หัวหน้าครอบครัว ต้อง “วางแผนการเงิน” อย่างไร?

หัวหน้าครอบครัว ต้อง “วางแผนการเงิน” อย่างไร?

By Plan Your Money
ผู้นำครอบครัว ก็เปรียบเสมือนเสาหลักของของบ้าน ที่หาเงินเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยรับผิดชอบทั้งการหารายได้ ค่าใช้จ่าย ไปจนถึงภาระหนี้สินต่าง ๆ หัวหน้าครอบครัวจึงต้องแบกภาระมากกว่าคนทั่วไปถึง 2-3 เท่า เพื่อเลี้ยงดูคนที่อยู่ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็น สามี ภรรยา บุตร พ่อ แม่ พี่น้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนทางการเงิน

ก่อนอื่นเรามารู้จัก “วางแผนการเงินเพื่อครอบครัว” เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะพาครอบครัวไปสูงความมั่งคั่งและมั่นคงในอนาคต ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับหัวหน้าครอบครัว โดยเริ่มต้นจาก
 1. วางเป้าหมายให้ชัดเจน
 2. จดบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย
 3. ลงทุนให้งอกเงย
 4. ทำประกันเพื่อคนที่คุณรัก
วางแผนการเงินเพื่อครอบครัวอย่างมั่นคงด้วย 4 Steps
 

วางเป้าหมายให้ชัดเจน

เป้าหมายก็คืออนาคตที่อยากจะไปให้ถึง การวางแผนอนาคตก็เปรียบเหมือนกับการเดินทาง เช่น อยากจะไปเที่ยว แต่ไม่ได้กำหนดจุดหมายปลายทางไว้เลย ก็อาจจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเที่ยวตามที่ต้องการได้ แต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นอย่าง อยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ เราก็จะสามารถเลือกเส้นทาง หรือพาหนะที่จะไปให้ถึงได้โดยเหมาะกับ lifestyle และเงินในกระเป๋าที่มี

ดังนั้นการวางการเงินก็เช่นเดียวกัน หากไม่มีจุดหมายปลายทาง ก็ไม่รู้จะไปทางไหน เมื่อไม่มีทิศทางก็เท่ากับไม่มีอนาคต การวางแผนการเงินที่ดี ก็ควรเป็นตามหลัก SMART ก็คือ ชัดเจน วัดผลได้ ทำสำเร็จได้ เป็นไปได้ และมีระยะเวลาที่แน่นอน เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสถึงจุดหมายที่ปลายฝัน
 

จดบันทึกรายได้ - ค่าใช้จ่าย

เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อครอบครัว เพื่อให้ทราบถึงรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ ของครอบครัวในแต่ละเดือน และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ เมื่อค่าใช้จ่ายลดแล้วก็อย่าลืมเก็บออม เพื่อเป้าหมายต่าง ๆ ที่เราตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น ออมเพื่อการศึกษาบุตร เงินออมเผื่ฉุกเฉิน ออมเพื่อเกษียณ เป็นต้น
 

ลงทุนให้งอกเงย

หากเราออมโดยฝากเงินอาจจะไม่มีผลตอบแทนหรือผลตอบแทนต่ำจะต้องใช้เวลามากในการออมเพื่อให้ถึงเป้าหมายเราสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ โดยแทนที่เราจะนำเงินไปฝากธนาคาร ก็เปลี่ยนมาเป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หุ้นของบริษัทต่าง ๆ หรือกองทุนรวม ก็สามารถช่วยให้เราถึงเป้าหมายได้ไวขึ้น แต่อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอาจสูญเสียเงินต้นได้ ดันนั้นก่อนการลงทุนอย่าลืมประเมินความเสี่ยงที่รับได้
 

ทำประกันเพื่อคนที่คุณรัก

แผนประกันชีวิต’ ถือว่าเป็นแผนการเงินที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว เพราะการขาดหายไปของหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวอาจจะหมายถึงการล้มละลายทางด้านการเงินของคนข้างหลังที่เราดูแลอยู่ด้วย ดังนั้นการเตรียม ‘ทุนประกัน’ เพื่อรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสำหรับหัวหน้าครอบครัว คำถามที่น่าสนใจถัดมาก็คือ แล้วหัวหน้าครอบครัวควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม

โดยทั่วไปแล้วทุนประกันที่เหมาะสมก็สามารถคำนวณได้หลากหลายแบบซึ่งแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ

“ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 5 ปี + หนี้สิน - สินทรัพย์ = ทุนประกันที่ควรมี”

สมมติครอบครัวเรามีรายจ่ายเดือนละ 30,000 บาท คิดเป็นต่อปี เท่ากับ 360,000 บาท ก็แปลว่าเราควรมีทุนประกันอย่างน้อย 1,800,000 บาท
 
หัวหน้าครอบครัว ต้องวางแผนการเงินอย่างไร?

หลังจากที่เราวางแผนการเพื่อคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือ ‘แผนเกษียณอายุ (Retirement Planning)’ ของตัวเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถมีชีวิตเกษียณได้อย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระให้กับคนในครอบครัว ในความเป็นจริงแล้วการวางแผนเกษียณไม่ใช่เรื่องที่ยากและเป็นแผนที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย ๆ สำหรับใครที่อยากได้เคล็ดลับในการวางแผนเกษียณอย่างมั่นคงสามารถเข้าดูเทคนิคเพิ่มเติมได้เลย ที่นี่
 
วางแผนเกษียณที่เหมาะกับตัวคุณเอง คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก: -
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Follow us on
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
บริการส่งข้อมูลความรู้ ให้ลูกค้าธุรกิจผ่านอีเมล์
บริการจัดส่งบทวิเคราะห์และข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านทาง E-mail
 • บทวิเคราะห์เศรษฐกิจรายสัปดาห์จากศูนย์วิจัยกรุงศรี
 • ผลการสำรวจดัชนีภาวะธุรกิจ SME รายไตรมาส โดยกรุงศรี
 • ข่าวสาร และกิจกรรมของธนาคาร
 • บริการทางการเงิน และโปรโมชั่นใหม่ๆ ของธนาคาร
Powered by
© 2564 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Follow