Next Million Mission ภารกิจพิชิตล้านที่สอง

Next Million Mission ภารกิจพิชิตล้านที่สอง

By Krungsri Plearn Plearn
เมื่อภารกิจล้านแรกของคุณสัมฤทธิ์ผลแล้ว ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ หากคุณต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง สิ่งที่คุณควรทำต่อไปคือ ลองตั้งเป้าหมาย Next Million มิชชั่นล้านที่ 2 ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อสร้างทรัพย์สินให้เพิ่มพูน ต่อยอดไปในอนาคต มาดูกันว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะทำให้เงินล้านแรกของคุณงอกเงยเป็น 2 ล้านได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง

รักษานิสัยการออมต่อไปให้เข้มแข็ง และเพิ่มสัดส่วนการออมตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เราเชื่ออย่างหนึ่งว่า การที่คุณมีศักยภาพในการสร้างล้านแรกได้ วินัยในการออมที่แข็งแรงจะต้องเป็นคุณสมบัติที่คุณมีประจำตัวอยู่แล้วและควรจะรักษาสิ่งนี้ต่อไป การตัดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อยก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น หรือเมื่อมีรายได้เข้ามาก็เก็บออมทันที อาจใช้วิธีตัดบัญชีเงินฝากจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือนเพื่อเป็นการฝากเงินอัตโนมัติ ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณสร้างวินัยในการออมต่อไปได้เรื่อย ๆ และช่วยวางแผนการใช้จ่ายได้ง่าย สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและไม่ทำให้คุณหยิบเงินออมไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์
และในกรณีที่คุณมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็ควรขยายจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการออมไปด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เก็บเงินให้ได้มากกว่า 30% ของรายได้ต่อเดือน เป็นการสร้างต้นทุนในการต่อยอดสินทรัพย์เพื่อการลงทุนต่อไปได้ ทั้งในหุ้น ทองคำ อัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินหรือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์

บริหารหนี้ให้ดีขึ้น เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ

การบริหารหนี้ให้เป็นสัดส่วนก็เป็นสิ่งสำคัญต้องดูแลอย่างรัดกุม เพราะหนี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างผลกระทบได้ทั้งในระยะยาวและสั้น วิธีบริหารหนี้ขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือ การจัดสรรรายรับรายจ่ายให้เป็นระบบ และไม่ควรสร้างหนี้เกินว่า 20% ต่อรายได้ทั้งหมด หรือในกรณีที่ต้องผ่อนบ้านด้วยก็ไม่ควรเกิน 40% จากรายได้ต่อเดือน เพราะถ้าเกินกว่านี้ก็จะทำให้เราไม่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะจ่ายหรืออาจกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เพิ่มเกินความจำเป็น เช่น หนี้บัตรเครดิตที่มาจากการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง เป็นต้น
รวมถึงในอนาคต ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องกู้เงินก็ควรหาข้อมูลแหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงินไว้หลาย ๆ แห่ง เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้จ่าย และอย่ากู้เกินกำลังของตัวเอง หรือในกรณีที่เป็นการทำ รีไฟแนนซ์ (Refinance) จะต้องเป็นการกู้เงินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้กู้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมดกับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้

เพิ่มการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง 7-10% ต่อปี

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินที่มีอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำต่อไป คุณควรเลือกลงทุนในแบบที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น แต่ก่อนคุณอาจลงทุนกับการฝากประจำหรือตราสารหนี้ (Bond) ที่มีผลตอบแทนประมาณ 3-5% ต่อปี โดยคุณอาจเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้นในระดับ 7-10% หรือมากกว่านั้น ต่อไปได้เลย เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ให้มากขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว ผ่านการกระจายการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น
 • ลงทุนกับหุ้นที่ให้ผลตอบแทนระดับ 7-10% ต่อปี
 • ลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) มีผลตอบถึง 6-10% ต่อปี
 • ลงทุนกับทองคำแท่งและรูปพรรณ
 • ลงทุนกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Forex)
และคุณก็ควรจัดสรรเงินที่จะนำมาลงทุนอย่างเป็นระบบ ในกรณีที่คุณต้องการให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้นก็ต้องใช้เงินกับการลงทุนมากถึง 20-25% ของรายได้ต่อเดือน และแบ่งสัดส่วนตามความเสี่ยงของรูปแบบในการลงทุน* เช่น แบ่งเงินให้กับการลงทุน 25% ของรายได้ต่อเดือน สามารถแบ่งเพื่อกระจายความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนในหลาย ๆ ทาง ตามนี้
สัดส่วนรายได้ 25% ที่นำมาลงทุนในแต่ละเดือน
ความเสี่ยง/รูปแบบการลงทุน หุ้น กองทุนอสังหาฯ/ทองคำ/อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ความเสี่ยงระดับต่ำ/ผลตอบแทนพอใช้ 20% 5%
ความเสี่ยงระดับสูง/ผลตอบแทนดี 15% 10%
*สัดส่วนการลงทุนในแต่ละรูปแบบสามารถเลือกสรรตามศักยภาพและความสนใจของคุณเอง
การซื้อขายโดยตรงอย่าง ทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จะมีความผันผวนสูง เพราะรูปแบบการลงทุนจะปรับตัวตามสภาพทางเศรษฐกิจ หากคุณยังไม่มีความชำนาญ ก็มีทางเลือกให้กับคุณ เช่น เริ่มต้นกับกองทุนรวมทองคำ (Gold Fund) กองทุนนี้จะมีผู้ให้คำปรึกษาระหว่างลงทุน ส่วนการลงทุนกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน แม้จะมีผลตอบแทนสูง แต่ถ้ายังไม่มีความชำนาญ ก็ไม่ควรลงเงินไปกับการลงทุนนี้ในส่วนนี้มาก

ทำธุรกิจเสริมหรือเลือกเป็น Partner กับบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

ปัจจัยที่ทำให้คุณสามารถสร้างล้านที่สองได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การนำเงินที่มีไปลงทุนสร้างธุรกิจหรือร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่มีโอกาสที่เติบโตได้ในอนาคต หากคุณเลือกที่จะเพิ่มสินทรัพย์ในเส้นทางนี้ ระยะเริ่มต้นจะต้องศึกษาตลาดและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าว่าสินค้าหรือประเภทการบริการแบบไหนที่กำลังเป็นที่ต้องการ และหาจุดพลิกแพลงเพื่อให้การทำธุรกิจของคุณเติบโตอย่างสร้างสรรค์
หากยังไม่มีช่องทางในการทำธุรกิจ การเริ่มต้นด้วยการเป็น Partner กับบริษัทที่คุณสนใจและมีความเป็นไปได้ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตก็เป็นตัวเลือกที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีงาน Meetup กลุ่มธุรกิจ SME มากมายเกือบทุกเดือน ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มโอกาสในการร่วมมือทางธุรกิจได้
หรือถ้าคุณมีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว แต่อยากเพิ่มโอกาสเติบโตในการทำธุรกิจ ก็สามารถเลือกกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจได้เช่น การทำ Business Matching เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าและขยายความเป็นไปได้ใหม่
การได้ล้านที่สองจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินความพยายาม แต่ต้องอาศัยการบริหารการเงินที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือการต่อยอดสินทรัพย์ให้มีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิม โดยคุณต้องกล้าที่จะลงทุนและศึกษาให้มากขึ้นและพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมาในอนาคต
 
ขอบคุณข้อมูลจาก: listenmoneymatters.com, thebalance.com, finnomena.com, wealthmeup.com, moneybuffalo.in.th, thaiappblog.files.wordpress.com
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow