[เจาะลึก] ประกันโควิดมีดีอย่างไร และต้องซื้อยังไงจึงจะเหมาะสม

[เจาะลึก] ประกันโควิดมีดีอย่างไร และต้องซื้อยังไงจึงจะเหมาะสม

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆ ว่าโควิด เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ แน่นอนว่าท่ามกลางโรคระบาดที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงโดยง่าย การบริหารความเสี่ยงย่อมเป็นสิ่งจำเป็น และประกันโควิด ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่หลายคนสนใจ


บทความนี้จึงจะมาอธิบายว่า การทำประกันโควิดมีประโยชน์อย่างไร และต้องเลือกแบบไหนถึงจะคุ้มค่า เหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุด


บริหารความเสี่ยงในชีวิตด้วยประกันโควิด

ประกันโควิด คือกรมธรรม์ที่บริษัทประกันออกมารองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากโรคนี้ กรมธรรม์บางเล่มยังมีการชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวและการแพ้วัคซีนอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากเพราะวัคซีนโควิดในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อรับมือโรคกะทันหัน และอาจก่อให้เกิดผลกระทบ (Side-Effect) ที่เราไม่เคยเจอได้

ภายใต้สถานการณ์ที่เชื้อไวรัสนี้ไม่หายไปโดยง่าย มีการกลายพันธ์ุอยู่ตลอด รวมถึงการกระจายวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึงมากนัก การบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันโควิดจึงอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะเราไม่รู้ว่ารอบๆ ตัวนั้นมีเชื้อไวรัสอันตรายนี้อยู่หรือไม่
 
[เจาะลึก] ประกันโควิดมีดีอย่างไร และต้องซื้อยังไงจึงจะเหมาะสม
 

ข้อดีของประกันโควิด

 1. พร้อมรับมือการระบาดที่ไม่คาดฝัน
  การระบาดที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ยกตัวอย่างเช่น การระบาดซ้ำในประเทศไทย อินเดีย ญี่ปุ่น ที่เกิดขึ้นช่วงครึ่งแรกของปี 2021 โดยเชื้อไวรัส COVID-19 ยังสามารถกลายพันธ์ุได้หลากหลายรูปแบบ การมีประกันโควิดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการระบาดแบบไม่คาดฝัน จึงเป็นตัวช่วยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
 2. มีค่ารักษาและเงินชดเชยรายวัน
  ผู้ทำประกันโควิดจะได้รับเงินชดเชยตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งความครอบคลุมจะแตกต่างออกไปตามบริษัท โดยมีพื้นฐานคือค่ารักษาพยาบาลหรือกรณีเสียชีวิต บางกรมธรรม์จะครอบคลุมถึงการจ่ายเงินชดเชยรายวัน และการแพ้วัคซีน ยกตัวอย่างเช่นทางกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 จะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาล หรือเลือกรับการชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัว รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนอีกด้วย
 3. เบี้ยประกันต่อปีค่อนข้างถูก
  เนื่องจากเป็นประกันที่ออกมาเฉพาะกิจยามมีโรคระบาดเพื่อบรรเทาและลดความกังวลจากผลกระทบจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นให้กับประชาชน ทำให้เบี้ยประกันต่อปีของประกันโควิดส่วนมากนั้นค่อนข้างถูก โดยเบี้ยเริ่มต้นของกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 เริ่มเพียง 150 บาทต่อปีเท่านั้น
 

ตัวอย่างค่ารักษาหากทำประกันโควิด

ลูกค้าซื้อประกันภัยไวรัสโคโรนา โควิด-19 แผน 3 เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 14 วัน ได้รับเงินชดเชย 2,500 ต่อวัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยลูกค้าจะเหลือวงเงินในกรมธรรม์อีก 15,000 บาท ที่สามารถใช้ได้ในอีกภายใน 1 ปีกรมธรรม์
 
[เจาะลึก] ประกันโควิดมีดีอย่างไร และต้องซื้อยังไงจึงจะเหมาะสม
 

แนวทางการซื้อประกันโควิด

เราจะเลือกประกันโควิดอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด? ประกันโควิดนั้นมีหลายแผน และแต่ละแผนจะมีความคุ้มครองและรายละเอียดอื่นๆ แตกต่างกันออกไป โดยสิ่งที่คุณควรคำนึงก่อนเลือกซื้อประกันโควิดมี 3 ข้อดังต่อไปนี้
 1. งบประมาณและความคุ้มครอง
  เบี้ยประกันโควิดในปัจจุบันนั้นแม้ว่าจะเริ่มต้นน้อย แต่ถ้าอยากได้ความคุ้มครองที่มากขึ้นย่อมหมายถึงค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้น เมื่อเลือกซื้อประกันโควิดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงจึงเป็นเรื่องของงบประมาณที่ควรสอดคล้องกับค่าเบี้ยประกัน เพราะเบี้ยประกันที่สูงที่สุดอาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราหากทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงินทีหลัง
 2. ช่องทางการเลือกซื้อกรมธรรม์
  ประกันไวรัสโคโรนาที่ดีควรรองรับการซื้อจากช่องทางที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดไม่มีใครอยากจะออกจากบ้านไปเสี่ยงโควิด ซึ่งธนาคารกรุงศรีเองก็มีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่รองรับการซื้อผ่าน Krungsri Mobile App (KMA)
 3. ความน่าเชื่อถือ
  ประกันที่ดีนอกจากความเหมาะสมแล้วยังต้องมีความน่าเชื่อถือ ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะสามารถพึ่งพาประกันได้อย่างเต็มที่ การเลือกซื้อประกันควรเลือกผ่านตัวแทนจำหน่ายและบริษัทที่มีประวัติดี เช่น กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ที่มีการรับรองโดยบมจ.ทิพยประกันภัย บริษัทประกันภัยคุณภาพอายุมากกว่า 69 ปี
 

ผลิตภัณฑ์ประกันจากทางกรุงศรี

กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Krungsri Coronavirus Insurance COVID-19)
ประกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับประกันบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย ซื้อได้ทันที ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน KMA โดยครอบคลุมความคุ้มครองดังนี้
 
กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 (Krungsri Coronavirus Insurance COVID-19)
 
 • ความคุ้มครองการรักษาพยาบาล หรือการชดเชยรายได้ในขณะรักษาตัว และการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน (รายละเอียดความคุ้มครองจะรวมอยู่ในแผนความคุ้มครองที่เลือกเอาประกัน)
โดยความคุ้มครองจะมีให้เลือกตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท กรณีเกิดการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))* ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ยังสามารถเบิกเป็นค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลได้สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน

หากคุณสนใจประกันของทางกรุงศรีสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา

สรุป
ประกันโควิด-19 เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องมีในยุคโรคระบาดเช่นนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้สูง บางรายเกือบหลักแสนหรือหลักล้านบาท อาจทำให้เงินเก็บก้อนใหญ่หายไปในพริบตา การมีประกันที่เหมาะสมจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ โดยสามารถเคลมค่ารักษาได้ตามจริงแต่ไม่เกินทุนประกันภัยที่กำหนด โดยเฉพาะ กรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา ที่รองรับค่าชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้านบาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามจริง* ไม่ต้องสำรองจ่ายแม้จะเป็นโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันได้

*สูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแผนที่เลือกซื้อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกรุงศรีประกันไวรัสโคโรนา สามารถติดต่อทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น.- 17.00 น.หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิก

หมายเหตุ ปัจจุบันประกันไวรัสโคโรนา โควิด-19 ลูกค้าต้องทำรายการซื้อผ่าน Krungsri Mobile App (KMA) เท่านั้น