วิธีใช้เงินอย่างคุ้มค่า หาเงินต่อเติมบ้านรับสมาชิกใหม่

วิธีใช้เงินอย่างคุ้มค่า หาเงินต่อเติมบ้านรับสมาชิกใหม่

By Krungsri Guru
เมื่อตัดสินใจได้แล้วที่จะต่อเติมบ้านเพื่อต้อนรับเจ้าตัวเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น หรือเพื่อแบ่งพื้นที่ที่มีให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น นับจากวันที่แพลนการก่อสร้างถูกเขียนขึ้น จนถึงวันที่การตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงออกแบบ ค่าก่อสร้าง หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ วันนี้เรามีเคล็ดลับวิธีหาเงินต่อเติมบ้านทั้งแบบที่ต้องขอและไม่ต้องขอสินเชื่อต่อเติมบ้านมาให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อให้เงินของคุณทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาฝากกันครับ

เคล็ดลับที่หนึ่ง

กำหนดความต้องการให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางการเงิน เริ่มจากการสำรวจเงินที่มีและคำนวณงบประมาณที่จะใช้ เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องหาเงินต่อเติมบ้านเพิ่มอีกเท่าไหร่ โดยเราอาจแบ่งงบประมาณเป็นส่วน ๆ โดยให้ความสำคัญกับงานโครงสร้างก่อน จากนั้นเน้นค่าใช้จ่ายในเรื่องของความจำเป็นตามฟังก์ชันการใช้งาน แล้วจึงเป็นค่าตกแต่ง ในการประเมินงบประมาณ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหลัก เช่น ค่าจ้างแรงงาน และค่าวัสดุอุปกรณ์ ของแต่งบ้านแล้ว ยังอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น เงินค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างต่อเติมบ้านในกรณีที่เราไม่สามารถอาศัยในบ้านระหว่างการก่อสร้าง หรือค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่อเติมหากการตกแต่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร นอกจากนั้น เราควรเตรียมงบเผื่อไว้อีก 10 – 20 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อสำรองค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ขอฝากคำแนะนำสำหรับการตั้งงบประมาณว่า เราควรตั้งงบประมาณตามกำลังทรัพย์ที่มี นกน้อยทำรังแต่พอตัวนะครับ แต่หากในกรณีที่ความจำเป็นต้องหาเงินต่อเติมบ้านจริง ๆ การขอสินเชื่อตกแต่งบ้านนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้เป็นอย่างดี

เคล็ดลับที่สอง

หากเป็นไปได้ควรใช้เงินสดที่ออมไว้แทนการกู้ต่อเติมบ้าน การใช้เงินสดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการนำมาใช้จ่าย เพราะไม่มีภาระดอกเบี้ย แต่สำหรับบางครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน การพิจารณากู้เงินต่อเติมบ้านหรือกู้เงินซ่อมแซมบ้านจากธนาคารก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีสินเชื่อต่อเติมบ้านหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อการต่อเติมบ้านโดยเฉพาะ หรือการทำรีไฟแนนซ์บ้านแล้วนำเงินส่วนที่เหลือมาใช้กับการซ่อมแซมต่อเติม ซึ่งสินเชื่อต่อเติมบ้านแต่ละประเภทต่างก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาผ่อน หรืออัตราดอกเบี้ย เราอาจเลือกเงินกู้ต่อเติมบ้านแบบที่ผ่อนระยะยาวสักนิด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบกความเครียดมากในระหว่างการผ่อนครับ

เคล็ดลับที่สาม

ใช้เงินจ้างมืออาชีพเพื่อประหยัดเวลา และลดความเสี่ยง ถ้าเป็นการตกแต่งบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เราอาจจะออกแบบเองในกระดาษ หรือผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป และทำงานร่วมกับผู้รับเหมาได้โดยตรง แต่หากเป็นงาน Scale ใหญ่ มีรายละเอียดมาก หรือต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ การจ้างสถาปนิกมาช่วยออกแบบก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าการจ้างสถาปนิกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ข้อดีคือ สถาปนิกจะช่วยแปลความต้องการของเราให้เป็นรูปธรรม โดยนอกเหนือจากเรื่องของดีไซน์แล้ว สถาปนิกยังช่วยให้คำแนะนำในเรื่องวัสดุ และยังช่วยปรับแต่งแบบแปลนให้เข้ากับงบประมาณที่เรากำหนดโดยไม่จำเป็นต้องกู้ต่อเติมบ้านเพิ่มเติมอีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เราควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ลดภาระในการหาเงินต่อเติมบ้าน พร้อมยังช่วยให้เราประหยัดเวลาในการเลือกวัสดุ ลดความเสี่ยงจากการซื้อของผิดแบบ ยิ่งหากการก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของตัวอาคาร ซึ่งจะมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สถาปนิกยิ่งมีความจำเป็นมากในการให้คำแนะนำในการออกแบบ และการเลือกวัสดุ
อีกหนึ่งข้อสำคัญก่อนการก่อสร้าง คือแปลนการก่อสร้างควรได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง ผู้เป็นเจ้าของ Project สถาปนิก และอาจจะมีมัณฑนากรร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงแบบการก่อสร้างภายหลังจากการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่มากก็น้อย ยิ่งหากต้องมีการรื้อถอน ย่อมจะทำให้ต้องเสียทั้งเงิน ทั้งเวลามากขึ้น กลายเป็นภาระในการหาเงินต่อเติมบ้านเพิ่มเติม
 
"นอกเหนือจากสถาปนิกแล้ว ผู้รับเหมาก็เป็นส่วนสำคัญในการต่อเติมบ้าน โดยผู้รับเหมาจะช่วยดูแลการก่อสร้างแทนเรา"
นอกเหนือจากสถาปนิกแล้ว ผู้รับเหมาก็เป็นส่วนสำคัญในการต่อเติมบ้าน โดยผู้รับเหมาจะช่วยดูแลการก่อสร้างแทนเรา เราอาจขอคำแนะนำจากเพื่อน ๆ หรือญาติที่เพิ่งต่อเติมบ้านเพื่อให้แนะนำผู้รับเหมาที่มีประวัติผลงานดี หรือ อาจจะเลือกจ้างผู้รับเหมาที่รับงานกับทางโครงการอยู่แล้ว เพราะจะรู้กฏระเบียบในการต่อเติมเป็นอย่างดี ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการสร้างผิดระเบียบของโครงการ

เคล็ดลับที่สี่

ผู้รับเหมาบางราย นอกจากรับงานก่อสร้างแล้ว ยังจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ด้วย โดยจะคิดราคาค่าจัดหาสินค้าเพิ่มในราคาวัสดุ ในขณะที่บางราย จะรับงานก่อสร้างอย่างเดียว และให้เราเป็นคนจัดซื้อวัสดุ การเลือกว่าจะจ้างผู้รับเหมาในลักษณะใด อาจจะต้องพิจารณาจากข้อจำกัดของตัวเราเอง เช่น ความสะดวกในการจัดซื้อของ ทั้งเวลา ระยะทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเปรียบเทียบดูกับค่าจ้างที่จะถูกเพิ่มขึ้นในราคาสินค้าว่าวิธีใดจะคุ้มค่าและตอบโจทย์การหาเงินหรือกู้ต่อเติมบ้านตามแผนของเรามากกว่ากัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านวัสดุ เราไม่จำเป็นต้องซื้อของที่แพงที่สุด แต่เราควรซื้อของที่เหมาะกับเราที่สุด บางครั้งการใช้วัสดุที่เกรดต่ำกว่าเล็กน้อย แต่ที่ให้การใช้งานที่ไม่ต่างกัน จะเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ากว่า ถ้าเป็นไปได้ก่อนซื้อของ ควรหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเช็กราคากลางของสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่า เราจะซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสม นอกจากนั้น อย่าลืมที่จะต่อรองราคา และมองหาโปรโมชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานลดราคา หรือโปรโมชันบัตรเครดิต เพราะจะช่วยลดจำนวนเงินที่เราจะไปเบิกถอนออกมาจากบัญชีเงินเก็บหรือกู้ต่อเติมบ้านได้ไม่มากก็น้อย
 

เคล็ดลับที่ห้า

ซื้อหรือซ่อม อย่าลืมที่จะพิจารณาดูว่าของชิ้นใดสามารถนำมารีไซเคิลได้ โดยเฉพาะของแต่งบ้านที่กระแส DIY กำลังมาแรง ที่จะทำให้ทั้งประหยัด และได้ดีไซน์ที่ไม่ซ้ำแบบใคร อย่างไรก็ตาม ของบางอย่าง ซ่อมถูกกว่าซื้อใหม่ แต่ของบางอย่าง ค่าซ่อมอาจจะแพงกว่า ซึ่งเราต้องเช็กราคากันเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ อย่าละเลยที่จะควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ การประเมินค่าใช้จ่ายกับเงินเก็บที่มีจะช่วยให้เรารู้ว่าต้องกู้ต่อเติมบ้านหรือไม่ ถ้ากู้ ต้องกู้เท่าไหร่ ส่วนการทำบัญชีรายจ่ายทำให้เรารับรู้ถึงจำนวนเงินที่ใช้ไปในระหว่างดำเนินการ เช่น เมื่อพบว่า ค่าใช้จ่ายเริ่มสูงกว่าที่ตั้งไว้ เราสามารถปรับลดบางอย่างเพื่อควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ และอย่าลืมที่จะทำสัญญาการว่าจ้างให้ชัดเจนก่อนเริ่มงานกับผู้รับเหมา รวมถึงมีใบเสร็จรับรองการชำระเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน
เป็นยังไงกันบ้างกับเคล็ดลับว่าด้วยเรื่องของการหาเงินมาต่อเติมบ้านทั้งแบบที่ต้องและไม่ต้องขอสินเชื่อต่อเติมบ้าน ก่อนจากกันไปเราอยากจะฝากบอกทุกท่านให้ทราบว่า
 
“แท้จริงแล้วการต่อเติมบ้านที่ดีที่สุดอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนำเงินมากมายใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพราะหัวใจสำคัญที่จะทำให้การนำเงินมาใช้ให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์คือการคิดให้รอบคอบทุกครั้งก่อนใช้เงินเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและเหมาะกับตัวเรามากที่สุด”
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความจำเป็นต้องกู้เงินต่อเติมบ้าน และกำลังมองหาว่าจะขอสินเชื่อต่อเติมบ้านธนาคารไหนดี สินเชื่อจากธนาคารกรุงศรีก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเรามีบริการสินเชื่อต่อเติมบ้าน และสินเชื่อซ่อมแซมบ้านที่มีดอกเบี้ยต่ำ อีกทั้งบริการของเรายังมีความสะดวกอย่างมาก เพราะคุณสามารถขอกู้ต่อเติมบ้านผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วย เราพร้อมบริการด้วยใจ เพื่อให้คุณได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow