาม เลือกเครื่องมือในการลงทุน
จากผลการตอบแทนเป้าหมายที่เราได้มาจากคำนวณในขั้นที่สอง เราก็มาเลือกหาเครื่องมือที่น่าจะให้ผลตอบแทนในอัตราที่เราต้องการครับ ตัวอย่างเช่น
 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ “RMF” เป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนอย่างมีวินัยสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการ และผู้ที่ไม่มีสวัสดิการหลังเกษียณ กองทุน RMF มีให้เลือกได้หลายรูปแบบ หลายนโยบาย แต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีเงินปันผล โดยการลงทุนใน RMF จะต้องซื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และห้ามเว้นระยะการลงทุนมากกว่า 1 ปีติดต่อกัน (หรือยกเว้นการลงทุนได้ถ้าไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นๆ) เงินที่ซื้อกองทุนในแต่ละปีสามารถนำมาลดหย่อนภาษีในปีนั้นๆ ส่วนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะทำได้เมื่อมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และเงินไถ่ถอนไม่ต้องเสียภาษี ผลตอบแทนของกองทุน RMF ส่วนมากจะสูงกว่าเงินฝากธนาคาร โดยเราสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานย้อนหลังได้จาก website ของแต่ละกองทุนครับ
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ผลตอบแทนจากการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจจะไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบกับเงินฝากธนาคาร โดยประโยชน์หลักของการทำประกันคือ การออมเงินแบบมีวินัยเพราะเราต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี นอกจากนั้นแล้ว เรายังได้ความคุ้มครองในกรณีต่างๆ แล้วแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น เราอาจเลือกกรมธรรม์คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุเพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายทางสุขภาพหลังวัยเกษียณ
การลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นสามัญ เงินฝากธนาคาร ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า
 
ขั้นที่สี่ เริ่มออมได้
เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเลือกเครื่องมือการลงทุนได้แล้ว เราก็เริ่มดำเนินการออมเงินได้ทันทีเลยครับ อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนทุกครั้งเราควรศึกษารายละเอียดก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะครับ
ชีวิตหลังเกษียณเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การเริ่มเตรียมตัววางแผนการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ จะทำให้เรารับมือการเกษียณได้อย่างมั่นใจ เรามาเริ่มวางแผนกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow