ข้อแนะนำดีๆ สำหรับคนที่คุณรัก

ข้อแนะนำดีๆ สำหรับคนที่คุณรัก

By Krungsri Guru
ใกล้เทศกาลวันแม่แล้วนะครับ เราจะได้ยินบทเพลงอันทรงคุณค่าที่มีความหมายดี ๆ อยู่ทุกปีของแม่นั้นมากมายลำบากที่เลี้ยงลูกกว่าจะเติบใหญ่ขึ้นมาได้ แม่ คือ ผู้ที่ให้กำเนิดเรา เลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กจนโต อบรมบ่มนิสัยให้เราเป็นคนดี พูดได้ว่า ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่เท่ารักของแม่เลยนะครับ
ในฐานะลูกคนหนึ่ง เราก็ควรจะตอบแทนพระคุณของแม่ กตัญญูต่อท่าน ตัวอย่างเช่น เป็นคนดีทำให้คุณแม่สบายใจ ดูแลท่านเมื่อยามป่วยไข้ หรือการมอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กับคุณแม่ ซึ่งผมอยากจะขอแนะนำของขวัญที่พิเศษที่ลูก ๆ จะมอบให้แก่คนพิเศษที่สุด คือ คุณแม่ ก็คือ การลงทุนในกองทุนหรือหุ้นต่าง ๆ เพื่อคุณแม่ หรือการทำประกันชีวิตเพื่อให้คุณแม่มีหลักประกันเมื่อยามเจ็บป่วยนะครับ
 
"การลงทุนแบบ DCA จะช่วยในการสร้างวินัยให้เพื่อน ๆ เข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีผลพลอยได้"
แต่เราจะเลือกของขวัญพิเศษให้กับคุณแม่อย่างไรดี ผมจึงขอเสนอข้อแนะนำดี ๆ สำหรับคนที่เรารักมากที่สุด โดยของขวัญชิ้นแรก คือ การลงทุนเพื่อคุณแม่ ซึ่งผมอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ลงทุนแบบ Dollar Cost Average ครับ โดยการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA) คือ การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน โดยจะลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นงวด ๆ เพื่อน ๆ ควรกำหนดวงเงินลงทุนเป็นงวด ๆ เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน อาจลงทุนเป็นทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน โดยไม่สนใจว่าราคาหุ้นที่เราต้องการซื้อจะขึ้นหรือลง เป็นการลงทุนแบบอัตโนมัติไปเรื่อย ๆ โดยตั้งเป้าหมายที่จำนวนเงินที่ต้องการลงทุนเป็นหลัก การลงทุนแบบนี้จะช่วยในการสร้างวินัยให้เพื่อน ๆ เข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีผลพลอยได้ คือ การลดความเสี่ยงที่มีอยู่กับหุ้นไปในตัว เพราะในยามที่ตลาดหุ้นดี ราคาหุ้นจะแพง เพื่อน ๆ ก็จะซื้อหุ้นได้น้อย แต่ในยามที่ตลาดหุ้นไม่ดี ราคาหุ้นจะถูกลง เพื่อน ๆ ก็จะสามารถซื้อหุ้นได้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเงินจำนวนเดียวกัน ถือเป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุนให้ลดลง โดยจำนวนหน่วยลงทุนในพอร์ตจะเพิ่มขึ้นทุก ๆ งวดนั่นเองครับ

ข้อดีของการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (DCA)

 
 • มีวินัยทางการเงิน สามารถจัดสรรเงินมาลงทุนเพิ่มได้ต่อเนื่อง
 • ได้หุ้นที่เรากำหนดโดยที่ต้นทุนไม่สูงหรือต่ำเกินไป
 • ช่วยทำให้เราเก็บเงินออมได้ตามกำหนด เพราะการลงทุนแบบ DCA ถือเป็นการออมประเภทหนึ่งเหมือนกันครับ
 • เมื่อเราเก็บหุ้นได้ตามที่เราต้องการ และมีกำไรจากหุ้น เราก็จะสามารถนำเงินนี้พาคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านชอบ อาจจะเป็นทะเลสวย ๆ น้ำตกบรรยากาศดี ๆ หรือพาท่านไปทัวร์ไหว้พระทำบุญเก้าวัด เป็นต้น
 • เมื่อคุณแม่เจ็บป่วยเราก็มีเงินที่สามารถพาท่านไปรักษา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาด้วยนะครับ
ของขวัญพิเศษอีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนำให้เพื่อน ๆ มอบให้กับคุณแม่ก็คือ การทำประกันชีวิตให้ท่านครับ ซึ่งแบบประกันชีวิตที่ผมแนะนำให้เพื่อน ๆ ทำให้คุณแม่ก็คือ ประกันสุขภาพ เพราะโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นสิ่งที่คนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อยามไม่สบายหรือเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล ซึ่งสมัยนี้ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้นสูงมาก การรักษาในบางโรคก็อาจจะต้องเสียเงินเป็นล้านเลยนะครับ ถ้าเพื่อน ๆ ต้องการให้คุณแม่ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดก็คงต้องยอมเสียเงินเป็นล้าน ๆ ใช่ไหมครับ แต่ถ้าเพื่อน ๆ ทำประกันสุขภาพให้ท่านก็เป็นหลักประกันได้ว่าจะทำให้คุณแม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับ
ขออธิบายความหมายของการประกันสุขภาพก่อนครับ โดยการประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งการประกันสุขภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่
 • การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล
ประกันทั้ง 2 ประเภทให้ความคุ้มครองที่เหมือนกันเลยครับ โดยจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการป่วยไข้ โดยจะชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลินิก หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน การชดเชยค่าใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกอย่างเลยนะครับ

ประโยชน์ของประกันสุขภาพ

 
 • ไม่ต้องกังวลกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดโดยไม่คาดฝัน และภาระค่ารักษาพยาบาลที่สูง โดยการซื้อประกันภัยสุขภาพเป็นการประกันภัยความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย มีความจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
 • เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในด้านสุขภาพ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน และได้รับความสะดวก รวดเร็ว
 • ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ เพราะคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีประกันสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ก็มักหลีกเลี่ยงที่จะไปพบหมอเนื่องจากกลัวต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่แพง ซึ่งเมื่อไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจากแพทย์ ทำให้การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่โรคร้ายแรงได้เลยนะครับ การมีประกันสุขภาพจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย จึงกล้าที่จะไปพบหมอมากขึ้น ทำให้ป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้นะครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow