เลือกสินเชื่อบ้านให้ผ่อนได้สบายๆ

เลือกสินเชื่อบ้านให้ผ่อนได้สบายๆ

By Krungsri Guru
ระยะเวลาในการผ่อนสินเชื่อบ้านขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินค่างวดในแต่ละเดือน จริงอยู่ว่า หากเรายิ่งผ่อนเงินให้ครบจำนวนที่กู้ได้เร็วเท่าไร จำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายก็ย่อมจะน้อยลงไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากการเร่งผ่อนบ้านทำให้สภาพความเป็นอยู่ต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพื่อจะเก็บเงินส่งค่างวดก้อนโต อาจจะนำมาสู่ความเครียดในระยะยาว เพราะโดยทั่วไปแล้ว ภาระการผ่อนบ้านมักจะอยู่กับเรานานกว่า 10 ปี ดังนั้น จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเลือกที่จะอยู่กับหนี้ได้อย่างสบายๆ และยังคงดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ปัจจุบัน มีสินเชื่อบ้านมากมายจากหลากหลายธนาคารด้วยข้อเสนอที่แตกต่างกัน ลองพิจารณาสินเชื่อบ้านที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อจะช่วยให้คุณผ่อนบ้านได้สบายๆ

สินเชื่อที่ให้ระยะเวลาผ่อนยาว

 
ถึงแม้ว่า เราอาจมีเป้าหมายที่จะผ่อนให้หมดเร็วที่สุด แต่การเลือกระยะเวลาผ่อนที่นานขึ้น จะมีผลให้เงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวดมีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้สภาพคล่องต่อเดือนสูงขึ้น ซึ่งอาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย นอกจากนั้นการผ่อนค่างวดที่ไม่สูงนัก ทำให้เรามีความยืดหยุ่นได้มากกว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินในระหว่างเดือน โดยทั่วไปแล้ว ระยะเวลาในการผ่อนจะไม่เกิน 30 ปี หรือ คำนวณจากอายุปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อโดยอายุปัจจุบันของผู้ขอสินเชื่อบวกกับระยะเวลาสินเชื่อต้องไม่เกิน 70 ปี ตัวอย่างเช่น ผู้ขอสินเชื่ออายุ 45 ปี จะได้รับสิทธิ์ในการผ่อนชำระ25 ปี อย่างไรก็ตาม เราอาจนำเงินที่เหลือจากการจ่ายค่างวดและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน รวมถึงเงินโบนัสปลายปีไปชำระหนี้เพิ่มเติมเพื่อทำให้เงินต้นและดอกเบี้ยลดลง วิธีนี้จะทำให้เราปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้น พร้อมกับความเครียดน้อยกว่า การที่ทำสัญญาไว้ด้วยค่าผ่อนชำระรายเดือนที่สูง

สินเชื่อให้ที่วงเงินสูง

 
โดยทั่วไป ธนาคารจะให้วงเงินตามมูลค่าบ้าน เช่น 80% ของราคาบ้าน หรือ ราคาประเมิน แต่ในบางธนาคารอาจให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 90-100% ถึงแม้ว่า เราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินสำหรับการซื้อบ้านเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสินเชื่อ แต่อย่าลืมว่านอกเหนือจากค่าบ้านแล้ว เรายังมีค่าตกแต่งบ้านอีกด้วย ซึ่งหากเราไม่มีแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่าสินชื่อบ้านแล้ว เราก็ควรใช้เงินจากส่วนนี้ เพราะสินเชื่อบ้านมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อประเภทอื่นๆ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเอนกประสงค์

สินเชื่อให้ดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

 
จุดมุ่งหมายของเราคือ เลือกสินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด เพื่อที่เราจะได้เสียดอกเบี้ยน้อยที่สุด ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยแบบผสมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วงปีแรกๆ และจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในภายหลัง ซึ่งแต่ละแบบย่อมมีข้อดี ข้อเสียต่างกันไป โดยเราควรจะเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารโดยหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็น MLR, MRR หรือ MOR ที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหาคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยที่จะสามารถนำมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ เราอาจจะพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย หรือนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงินในระยะยาวประกอบการตัดสินใจ เช่น ดอกเบี้ยแบบอัตราคงที่ จะได้ประโยชน์มากกว่า ดอกเบี้ยแบบลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เพราะเราจะได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้ถูกปรับขึ้น

สินเชื่อสามารถขยายเวลาสินเชื่อ และขยายวงเงินได้

 
เนื่องจากความสามารถในการชำระค่างวดในระหว่างการผ่อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการมีบุตรเพิ่มขึ้นทำให้ความสามารถในการผ่อนชำระลดลง ซึ่งการขยายระยะเวลาสินเชื่อ จะเป็นการลดเงินค่างวดลง โดยหากเมื่อใดที่ครอบครัวมีความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนได้มากขึ้น เช่นเมื่อลูกโตขึ้นและเริ่มทำงาน ด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง เราก็จะสามารถกลับมาผ่อนค่างวดได้มากขึ้น นอกจากความสามารถในการขยายระยะเวลาสินเชื่อแล้ว บางธนาคารยังสามารถให้เราขยายวงเงินได้ สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีประวัติการชำระดีอย่างต่อเนื่อง บางธนาคารให้สิทธิ์ในการขอสินเชื่อเพิ่มเพื่อนำไปใช้เป็นค่าตกแต่งบ้านได้อีกด้วย
เลือกสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และมีบริการที่ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจาการล้มละลายของสถาบันการเงิน เราควรเลือกทำสินเชื่อกับสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคง รวมถึงมีการให้บริการที่ดี เช่น มีความเต็มใจในการให้บริการด้านข้อมูล ให้คำแนะนำในการสมัครสินเชื่อ รวมถึงมีระบบชำระเงินที่สะดวก เช่น การชำระค่างวด online หรือ อาจมีสาขาธนาคารอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน เพราะอย่าลืมว่า เราต้องจ่ายค่างวดทุกเดือน เป็นระยะเวลานับสิบ ปี
การผ่อนบ้านต้องอาศัยความมีวินัยและความอดทนเป็นระยะเวลานาน เพื่อลดความเครียดในการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้ขอรับสินเชื่อควรหาข้อมูล และไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาสินเชื่อที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด เพื่อให้ภาระการผ่อนบ้านไม่เป็นภาระที่หนักเกินไปในระยะยาว
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow