ลงทุน SSF | RMF กองไหนดี?

ลงทุน SSF | RMF กองไหนดี?

By Plan Your Money
ใกล้สิ้นปีแล้วอย่าลืมลงทุนในกองทุน SSF | RMF มาลดหย่อนภาษีกันนะคะ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้คัดเลือกกองทุนคุณภาพจาก หลากหลาย บลจ.ชั้นนำ มาดูกันสิว่ามีกองทุนอะไรบ้าง
  SSF RMF
กองทุนรวมตราสารหนี้ KFAFIXSSF
ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ
KFSINCRMF
ลงทุนตราสารหนี้ระยะกลางทั่วโลก
กองทุนรวมผสม KFHAPPYSSF
เน้นลงทุนหลายสินทรัพย์ในไทย ทั้งตราสารหนี้ หุ้น REITs ง่าย ครบ จบในกองเดียว
KFHAPPYRMF
เน้นลงทุนหลายสินทรัพย์ในไทย ทั้งตราสารหนี้ หุ้น REITs ง่าย ครบ จบในกองเดียว
กองทุนรวมหุ้นไทย MS-CORE SSF
ลงทุนหุ้นไทย ปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มเติบโตสูงที่อยู่ในดัชนี SET50
KFS100RMF
ลงทุนในบริษัทใหญ่ที่สุด 100 อันดับแรกของไทยตามดัชนี SET100
กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ KFGBRANSSF
ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
KFGBRANRMF
ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น ของบริษัทชั้นนำทั่วโลก
ONE-UGGA-SSF
ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก
ONE-UGERMF-A
ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั่วโลก
กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก PRINCIPAL iPROPEN-SSF
ลงทุนในตราสารในหมวดอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย-แปซิฟิก
PRINCIPAL iPROPRMF
ลงทุนในตราสารในหมวดอสังหาฯทั้งในและต่างประเทศ (เน้นไทยและสิงคโปร์)
ก่อนจะลงทุนอย่าลืม!! ศึกษาเงื่อนไข SSF | RMF
เงื่อนไขการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี SSF และ RMF 2020
ไม่ว่าจะตัดสินใจลงทุนรูปแบบไหนก็ตาม ต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการลงทุนและความเสี่ยงของการลงทุนทุกๆครั้งด้วยนะคะ โดย SSF | RMF มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวและสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี หากไม่ต้องการลดหย่อนภาษีสามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ได้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุน SSF RMF อยากได้ที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนภาษี สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรุงศรี Plan Your Money โทร 1572 กด 5 จ.-ศ. เวลา 9.00-17.00 หรือเพียงกรอกชื่อ เบอร์โทรและคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินติดต่อกลับค่ะ

คำเตือน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • SSF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออม และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFGBRANRMF, KFGBRANSSF, KKP SG-AA-SSF, ONE-UGERMF และ PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้โดยปกติ KFGBRANRMF, KFGBRANSSF จะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • KFGBRANRMF, KFGBRANSSF เป็นกองทุนที่ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) หรือที่นี่
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow