ซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่มี IRR สูง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาท

ซื้อประกันสะสมทรัพย์ที่มี IRR สูง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดหนึ่งแสนบาท

By Plan Your Money
รู้หรือไม่ว่า ประกันสะสมทรัพย์มี IRR สูง สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ดูเผิน ๆ อาจจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อรวมผลประโยชน์ทั้งหมดแล้ว เป็นประกันชีวิตที่คุ้มค่ากว่าที่คิด

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) เป็นประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นประกันที่มี IRR สูง โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ตามเงื่อนไขประกันชีวิตที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดังนี้
 • เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรมธรรม์ต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป
 • เงินคืนระหว่างสัญญาต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันรายปี
 • ต้องทำกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น
บางคนอาจจะมองว่าการออมเงินกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ เนื่องจากผลตอบแทนที่จะได้รับจริง ๆ จากการออมเงินกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นผลตอบแทนค่อนข้างน้อย โดยทั่วไปแล้วผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-3% และมีแนวโน้มลดลงด้วยในอนาคต แต่รู้กันหรือไม่ว่าถ้าเรานำสิทธิในการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตเข้ามาด้วยคุ้มค่ามากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องลองคำนวณดูว่าประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่?
ก่อนอื่นเราต้องคำนวณ IRR ของประกันที่เราสนใจ ซึ่งวิธีคิด IRR (Internal rate of return)เป็นวิธีการดูผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยจะมีการนำปัจจัยเรื่องของระยะเวลาทั้งการจ่ายเบี้ยที่เป็นงวดเรื่อย ๆ รวมถึงเงินคืนที่ทยอยคืนเรื่อย ๆ และมีเงินก้อนออกมาในช่วงปีสุดท้าย รวมถึงดูว่าประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่? จะช่วยทำให้เราเห็นผลตอบแทนที่แท้จริงได้
ตัวอย่างเช่น กรุงศรีเริ่มง่ายได้ฟินฟิน 16/8 เป็นแบบประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลา 8 ปี และความคุ้มครองชีวิต 16 ปี โดยผู้ทำประกันจ่ายเบี้ยขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาทหรือปีละ 12,000 บาท และจะได้รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1,500 บาท ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รวม 15 ครั้ง และสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 ในวันครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินคืน 100,000 บาท และแน่นอนว่าผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาทตลอดระยะเวลาด้วย ซึ่งถ้าตามรูปแบบการจ่ายเบี้ยและผลตอบแทนลักษณะนี้เมื่อคำนวณ IRR จะมีค่าเท่ากับ 2.25% ต่อปี (สำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 เดือน - 50 ปี)
อัตราภาษี
IRR
0% 2.25%
5% 2.xx%
10% 3.xx%
15% 3.xx%
20% 4.xx%
25% 5.xx%
30% 5.xx%
35% 6.xx%
แต่ในกรณีที่มีการนำผลประโยชน์ด้านภาษีเข้ามาคิดคำนวณด้วยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจาก กรุงศรีเริ่มง่ายได้ฟินฟิน 16/8 ประกันจะมีค่า IRR ที่สูงขึ้น ซึ่งในกรณีที่ฐานภาษีเราอยู่ที่ระดับ 5% เมื่อทำประกันค่า IRR คือ 2.73% และมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สูงสุดที่ฐานภาษีอยู่ที่ระดับ 35% ประกันจะมีค่า IRR อยู่ที่ 6.19% ซึ่งถือว่าเป็นระดับผลตอบแทนที่น่าสนใจ ดังนั้น ยิ่งเรามีฐานภาษีในระดับที่สูงเท่าไหร่ ความคุ้มค่ากับการออมเงินกับประกันชีวิตก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
แต่ข้อควรระวังในการซื้อประกันชีวิต คือ เรื่องของ “สภาพคล่อง” เนื่องจากประกันชีวิตเป็นสัญญาที่มีภาระผูกพันระยะยาว เราต้องมั่นใจว่าเราสามารถจ่ายเบี้ยได้ตลอดจนครบกำหนดสัญญา เพราะถ้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างที่ตกลงไว้ตั้งแต่ต้นได้ก็จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับลดลงหรือขาดทุนได้ ซึ่งเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปีไม่ควรเกิน 10-15% ของรายได้ต่อปี เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องจนทำให้ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันต่อได้
สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่ลืมว่าแก่นแท้ในการซื้อประกันชีวิต คือ การบริหารความเสี่ยงและสร้างวินัยการออม การทำประกันสะสมทรัพย์สามารถลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่เป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับ แต่ถ้าเราไม่ต้องการบริหารความเสี่ยงและสร้างวินัยการออม ประกันชีวิตก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เป็นได้
ถึงแม้ในหลาย ๆ ครั้ง ประกันชีวิตมักจะถูกนำไปเทียบกับการฝากเงิน เนื่องจากมีผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในแง่มุมอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องผลตอบแทนแล้ว ประกันชีวิตแตกต่างจากการฝากเงินโดยสิ้นเชิง
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อประกันหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ อย่าลืมศึกษารายละเอียด เงื่อนไขและข้อจำกัดของการลงทุนนั้น ๆ ให้ดีก่อนทุกครั้งเสมอ รวมถึงพิจารณาว่าประกันแผนใดมี IRR สูง เพื่อที่เราจะได้รับประสิทธิประโยชน์สูงสุดของเม็ดเงินที่เราลงไปนั่นเอง
หมายเหตุ
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนและไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดในกรมธรรม์ ในกรณีที่มีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือผู้เอาประกันภัยไม่ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเรียกคืนภาษี
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองแต่ละแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตเท่านั้น โดยบริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตหรือแบบประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โทร. 1373 หรือ บมจ. ไทยประกันชีวิต โทร. 02-022-1222
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow