7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน

7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน
 

มาวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือนกันเถอะ!

เพราะไม่ว่าชีวิตหลังเกษียณที่คุณใฝ่ฝันจะเป็นอย่างไรก็จำเป็นต้องเริ่มวางแผนทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้ เนื่องจากหลังเกษียณ คุณจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือมีรายได้ประจำมากเท่าเดิมอีกต่อไป แต่ยังมีรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นอายุขัย ดังนั้น ถ้าต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย คุณจำเป็นต้องวางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตโดยเร็วที่สุด

ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง บทความนี้มีคำตอบ
 
7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน
 

7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน

แม้ว่าตอนนี้วันเกษียณอายุของคุณจะยังดูห่างไกล แต่เวลาทุกวินาทีมีค่าเป็นเงินเป็นทอง ยิ่งคุณเริ่มต้นวางแผนการออมและการลงทุนอย่างรอบคอบตั้งแต่เนิ่นๆ เป้าหมายชีวิตหลังเกษียณที่คุณใฝ่ฝันก็จะเป็นจริงได้ไม่ยาก

ต่อไปนี้คือ 7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือนที่เราอยากให้ลองทำดู คุณทำได้!
 

วิธีที่ 1: กำหนดอายุเกษียณของคุณ

การกำหนดอายุเกษียณเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณเหลือเวลาก่อนเกษียณอีกนานแค่ไหนและต้องเตรียมเงินสำรองไว้เท่าไรถึงจะพอ ทั้งนี้ อายุเกษียณโดยทั่วไปอยู่ที่ 60 ปี แต่มนุษย์เงินเดือนบางคนอาจต้องการเกษียณก่อนหรือหลังอายุ 60 ปีก็ได้

ตัวอย่างเช่น นาย A อายุ 25 ปี และต้องการเกษียณตอนอายุ 50 ปี ดังนั้น ระยะเวลาก่อนเกษียณของนาย A คือ 50-25 = 25 ปี

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดอายุเกษียณคืออายุขัย หรือจำนวนปีโดยประมาณที่คุณคาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ โดยพิจารณาจากอายุ ปัญหาสุขภาพ ประวัติโรคภัยไข้เจ็บของสมาชิกในครอบครัว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น นาย B คาดว่าจะมีอายุขัย 75 ปี และต้องการเกษียณเมื่ออายุ 60 ปี แสดงว่า นาย B ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินให้เพียงพอสำหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีก 15 ปีจนสิ้นอายุขัย
 

วิธีที่ 2: เริ่มต้นวางแผนการเงินก่อนเกษียณให้เร็วที่สุด

ส่วนใหญ่มนุษย์เงินเดือนที่อายุ 20 ปีต้นๆ และเพิ่งเริ่มมีรายได้มักคิดว่าการเกษียณอายุเป็นเรื่องไกลตัว จึงให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เต็มที่มากกว่าที่จะรีบวางแผนเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อย แต่ในความเป็นจริงยิ่งคุณเริ่มต้นวางแผนเกษียณได้เร็วเท่าไร คุณยิ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จากพลังของเวลาและดอกเบี้ยทบต้นมากเท่านั้น

ดังนั้น อย่าชะลอการวางแผนเกษียณอายุให้ผ่านพ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีเป้าหมาย มิฉะนั้นคุณอาจต้องยอมลดระดับคุณภาพชีวิตและความใฝ่ฝันหลังเกษียณด้วยความจำใจในภายหลัง รวมทั้งอาจกลายเป็นภาระที่ต้องพึ่งพาด้านการเงินจากลูกหลานในครอบครัวอีกด้วย

ถ้าคุณยังมีเวลาอีกหลายปีในการทำงานหารายได้ รีบเก็บออมและลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณมีเงินสำรองมากเพียงพอที่จะไม่ต้องเครียดหรือกังวลเรื่องปัญหาการเงินในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเกษียณ
 

วิธีที่ 3: กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการหลังเกษียณ

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายประจำปีของคุณในปัจจุบัน เพื่อนำมาประมาณการจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้หลังเกษียณให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่คุณต้องการ เช่น ค่าใช้จ่ายประจำวันภายในครัวเรือน ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรหลาน เป็นต้น

จากนั้นนำอัตราเงินเฟ้อประมาณ 3% มาคำนวณว่าค่าใช้จ่ายในปัจจุบันของคุณจะกลายเป็นมูลค่าเงินในอนาคตเท่ากับกี่บาทเมื่อเกษียณอายุ หากคุณไม่มั่นใจว่าจะประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณด้วยตัวเองได้อย่างแม่นยำ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถช่วยคุณได้ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย วางแผนการออมและการลงทุนที่เหมาะสมในสินทรัพย์แต่ละประเภท หรือจะลองใช้ เครื่องคำนวณเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ ในเบื้องต้นก่อนก็ได้
 
7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือน
 

วิธีที่ 4: คำนวณเงินออมในปัจจุบันเทียบกับมูลค่าเงินในอนาคต

การออมเงินมีบทบาทสำคัญในการวางแผนเกษียณอย่างมีคุณภาพ วิธีที่ดีที่สุด คือ การจัดสรรเงินเดือนส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมเพื่อการเกษียณโดยเฉพาะ หลังจากนั้น นำมาประเมินจำนวนเงินในแต่ละปีที่คุณจะสามารถเก็บออมได้จนถึงวันเกษียณเพื่อคำนวณหามูลค่าเงินทั้งหมดในอนาคตว่าเพียงพอสำหรับเป้าหมายหลังเกษียณของคุณหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีการนำเงินออมไปลงทุนต่อยอดต้องคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังไว้ด้วย
 

วิธีที่ 5: ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

หากคุณต้องการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินหลังเกษียณ และไม่ได้มีรายได้จากหลายทางควรเริ่มต้นหาวิธีลด-ละ-เลิกค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่าง เช่น การปาร์ตี้สังสรรค์ การซื้อของฟุ่มเฟือย การรับประทานอาหารหรูนอกบ้าน การไปเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวมาใช้ลงทุนต่อยอดและช่วยพาคุณไปสู่เป้าหมายชีวิตหลังเกษียณตามที่วาดฝันไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น
 

วิธีที่ 6: วางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

คุณควรวางแผนจัดพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงอายุและระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ เพราะสินทรัพย์บางประเภท เช่น ตราสารทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงแต่สามารถให้ผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อได้ดีกว่าตราสารหนี้ซึ่งมีความมั่นคงและปลอดภัยมากกว่าแต่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทุกประเภทอาจไม่ได้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรลงทุนแบบฝากความหวังไว้ในสินทรัพย์ประเภทเดียวมากเกินไป

เนื่องจากการวางแผนเกษียณอายุเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ การใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ควรเลือกที่ปรึกษาทางการเงินที่ซื่อสัตย์ เป็นกลาง มีความสามารถและคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยวางแผนจัดการสินทรัพย์และพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องตามเป้าหมายการเกษียณอายุของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

วิธีที่ 7: ติดตามและตรวจสอบแผนเกษียณอายุอยู่เสมอ

แผนเกษียณอายุของคุณควรได้รับการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เป็นระยะ อย่างน้อยปีละครั้ง เช่น การเปลี่ยนแปลงเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่าย พอร์ตการลงทุน อายุเกษียณ ฯลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางของการบรรลุเป้าหมายทางการเงินหลังเกษียณ รวมทั้งการปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ อย่าลืมทำประกันสุขภาพและประกันชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แถมเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับคุณและครอบครัวในระยะยาวได้อีกทางหนึ่งด้วย

สรุป
ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้น หากคุณวางแผนที่จะเกษียณอายุภายใน 20-30 ปีข้างหน้า ลองทำตาม 7 วิธีการวางแผนเกษียณสไตล์มนุษย์เงินเดือนที่เราแนะนำไปข้างต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่ใฝ่ฝันไว้ในช่วงบั้นปลายของชีวิต

หากคุณสนใจอยากเริ่มต้นวางแผนชีวิตหลังเกษียณของตัวเอง สามารถติดต่อทีม Plan Your Money ผ่านช่องทางฮอตไลน์ได้ที่ 02-296-5959 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หรือฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับที่ บริการที่ปรึกษาทางการเงินจาก Plan Your Money