4 หัวใจในการลงทุนธุรกิจให้รวยด้วยสินเชื่อ SMEs

4 หัวใจในการลงทุนธุรกิจให้รวยด้วยสินเชื่อ SMEs

By Yui Get Rich
ในอนาคตมีนักวิชาการคาดการณ์ว่า มนุษย์เงินเดือนจะลดลง เพราะคนรุ่นใหม่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองกันมากขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจการลงทุน สังเกตได้จากมีคอร์สสัมมนามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Self-Development, Creativity, การลงทุนในหุ้น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การทำ Startup, Tech-start up ไปจนถึงการสอนการทำธุรกิจ Entrepreneurship ซึ่งก่อนที่หลายคนจะเริ่มหันมาลงทุนนั้น จำเป็นต้องหาเงินก่อน ซึ่งส่วนมากมักเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจส่วนตัว
ดังนั้นหากพูดถึงการหารายได้ของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ อดไม่ได้ที่จะพูดถึงการทำธุรกิจ หลายคนอยากมีธุรกิจส่วนตัว อยากขยายธุรกิจให้โต คนจึงค่อย ๆ พัฒนาธุรกิจของตัวเองให้เติบโตขึ้นเป็น SMEs (Small and Medium Enterprises) หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ซึ่งอาจค่อย ๆ เติบโตจากเงินลงทุนของตัวเองหรืออาศัยความช่วยเหลือจากสินเชื่อ SMEs สำหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
 
ธุรกิจด้านการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร่ (Mining)
 
ธุรกิจด้านการค้า (Trading Sector) ครอบคลุมการค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)
 
ธุรกิจด้านการบริการ (Service Sector) เช่น การขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
ดังนั้น 4 หัวใจสำคัญในการลงทุนธุรกิจให้รวยด้วยสินเชื่อ SMEs คือ

1. ด้านคน :

 
คุณต้องค้นหาตัวตน สิ่งที่ชอบ สิ่งที่หลงใหล และศักยภาพของตนเองให้เจอก่อนว่า คุณเหมาะกับธุรกิจประเภทใดใน 3 ด้านที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากการค้นหาตัวเองแล้ว คุณจำเป็นต้องค้นหาบุคลากรหรือทีมงานที่จะทำงานร่วมกับคุณด้วย ถึงแม้การทำธุรกิจอาจเริ่มต้นเพียงคนไม่กี่คน แต่ถ้าความคิดและความต้องการแตกต่างกันก็ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยาก นอกจากการเลือกคนมาร่วมงานกับคุณแล้ว คุณยังต้องเรียนรู้วิธีการบริหารทีมงานเพื่อให้ทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอีกด้วย

2. ด้านเทคนิค :

 
คือการจัดการด้านเทคนิค การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งจากการอ่านและการเรียนในคอร์สสัมมนาต่าง ๆ ที่เอื้อต่อธุรกิจของคุณ ข้อนี้นับเป็นการลงทุนก้อนแรกก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจ ซึ่งข้อนี้สำคัญมาก ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจากคุณจะต้องรู้ในธุรกิจที่คุณจะทำแล้ว คุณยังต้องศึกษาการที่จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการที่ดีและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาด

3. ด้านการตลาด :

 
การตั้งราคา การเจรจา คุณจะต้องเรียนรู้ทุกเรื่องของการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการทำแบรนด์ การตลาดทั้ง Online และ Offline การวางแผนธุรกิจ ไปจนถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ไปจนถึงการขายสินค้าและบริการให้ถึงมือผู้บริโภค

4. ด้านการเงิน :

 
หัวใจข้อนี้สำคัญมาก ๆ เช่นกัน คุณต้องรู้วิธีการให้ได้มาซึ่งต้นทุนที่ต่ำที่สุด หลายทฤษฎีกล่าวไว้ว่า “การได้มาซึ่งกำไรที่มากที่สุดนั้น ได้มาจากการได้มาซึ่งต้นทุนที่ถูกที่สุด” ดังนั้นเรื่องเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็น ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจที่เริ่มเติบโตนั้นมาจากเงินกู้หรือสินเชื่อ SMEs บางคนอาจมีต้นทุนทางการเงินแต่ไม่มาก หรือบางคนมีต้นทุนเพียงแค่ความคิดและความสามารถเท่านั้น
ท้ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ให้ประสบผลสำเร็จจึงต้องศึกษา 4 หัวใจสำคัญในการลงทุนธุรกิจ ทั้งด้านคน ด้านเทคนิค ด้านการตลาด และด้านการเงิน ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากธุรกิจ SMEs เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลองศึกษาข้อมูลให้ดีคุณก็จะมีโอกาสในการได้สินเชื่อ SMEs พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษ ถ้าธุรกิจของคุณมีแนวคิดดี แตกต่าง และมองหาแหล่งเงินทุนหรือสินเชื่อ คุณก็สามารถลงทุนธุรกิจให้รวยได้ด้วยสินเชื่อ SMEs แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่สำคัญที่สุดนั้นเริ่มจากการลงทุนในการศึกษาหาความรู้ อย่าลืมนะคะคุณจำเป็นต้องรู้ในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ นโยบายของรัฐ และระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
  • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
  • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
  • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
  • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow